Sveriges största och ett av Danmarks största fiskeriföretag

Sverige största fiskeriföretag utan konkurrens är Astrid Fiske AB. Företaget ägs av familjen Johansson på Rörö, dvs bröderna Börje Johansson (33,3%) och Tomas Johansson (33,3%) samt deras söner Daniel, Kristian och Johannes Johansson som tillsammans äger 33,4%.

I Sverige äger företaget två mindre fiskebåtar, GG 70 Marie och GG 292 Martina som används till demersalt fiske, framförallt kräftfiske men även fiskfiske och hummerfiske. Dessutom hyrs GG 77 Falken och GG 764 Astrid in från systerbolaget Astrid Pelagic AB. Dessa två båtar används för pelagiskt fiske och GG 77 Falken är lysbåt till Astrid vid snörpvadsfiske efter skarpsill och sill. Företaget är den enskilt största innehavaren av fiskerättigheter för sill och skarpsill i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön. Det är också främst sill och skarpsill som fiskas, men även tobis.

Större delen av företagets fiskeriverksamhet bedrivs dock i Danmark där dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S (ägs till 98% av Astrid Fiske AB) finns. Detta bolag äger två större fiskebåtar, den kombinerade trålaren och snörpvadsbåten S 264 Astrid samt den pelagiska trålaren S 364 Rockall. Företaget är en av de två största innehavarna av fiskerättigheter i Danmark och har främst fiskerättigheter för sill, brisling (skarpsill), sperling (viltinglyra), tobis och hästmakrill (taggmakrill) men fiskar också makrill och blåvitling.

Astrid Fiskeri har ett långsiktigt samarbete med den stora nederländska fiskerikoncernen Parlevliet & Van der Plas Group (PP Group) och levererar större delan av sin sill till deras fabrik i Mukran på Rügen i Tyskland. I övrigt säljs fisk till fiskmjölsfabriker och andra köpare i Danmark och Norge samt på Shetland. Företaget byter en del av sina kvoter med PP Group för att effektivisera fisket. Ofta byts sill in och hästmakrill ut.

Under vintern 2018-2019 har S 264 Astrid och S 364 Rockall under en längre tid legat på fiske i Atlanten med bas i Killybegs på Irland. De har kanske fiskat makrill och blåvitling på nederländska kvoter där fiskerättigheterna innehas av PP Group då de danska kvoterna i området är obefintliga. Alternativt har de fiskat åt irländska eller brittiska företag som för tillfället saknar båtar för att ha tillräcklig kapacitet. De har också fiskat hästmakrill, makrill och blåvitling i början av detta år på den danska kvoten.

Det bokförda värdet av fiskerättigheterna i Sverige och Danmark i koncernen Astrid Fiske AB är 873 miljoner svenska kronor (SEK) varav 27 miljoner i Sverige (2017-12-31) medan det bokförda värdet i Astrid Pelagic AB enbart är cirka 1 miljon. Värdet av fiskebåtarna i Astrid Pelagic AB är bokfört till 1 miljon medan värdet i Astrid Fiske AB är 529 miljoner SEK i koncernen och cirka 3 miljoner i Sverige. I det danska dotterbolaget Astrid Fiskeri A/S är fiskerättigheterna bokförda till ett värde av 636 miljoner danska kronor (DKK) och fiskebåtarna är bokförda till ett värde av 395 miljoner DKK. I Danmark finns också det nybildade dotterbolaget AF Ejendom A/S.

I Sverige finns också dotterbolaget Astrid Fiskexport AB med en anläggning i Rönnäng som sysslar med mottagning, sortering och försäljning av fisk, framförallt sill. Astrid-koncernen har enigt årsredovisningen totalt cirka 70 anställda varav 10 i Astrid Fiskexport AB, 25 i Astrid Fiske AB och resten i det danska dotterbolaget. Fast det danska dotterbolaget uppger för sin del färre än 20 anställda. Så antagligen räknas antal anställda på olika sätt i Danmark och Sverige. Vidare äger Astrid Fiske 30% i Mela Led Smart Electronic Solutions AB och via dotterbolaget Astrid Fiskexport AB företaget Astrid Seafood AB i Rönnäng. 2017 var koncernens omsättning 427 miljoner SEK.

Familjen Johansson har också ett antal andra ägarintressen i Sverige av mindre betydelse. Sålunda är Astrid Fiske AB delägare i fiskodlingsföretaget Smögenlax Aquaculture AB tillsammans med Joinstead AB (Niklas Holmgren), Buenaventura AB (Torbjörn Rapp) och Rena Hav Intressenter AB. Smögen Aquaculture har dotterbolaget Rena Hav Sverige AB. Torbjörn Rapp och Niklas Holmgren är också delägare i bolaget PipeIsland AB tillsammans med bl.a. Kristian Johansson. Smögenlax Aquaculture har ingen större verksamhet för närvarande utan håller på att bygga upp laxodlingsverksamhet på land. Börje Johansson äger också Rörö Holding AB.

Familjen Johansson äger troligen också del i en del andra företag och Tomas Johansson har också styrelseposter i företag som inte ägs av familjen.

Styrelseposter (inkl. suppleantposter)

  • Thomas Johansson, Astrid Fiske AB, Astrid Pelagic AB, Astrid Fiskeri A/S, Öckerö Maritime Center, MELA LED Smart electronic Solutions AB, ÖMC Rindö Fastigheter AB, Breviksvale AB, Smögenlax Aquaculture AB, Swedish Pelagic Producers Federation PO, Danmarks Pelagiske PO
  • Börje Johansson, Astrid Fiske AB, Astrid Pelagic AB, Astrid Fiskeri A/S, Rörö Holding AB, Smögenlax Aquaculture AB, Swedish Pelagic Producers Federation PO
  • Kristian Johansson, Astrid Fiske AB, Astrid Pelagic AB, Astrid Fiskeri A/S, Smögenlax Aquaculture AB, PipeIsland AB, MELA LED Smart electronic Solutions AB
  • Daniel Johansson, Astrid Fiske AB, Astrid Pelagic AB, Astrid Fiskeri A/S, Smögenlax Aquaculture AB
  • Johannes Johansson, Astrid Fiske AB, Astrid Fiskeri A/S, Smögenlax Aquaculture AB.

Källor: Årsredovisningar, proff.se, proff.dk, cvrapi.dk, allabolag.se

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!