Skipskompetanse – designföretag i fiskelägesbygd

Skipskompetanse AS är ett norsk fartygsdesign och konstruktionsföretag med verksamhet på Måløy i Vestlandet. Företaget bildades år 2007. Ägare av företaget är Per-Jørgen Sillen och antalet anställda är 25.

Bolaget utvecklar och designar fiskebåtar, fisktransportfartyg för fiskodlingsindustrin och arbetsbåtar.  När det gäller fiskebåtar utvecklar de framförallt olika kustfiskebåtar vilket i Norge innebär medelstora båtar som fiskar med snurrevad, snörpvad och trål. De utvecklar emellertid också garnbåtar, backebåtar (linfiskebåtar, långrevsbåtar), större pelagiska och demersala trålare. Förutom standarmodeller utvecklar de också sepcialbyggen efter beställares önskemål

Större demersal häcktrålare SK 4105

Större demersal häcktrålare SK 4105

Större pelagisk trålare SK 4700

Större pelagisk trålare SK 4700

Kombinerad backe- och garnbåt SK 4200

Kombinerad backe- och garnbåt SK 4200

Backebåt SK 4100

Backebåt SK 4100

Tre kombinerade snörpvadsbåtar och trålare är nyligen färdigställda för ett ryskt företag. De byggdes på ett ryskt varav, Yantar i Kaliningrad. En kombinerad snörpvad- och snurrevadsbåt har nyligen levererats och en till ska snart levereras, båda två till norska beställare. Till en australisk beställare konstrueras och byggs ett specialbygge, en båt byggd för backefiske, burfiske och garnfiske. Företaget har tidigare också konstruerat och designat fiskebåtar för en beställare på Taiwan. Båtarna byggs ofta på Stadyards varv i Raudeberg nära Måløy.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!