Värdet av svenska företags fiskerättigheter

Det bokförda värdet av de fiskerättigheter svenska fiskeriföretag har varierar kraftigt, men de företag som har fiskerättigheter i Danmark dominerar totalt när det gäller det sammanlagda värdet av fiskerättigheterna. De två Rörö-företagen Astrid Fiske AB och Themis Fiskeri (Rylo AB) är i en klass för sig med Fiskeri AB Ginneton en liten bit efter. Samtliga företag på listorna är pelagiska fiskeriföretag.

Företag med fiske i Tyskland (Kristine Fiskeri AB och Nicklasson Fiskeri AB) har inga bokförda värden för fiskerättigheter då de inte är köp- och säljbara i Tyskland. För företag med fiske i Polen (Västkustfisk SVC AB), Finland (familjen Bryngelds Oy Kotka Fiskeri AB) och Västsahara/Marocko (familjen Kjellbergs Zandic) har jag inga uppgifter.

Familjen Axelssons bolag Axfish AB är så nytt att något bokslut och därmed ingen årsredovisning med värden på fiskerättigheter inte finns. Torönland-koncernens fiskerättigheter som har ett värde av cirka 30 miljoner (28 miljoner reellt värde) är för närvarande ägda av Bryngeld Fiskeri AB då Torönlandkoncernen saknar fiskebåtar. Bryngeld Fiskeri AB har för egen del därför egentligen bara rättigheter för 7 miljoner kronor (reellt värde 14 miljoner). Torland Fiske AB har dessutom 3 miljoner i bokfört värde för fiskerättigheter vilket är lika mycket som Tor-Ön Fiske AB.

Bokfört värde för fiskerättigheter är efter avskrivningar (värdeminskning) men det är ett knasigt sätt att räkna. Fiskerättigheter minskar i verkligheten inte i värde så jag redovisar också inköpsvärdet för fiskerättigheterna (jag kallar det reellt värde). I vissa fall har företaget bara de fiskerättigheter som gavs företaget från start när överförbara fiskerättigheter infördes. Det kan då vara så att nåt värde inte tas upp (eller så tas bara en liten del av det verkliga värdet upp) i bokföringen då företaget inte betalt något för fiskerättigheterna.

Även inköpsvärden kan dock var missvisande då det till stor del beror på när fiskerättigheterna köptes eller vilket pris som förhandlades fram. I andra fall kan det vara missvisande då det är det överförda nedskrivna värdet i samband med fusioner, nyföretagsbildning eller delning av företaget.

I Danmark är det fyra svenskägda företag som har fiskerättigheter värda mer än 100 miljoner DKK. Två av dem (Astrid och Ginneton) har verksamhet också i Sverige medan två (Themis och Stella Nova) inte har det. Ahlma har enbart fiskeriverksamhet i Sverige.

Fiskerättigheter i danska dotterbolag eller systerbolag enligt senaste årsredovisning, företag, bokfört värde i miljoner DKK, svenskt moderbolag eller systerbolag

Astrid Fiskeri A/S, 636, Astrid Fiske AB (Johansson)
Themis Fiskeri A/S, 382, Rylo AB (Ryberg)
Gifico ApS, 140, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 106, Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson)
Christer og Lennart Fiskeri A/S, 31, Christer & Lennart Fiskeri AB (Jansson)
Ahlma Danmark ApS, 21, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson)
Odeskar Fiskeri A/S, 10, Odeskär AB (Andersson)

Fiskerättigheter i danska dotterbolag eller systerbolag enligt senaste årsredovisning, företag, reellt värde i miljoner DKK, svenskt moderbolag eller systerbolag

Astrid Fiskeri A/S, 740, Astrid Fiske AB (Johansson)
Themis Fiskeri A/S, 382, Rylo AB (Ryberg)
Gifico ApS, 157, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 119, Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson)
Christer og Lennart Fiskeri A/S, 31, Christer & Lennart Fiskeri AB (Jansson)
Ahlma Danmark ApS, 24, Ahlma Fiskeri AB (Ahlström & Magnusson)
Odeskar Fiskeri A/S, 11, Odeskär AB (Andersson)

Fiskerättigheter i svenska bolag enligt senaste årsredovisning, företag, bokfört värde i miljoner SEK, ägare

Themis Fiskeri AB, 37*, Rylo AB (Ryberg)
Västfjord Fiskeri AB, 37, Gustavsson
Bryngeld Fiskeri AB, 36, Bryngeld
B-C Pelagic AB, 36, Backman & Jansson
Astrid Fiske AB, 27**, Johansson
Fiskeri AB Ginneton, 27, Claesson
Ahlma Fiskeri AB, 20, Ahlström & Magnusson
Båt GG 330 Carmona AB, 18, Gustafsson
Lövön AB, 18, Arvidsson

Fiskerättigheter i svenska bolag enligt senaste årsredovisning, företag, reellt värde i miljoner SEK, ägare

Astrid Fiske AB, 68**, Johansson
Västfjord Fiskeri AB, 65, Gustavsson
Lövön AB, 55, Arvidsson
Båt GG 330 Carmona AB, 51, Gustafsson
Themis Fiskeri AB, 50*, Rylo AB (Ryberg)
Fiskeri AB Ginneton, 46, Claesson
Bryngeld Fiskeri AB, 42, Bryngeld
B-C Pelagic AB, 38, Backman & Jansson
Ahlma Fiskeri AB, 31, Ahlström & Magnusson

*Themis Fiskeri AB äger enbart fiskerättigheter i Danmark
**Dessutom har Astrid Pelagic AB fiskerättigheter till ett bokfört värde av 1 miljon SEK (3 miljoner reellt värde).

Några svenska fiskeriföretag upprättar koncernbokslut. Det är de tre klart största företagen.

Fiskerättigheter i svenska koncerner enligt senaste årsredovisning, företag, bokfört värde i miljoner SEK, ägare

Astrid Fiske AB, 873, Johansson
Rylo AB (Themis), 571, Ryberg
Fiskeri AB Ginneton, 213, Claesson

Fiskerättigheter i svenska koncerner enligt senaste årsredovisning, företag, reellt värde i miljoner SEK, ägare

Astrid Fiske AB, 1 014, Johansson
Rylo AB (Themis), 610, Ryberg
Fiskeri AB Ginneton, 252, Claesson

Källor: CVR, Proff.dk, Proff.se, Årsredovisningar

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!