Värdet av danska företags fiskerättigheter

Värdet av fiskerättigheter i Danmark är större än värdet av motsvarande fiskerättigheter i Sverige. De företag som har de mest värdefulla fiskerättigheterna är pelagisk fiskeriföretag. Fem företag sticker ut och ligger i en klass för sig själva. Gitte Henning A/S, Astrid Fiskeri A/S, Rederiet Ruth A/S, Asbjørn A/S och Themis Fiskeri A/S. Sannolikt hör Beinur A/S och P/R HG 333 Isafold egentligen till denna grupp men det finns inga siffror för dessa företag.

För vissa stora innehavare av fiskerättigheter finns alltså inga siffror. Det beror på att bolagen är nybildade (familjen Tindskards Beinur A/S) varvid ingen årsredovisning ännu finns, är partrederier (P/R HG 333 Isafold) eller enskilda firmor (John Anker Hametner Larsen) som inte offentliggör räkenskaperna.

För företag som huvudsakligen har fiskerättigheter i andra länder såsom Ocean Prawns A/S (Kanada och Estland), familjen Bach med SH 4 Ellen Bach i Tyskland etc finns inga tillgängliga siffror på värdet av deras fiskerättigheter. I Tyskland är de heller inte köp- och säljbara varvid de inte har något värde som kan bokföras. Inte hellre värdet av de fiskerättigheter som TripleNine Group har i Chile kända.

Bokfört värde för fiskerättigheter är efter avskrivningar (värdeminskning) men det är ett knasigt sätt att räkna. Fiskerättigheter minskar i verkligheten inte i värde så jag redovisar också inköpsvärdet för fiskerättigheterna (jag kallar det reellt värde). I vissa fall har företaget bara de fiskerättigheter som gavs företaget från start när överförbara fiskerättigheter infördes. Det kan då vara så att nåt värde inte tas upp (eller så tas bara en liten del av det verkliga värdet upp) i bokföringen då företaget inte betalt något för fiskerättigheterna.

Även inköpsvärden kan dock var missvisande då det till stor del beror på när fiskerättigheterna köptes eller vilket pris som förhandlades fram. I andra fall kan det vara missvisande då det är det överförda nedskrivna värdet i samband med fusioner, nyföretagsbildning eller delning av företaget.

Fiskerättigheter i danska fiskeriföretag enligt senaste årsredovisning, företag, bokfört värde i miljoner DKK, ägare

Gitte Henning A/S, 760, Kjeldsen*****
Astrid Fiskeri A/S, 636, Astrid Fiske AB (Johansson)*
Asbjørn A/S, 590, Magnusen
Rederiet Ruth A/S, 456, Gullak Madsen
Themis Fiskeri A/S, 382, Rylo AB (Ryberg)**
Gifico ApS, 140, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)***
Jette Kristine E 727 ApS, 127, Niels Arne Hounisen
Cattleya A/S, 124, Flemming Pedersen
Nordstrand Fiskeri ApS, 120, Kjeldsen*****
Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 110, yrkesfiskare i Hvide Sande
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 106, Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson)
TN Hirtshals ApS, 102, Tindskard****
Thyborøns Kvoteselskab A/S, 96, Bolt
Ny-Kingfisher A/S, 88, Svenn Anker Gasberg Grønkjær
Lingbank Fiskeri ApS, 77, Rasmussen
Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 66, yrkesfiskare i Thorupstrand
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 58, TripleNine Group (Koppernæs)

Fiskerättigheter i danska fiskeriföretag enligt senaste årsredovisning, företag, reellt värde i miljoner DKK, ägare

Gitte Henning A/S, 986, Kjeldsen*****
Astrid Fiskeri A/S, 740, Astrid Fiske AB (Johansson)*
Rederiet Ruth A/S, 732, Gullak Madsen
Asbjørn A/S, 636, Magnusen
Themis Fiskeri A/S, 382, Rylo AB (Ryberg)**
Cattleya A/S, 196, Flemming Pedersen
Gifico ApS, 157, Fiskeri AB Ginneton (Claesson)***
Jette Kristine E 727 ApS, 132, Niels Arne Hounisen
Nordstrand Fiskeri ApS, 131, Kjeldsen*****
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 119, Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson)
Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 110, yrkesfiskare i Hvide Sande
TN Hirtshals APS, 102, Tindskard****
Thyborøns Kvoteselskab A/S, 96, Bolt
Ny-Kingfisher A/S, 88, Svenn Anker Gasberg Grønkjær
Lingbank Fiskeri ApS, 84, Rasmussen
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 72, TripleNine Group (Koppernæs)
Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 66, yrkesfiskare i Thorupstrand

Om vi räknar om alla fiskerättigheters värde till danska kronor (DKK) förändras ingenting när det gäller ordningen på företagen, men vissa av de svenskägda företagen får minskade värden för sina totala fiskerättigheter jämfört med det bokförda värdet i det danska dotterbolaget. Detta beror sannolikt på att valutakurserna som använts av mig inte stämmer med dem som företagen använder i sin redovisning. Andra får högre värden för sina fiskerättigheter.

Fiskerättigheter i danska fiskerikoncerners moderbolag enligt senaste årsredovisning, företag, bokfört värde i miljoner DKK, ägare

Gitte Henning A/S, 760, Kjeldsen*****
Astrid Fiske AB, 615, Johansson*
Asbjørn A/S, 590, Magnusen
Rederiet Ruth A/S, 456, Gullak Madsen
Rylo AB (Themis) 402, Ryberg**
Fiskeri AB Ginneton, 150,  Claesson***
Jette Kristine E 727 ApS, 127, Niels Arne Hounisen
Cattleya A/S, 124, Flemming Pedersen
Nordstrand Fiskeri ApS, 120, Kjeldsen*****
Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 110, yrkesfiskare i Hvide Sande
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 106, Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson)
TN Hirtshals ApS, 102, Tindskard****
Thyborøns Kvoteselskab A/S, 96, Bolt
Ny-Kingfisher A/S, 88, Svenn Anker Gasberg Grønkjær
Lingbank Fiskeri ApS, 77, Rasmussen
Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 66, yrkesfiskare i Thorupstrand
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 58, TripleNine Group (Koppernæs)

Fiskerättigheter i danska fiskerikoncerners moderbolag enligt senaste årsredovisning, företag, reellt värde i miljoner DKK, ägare

Gitte Henning A/S, 986, Kjeldsen*****
Rederiet Ruth A/S, 732, Gullak Madsen
Astrid Fiske AB, 715, Johansson*
Asbjørn A/S, 636, Magnusen
Rylo AB (Themis), 430, Ryberg**
Cattleya A/S, 196, Flemming Pedersen
Fiskeri AB Ginneton, 178,  Claesson***
Jette Kristine E 727 ApS, 132, Niels Arne Hounisen
Nordstrand Fiskeri ApS, 131, Kjeldsen*****
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 119, Stella Nova Fiskeri AB (Bryngelsson)
Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 110, yrkesfiskare i Hvide Sande
TN Hirtshals APS, 102, Tindskard****
Thyborøns Kvoteselskab A/S, 96, Bolt
Ny-Kingfisher A/S, 88, Svenn Anker Gasberg Grønkjær
Lingbank Fiskeri ApS, 84, Rasmussen
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 72, TripleNine Group (Koppernæs)
Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 66, yrkesfiskare i Thorupstrand

*Astrid Fiske har också fiskerättigheter i Sverige på totalt bokfört värde av 27 miljoner SEK (svenska kronor), reellt värde 68 miljoner SEK. Totalt har de fiskerättigheter för 873 miljoner SEK i bokfört värde motsvarande 1 014 miljoner SEK i reellt värde.

** Themis Fiskeri A/S och Themis Fiskeri AB äger bara fiskerättigheter i Danmark. Totalt har koncernen (Rylo AB) fiskerättigheter för 571 miljoner SEK i bokfört värde respektive 610 miljoner SEK i reellt värde. Themis Fiskeri AB har danska fiskerättigheter för 26 miljoner DKK i bokfört värde vilket är 35 miljoner DKK i reellt värde.

***Fiskeri AB Ginneton har också fiskerättigheter i Sverige på totalt bokfört värde 27 miljoner SEK (svenska kronor), reellt värde 46 miljoner SEK. Totalt har de fiskerättigheter för 213 miljoner SEK i bokfört värde motsvarande 252 miljoner SEK i reellt värde.

****Familjen Tindskard äger också Beinur A/S som har betydligt mer fiskerättigheter än TN Hirtshals ApS men det finns ännu ingen årsredovisning för Beinur A/S.

*****Henning Kjeldsen äger Gitte Henning A/S och hans fru Birthe Kjeldsen äger Nordstrand Fiskeri ApS. Det sammanlagda värdet av deras fiskerättigheter är  880 miljoner DKK i bokfört värde och 1 117 miljoner DKK i reellt värde

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!