Svenskt blåvitlingfiske vid Rockall?

Idag rapporterar Fiskerforum om att den första danskfångade blåvitlingen landats. Det är S 349 Gitte Henning som nu ligger väster om Irland och fiskar blåvitling (kolmule) på Porucpine- och Rockallbankarna. Problemet med detta är att S 364 Rockall och S 264 Astrid båda två under en längre tid legat på fiske väster om Irland och Skottland med bas i Killybegs på Irland.

S 264 Astrid och S 364 Rockall

S 264 Astrid och S 364 Rockall. Bild: Bandholm Skibsbilleder

S 364 Rockall har hittills i år landat 1 818 ton blåvitling men Astrid har inte redovisat några landningar av blåvitling. HG 265 Asbjørn har för sin del landat 2 322 ton blåvitiling. HG 265 Asbjørn och S 364 Rockall befinner sig båda väster om Irland för närvarande. Det är förstås möjligt att Rockall och Asbjørn fångat sin blåvitling nån annan stans och att S 349 Gitte Henning därför är den första danska båten som tar blåvitling ute vid Rockall och på Porcupine Bank. Men det känns ytterst tveksamt.

S 264 Astrid har redovisat landad makrill (2 109 ton), men när det gäller makrill så har danska båtar ingen kvot väster om de brittiska öarna så den bör vara fiskad i Nordsjön. Astrid har också landat 2 717 ton hästmakrill (taggmakrill) medan S 364 Rockall landat 998 ton och E 349 Cattleya 1 691 ton. Kanske är detta fiskat nånstans kring Irland även om den danska kvoten är för engelska kanalen. E 349 Cattleya finns just nu i hamn i Killybegs.

Någon svensk båt tycks det inte heller finnas väster om Irland vilket Fiskerforum påstår. Detta med undantag av den den svenskägda S 364 Rockall som dock har dansk besättning. De flesta ligger och fiskar i Östersjön (både svenska och svenskägda i andra länder) men GG 764 Astrid såväl som svenskägda S 264 Astrid (svensk besättning) fiskar väster om Norge.

Så nåt svenskt blåvitlingfiske verkar det inte finnas även om Sverige har en kvot. I allmänhet byter svenska båtar bort denna kvot mot sill och skarpsill.

Källor: marinetraffic.com och Fiskeristyrelsen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!