Att sluta med garnfisket för att rädda tumlarna fungerar inte

Tumlarna i Kattegatt, Bälthavet och Öresund har minskat kraftigt i antal de senaste 10 åren. Det beror på fisket säger miljövänner och miljöforskare. Men det är ett helt orimligt påstående. Under samma period har fisket också minskat kraftigt. Läs mer…

Torsken i Östersjön och trålfisket

Det påstås ofta från miljövänner, okunniga journalister såsom ledarskribenterna på DN och slarviga forskare att trålfiske skulle vara orsaken till torskens dåliga hälsotillstånd i Östersjön. Det är faktiskt ofattbart dumt. Det finns två huvudsakliga anledningar till torskens dåliga hälsotillstånd: Brist på Läs mer…