Veckans båt – KD 1 Gamen

KD 1 Gamen byggdes 1907 vid Mackie & Thomson, Govan, Glasgow som O 55 Comte Horace van der Burgh med en ångmaskin på 69 hk från W. V. V. Ligerwood & Co, Glasgow. Köpare var J. Baels Mauriex i Oostende i Belgien (Soc. Anon. Pêcheries d’Islande och från 1922 S.A. Pecheries des Flandres). På 200 bruttoton vid leveransen.

O 55 Comte Horace vander Burgh

O 55 Comte Horace van der Burgh

Köpt till Sverige 1924 av Fiskeri AB Gamen som KD 1 Gamen då den kom till Sverige. Om den köptes detta år var den hemmahörande i Säffle. Alternativt kan den ha köpts till Sverige år 1926 och då med Karlstad som hemmahamn. Fiskeri AB Gamen flyttade detta år alla sina båtar till Karlstad.

Gustaf H Silvén startade sin rederirörelse i Säffle år 1862. Det handlade i stor utsträckning som sjöfart på Byälven, Glafsfjorden och i Vänern och om transporter av skogsprodukter och passagerare. Bland de rederier Gustaf H Silvén drev fanns Ångbåts AB Hoppet som bedrev trafik mellan Arvika och Säffle från 1881. Detta bolag upplöstes sannolikt när det enda fartyget, Byelfven såldes till Norge år 1883.

1891 startades så ett nytt bolag med nästan samma namn, Nya Ångfartygs AB Hoppet, med säte i Glava. Sannolikt var Silvén också en av intressenterna i detta bolag som bedrev Vänersjöfart inklusive trafik mellan Arvika och Göteborg. Med tiden tycks Silvén ha avvecklat sina intressen i bolaget. Hugo Silvén (1882-1946) övertog sin fars rederiverksamhet år 1910, han var då 28 år gammal.

En verksamhet som Hugo Silvén kom att satsa på var ångtrålsverksamhet. Periodvis ägde hans företag Fiskeri AB Gamen 4 ångtrålare, men oftast var det bara 2, först hade de Säffle som hemmahamn, men efter 1926 Karlstad som hemmahamn. De låg emellertid i Göteborg och hade Göteborg som utgångspunkt för sina fiskefärder såväl som avsättningshamn för den fångade fisken.

Båten såldes till Göteborg och Fiskeri AB Uttern (J. O. Nilsson, sannolikt med Silvén som delägare) år 1938. Bytte då namn till GG 40 Uttern. Använd som hjälpvedettbåt 272 av den svenska marinen 1939-40, och 1945. Slutade fiska 1950 och därefter sannolikt använd som pråm. Såld till Sten A Olsson år 1951 och därefter upphuggen vid Establ. Van Heygren Frèses i Gent, Belgien.

m-199_gamen

GG 40 Uttern som hjälpvedettbåt 272.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!