Silvéns rederier

Inlägg nr 7 av 7 i serien Ångtrålarnas historia

Gustaf H Silvén startade sin rederirörelse i Säffle år 1862. Det handla i stor utsträckning som sjöfart på Byälven, Glafsfjorden och i Vänern. Om transporter av skogsprodukter och passagerare. Bland de rederier Gustaf H Silvén drev fanns Ångbåts AB Hoppet som  bedrev trafik mellan Arvika och Säffle från 1881.  Detta bolag upplöstse sannolikt när det enda fartyget, Byelfven såldes till Norge år 1883.

1891 startades så ett nytt bolag med nästan samma namn, Nya Ångfartygs AB Hoppet, med säte i Glava. Sannolitk var SIlvén också en av intressenterna i detta bolag som bedrev Vänsersjöfart inklusive trafik mellan Arvika och Göteborg. Med tiden tycks SIlvéns ha avvecklat sina intressen i bolaget.. Hugo Silvén (1882-1946) övertog sin fars rederiverksamhet år 1910,  han var då 28 år gammal.

En verksamhet som Hugo Silvén kom att satsa på var ångtrålsverksamhet. Periodvis ägdes hans företag Fiskeri AB Gamen 4 ångtrålare, men oftast var det bara 2, först hade de Säffle som hemmahman, men efter 1926 Karlstad som hemmahamn. De låg emellertid i Göteborg och hade Göteborgs om utgångspunkt för sina fiskefärder såväl som avsättningshamn för fisken.

O 55 Comte Horace van den Burgh

O 55 Comte Horace van den Burgh, senare KD 1 Gamen

Sannolikt ägde Silvén också Fiskeri AB Uttern i Göteborg som verkar ha övertagit Gamens ångtrålare år 1938.  Bland ångtrålare som Silvéns olika bolag ägt märks KD 1 Gamen (senare GG 40 Uttern), och  KD 2 Albatross.

Hugo Silvén var den som byggde Silvénska villan i Säffle, ett hus som idag används som kulturhus.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Serienavigation<< Sannes Rederi
Advertisements