SFPO om Peter Löfgrens torskdokumentär

Både beröm och kritik i SFPO:s kommentar till filmen ”Torsken – havets hopp” av Peter Löfgren. De är nöjda med inslagen om sälen och sälproblematiken, men missnöjda med att han beskriver fisket som orsaken till torskens problem:

Dokumentären är välkommen för att den visar hur den sälmask som gråsälarna
sprider håller på att slå ut torsken i östra Östersjön. Det är fakta som oftast
inte nämns alls i beskrivningen av den svåra situationen för torsken i östra
Östersjön, men inte heller denna dokumentär lyckas beskriva sälens fundamentala
roll för att torsken blir sjuk och dör.

Om vi inte kommer tillrätta med det växande sälbeståndet kommer situationen för
torsken i östra Östersjön att förvärras ytterligare. I filmen talas det om en
sälexplosion och att det finns mellan 40 000 och 50 000 sälar i Östersjön. I dag
är 100 procent av torskarna i sydöstra Östersjön smittade av sälmask. Upp till
300 sälmaskar kan finnas i en torsk och varje sälmask plågar torsken till döds.

[…]

Nu riskerar dokumentärfilmen att skapa ytterligare tvivel om hur svenska fiskare
agerar. En del av det beror på dåligt redovisade fakta. De stora fiskebåtarna
från Västkusten, som i dokumentären målas upp som en bidragande orsak till att
torskbeståndet minskar i östra Östersjön, fiskar inte torsk, utan sill och
strömming.

Peter Löfgren beskriver i dokumentären den positiva utvecklingen för Ålandstorsken i
Ålands hav. Han påstår att Ålandstorsken är immun mot sälmasken. Sanningen är
att vattnet i Ålands hav är för sött för att sälmasken ska kunna leva där.

Och algblomning och syrefria bottnar beror inte på fisket, vilket påstås i filmen,
utan på att kväveutsläpp från jordbruk och hushåll. Svenska reningsverk längs
kusterna är inte dimensionerade för alla sommargäster som kommer till kusterna
på sommarhalvåret. Detta leder till att orenat avloppsvatten rinner rakt ut i
havet när havet är som mest känsligt. Detta göder Östersjön. Resultatet blir
algblomning, syrefria bottnar och svårigheter för fisken att leva.

Läs också: Anekdotiska bevis och bristande fakta ger låg trovärdighet

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!