Kanske kan Rörö få bidrag till en ny hamn?

I EU finns det en fiskefond (EHFF) som syftar till att stötta fisket, speciellt det småskaliga kustnära fisket och nu också små avlägsna öars möjlighet att överleva. Följande skrivning bör kunna ge möjligheter för Rörö att få bidrag till investeringar i fisket liksom infrastruktur runt fisket:

EHFF bör bidra till att den gemensamma fiskeripolitikens miljömässiga, ekonomiska och sociala mål samt sysselsättningsmålen uppnås, enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 1380/2013. Stödet bör säkerställa att fiskeverksamheten är miljömässigt hållbar på lång sikt och förvaltas på ett sätt som är förenligt med målen i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 1380/2013, som kommer att bidra till att uppnå nytta i ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende samt till att trygga tillgången på sunda livsmedel och samtidigt säkerställa rättvisa arbetsvillkor. I det avseendet bör små öar som inte är kustnära och som är beroende av fiske särskilt beaktas och stödjas så att deras överlevnad och utveckling säkras.

Rörö ligger två timmars resa från Göteborgs centrum, två timmar från Skagen och 1 timma från kusten. Det är den enda lite större plats i Sverige som är helt beroende av fiske. Fler av öns fiskebåtar kan inte lägga till vid ön och definitivt inte i öns hamn. En ny djupare hamn öster om ön eller mellan Hyppeln och Rörö söder om den nuvarande hamnen skulle faktiskt vara tekniskt möjligt. Men det skulle kosta stora pengar. Det finns också andra små öar i Sverige som skulle kunna tänkas få bidrag. Exempelvis Junkön och andra öar i Norrbotten som lever på siklöjefisket. I Danmark kanske Bornholm och Christiansø kan tänkas var aktuella för bidrag. Vidare står det:

EHFF bör prioritera stöd till det småskaliga fisket för att komma till rätta med de problem som är specifika för detta segment samt stödja en lokal hållbar förvaltning av berörda fisken och utvecklingen av kustsamhällena.

Detta bör också innebär möjligheter till EU-bidrag för Rörö som då kan satsas på det småskaliga fiskets behov.

Nu kanske skrivningarna främst är tänkta för Madeira, Azorerna, Mayotte, Kanarieöarna, avlägsna grekiska öar, isolerade irländska, Hebriderna, Shetland och Orkney som ju är mer isolerade än Rörö och Bornholm. Förutsatt att de är beroende av fiske, vilket ju gäller ytterst få av Kanarieöarna och de grekiska öarna om ens någon och inte heller Madeira. Fast om Brexit blir av kan ju knappast Hebriderna, Shetland och Orkney få bidrag. Rörö är dock beroende av fiske. Så det skadar väl knappast att försöka få bidrag. Om inte till en ny hamn så i alla fall till andra åtgärder som gynnar ön och dess fiske.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!