Världens tonfiskfiske är i huvudsak hållbart

Att fisket av tonfisk i huvudsak är långsiktigt och ekologiskt hållbart hävdas i en rapport från International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Samma rapport visar också att fisket av blåfenad tonfisk, den tonfisk som är själva symbolen för tonfisk, bara utgör 1 % av allt fiske av tonfisk.

Tonfisk

Från toppen: Långfenad tonfisk, Blåfenad tonfisk, Bonit, Gulfenad tonfisk och Storögd tonfisk

Huvuddelen av den tonfisk som fiskas är bonit (skipjack) som utgör 58% av den landade tonfisken år 2018. 28 % är gulfenad tonfisk, 8 procent är storögd tonfisk och 5% långfenad tonfisk (albacore). Inget bestånd av bonit är enligt ISSF överfiskat och detsamma gäller gulfenad tonfisk i västra Stilla havet och långfenad tonfisk. När vi äter tonfisk på burk är i stort sett alltid bonit vi äter.

Storögd tonfisk är överfiskad såväl i Atlanten som Stilla Havet, gulfenad tonfisk i Indiska Oceanen och blåfenad tonfisk i Stilla Havet.

Den blåfenad tonfisk som finns i svenska vatten på sommaren och hösten är atlantisk blåfenad tonfisk och den är inte överfiskad.

ISSF är en organisation som består av/stöds av en rad av världens ledande tonfiskföretag (ex. Thai Union, Bolton Group och TriMarine), flera universitet, WWF med flera. Kanske bör vi se lite kritiskt på rapporten.

Tonfiskarter

Storleksjämförelse av olika tonfiskarter

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!