Veckans båt – GG 764 Astrid

GG 764 Astrid är byggd 1997 på Hellesøy Verft i Löfallstrand, Norge för Leif Johansson och hans söner Börje och Thomas Johansson på Rörö. Har sen dess inte haft någon annan ägare än familjen Johansson. En trålare och snörpvadsbåt på 705 bruttoton och 42 meter lång med en Wärtsilä Vasa 6L32 diesel på 2 760 kW. Idag är det en av de äldsta båtarna bland Sveriges 10 största fiskebåtar. Båten går cirka 5,7 meter djupt och är den största fiskebåten som kommer in i Rörö hamn. RSW-tankarna (kyltankarna där fångad fisk förvaras i kallt vatten) rymmer 675 kubikmeter

GG 764 används både till fiske med snörpvad och med flyttrål. Fiskar skarpsill och sill med ljus och snörpvad och har då  GG 77 Falken som lysbåt. Fiskar också makrill och sill med snörpvad i Nordsjön och är en av få båtar som fiskar äkta maatjessill. Med flyttrål (pelagisk trål) fiskas skarpsill och sill medan tobis fiskas med så kallad semipelagisk trål, en slags bottentrål. Ägnar sig i stort sett uteslutande åt fiske i Skagerak och Nordsjön.

roro_annandag14_11

2010 blev Börje och Thomas Johansson ensamma ägare till båten då fadern Leif Johansson överlät sin del av båten på dem. 2012 sålde de två bröderna båten till Astrid Pelagic AB, ett företag på Rörö som ägs av familjen Johansson. Astrid Pelagic äger två av familjen Johanssons svenskflaggade fiskebåtar, GG 764 Astrid och GG 77 Falken, medan Astrid Fiske AB är moderbolag i den koncern som äger de danskflaggade båtarna, S 264 Astrid och S 364 Rockall, samt resten av de svenskflaggade båtarna. Fisket bedrivs i Astrid Fiske AB och Astrid Fiskeri AS. Dessa bolag bemannar också familjens fiskebåtar. Skeppare på GG 764 Astrid är Börje Johansson och hans son Daniel Johansson.

Astridkoncernen är ett av mycket få svenska fiskeriföretag som har en egen hemsida. Den är på danska då koncernens största fiskeriverksamhet finns i Danmark.

Läs också:

Från litet till stort – familjen Johansson och Astrid Fiske

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!