Långfenad tonfisk hittad på en strand i närheten av Strömstad

Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) som också kallas albacore är en tonfisk som normalt finns i varmare vatten och aldrig brukar dyka så långt norrut som Skagerak, Det är alltså ingen tonfisksläkting som de alltid stabilt missledande Sportfiskarna påstår utan en Läs mer…

Världens tonfiskfiske är i huvudsak hållbart

Att fisket av tonfisk i huvudsak är långsiktigt och ekologiskt hållbart hävdas i en rapport från International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Samma rapport visar också att fisket av blåfenad tonfisk, den tonfisk som är själva symbolen för tonfisk, bara utgör 1 Läs mer…