Gustav Hemming – en politiker utan koll på fiske

Gustav Hemming är centerpartist. Han står på 4:e plats på deras valsedel för EU-valet. Han sätter fiskefrågorna högt i likhet med Emma Nohrén från miljöpartiet. Tyvärr är han också lika okunnig.

Tillsammans med sin partivän Erik Ciardi som också är EU-valskandidat hävdar han exempelvis i tidningen Barometern att ”det storskaliga industrifisket, som med stora fartyg och bottentrålar fångar stora mängder fisk, som sedan ofta går till djurfoder” är ett problem. Påståendet är dumheter.

Det finns inget storskaligt fiske som fiskar med bottentrål och det som fiskas med bottentrål används inte till foder eller fiskmjöl. Det är det mer småskaliga fisket som fiskar med bottentrål. Sanningen är troligen också att det storskaliga fisket av skarpsill och sill borde öka för att rätta till obalanser i ekosystemet i Östersjön.

I en debattartikel i Aftonbladet påstår Ciardi och Hemming att bottentrålning är orsaken till att torsken är liten. Det är också dumheter. Orsaken är att torsken svälter på grund av varmare vatten och syrebrist vilket ger födobrist. Att torsken är angripen av sälspridda parasiter förbättrar inte direkt situationen.

De vill också förbjuda bottentrålning vilket innebär ett förbud för siklöjefiske förutom att det helt skulle slå ut allt torskfiske. På grund av sälen är ett småskaligt kustfiske med garn idag inte lönsamt och därför dödsdömt. Förbjuds bottentrålning av torsk blir det i princip inget torskfiske kvar alls. Det är vad Hemming och Ciardi föreslår.

Det mest hållbara fisket som finns i Östersjön är inte småskaligt garnfiske som Hemming ofta påstår. Det är storskaligt pelagiskt fiske. Ingen bottenpåverkan, inga bifångster av fåglar och havslevande däggdjur och mycket små eller obefintliga bifångster av andra fiskarter än sill och skarpsill. Bränsleförbrukningen i det småskaliga kustnära fisket är tio gånger så hög som i det pelagiska fisket per fångad vikt.

Samtidigt kan går det att konstatera att Ciardi och Hemming är medvetna om att säl och skarv är ett problem för det småskaliga och kustnära fisket. Några förslag till lösningar har de dock inte. I övrigt har han fel om det mesta och visar upp samma okunnighet som så många andra.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!