Nollkvot rekommenderat även för rügensill

För torsk från det östra beståndet i Östersjön har Internationella havsforskningsrådet (ICES) förslagit en nollkvot inför 2020. Läget är detsamma när det gäller vårlekande sill från sydvästra Östersjön (WBSS), så kallad rügensill. Den leker i södra Östersjön kring ön Rügen och äter upp sig i Skagerak och Kattegatt på sommaren och hösten. Den vandrar fram och tillbaks genom Öresund och Stora Bält och fiskas såväl i Östersjön och Öresund som i Kattegatt och Skagerak.

Inför 2020 föreslår ICES alltså en nollkvot för rügensill. Även för i år föreslog ICES en nollkvot. Det blev det inte då det i praktiken inte går att genomföra. Anledningen var att de ändrat beräkningsmodellen vilket gjorde att beståndet såg sämre ut än året innan. Troligen är väl det också så att det allt mindre beståndet av rügensill har samma orsaker som det dåliga tillståndet för det östra torskbeståndet i Östersjön. Matbrist (i lekområdet i detta fall), varmare vatten, övergödning och säl som äter en massa sill.

I Kattegatt och Skagerak finns rügensillen på sommaren och hösten tillsammans med nordsjösill och lokalt lekande skageraksill. Även i Nordsjön förekommer rügensill under hösten. Under denna period sker det viktigaste sillfisket i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Ett sillfiske för konsumtion.

Vid fiske för konsumtion får yrkesfiskare bättre betlat än när de i de centrala delarna av Östersjön och Bottenhavet fiskar sill för användning som foder eller tillverkning av fiskmjöl. Anledningen att de gör så är att det inte går att sälja sill (strömming) från Östersjön som mat då folk tror att den är giftig. Något som faktiskt inte gäller längre. Det är idag fritt fram att sälja sill från Östersjön till konsumtion då den numera har giftmängder under de gränsvärden som gäller.

Det går inte att skilja sill från de olika bestånden åt så det går inte stoppa fiske på rügensill utan att också stoppa fisket på nordsjösill och lokalt lekande skageraksill. En nollkvot på bara rügensill som ICES föreslår är därför inte funktionell och en nollkvot på nordsjösill är inte aktuell. Följden är att ett råd på nollkvot för rügensill inte är ett råd som går att följa. Däremot går det kanske att följa ett råd om att ingen rügensill ska fiskas i Östersjön.

Sillfisket i Östersjön bedrivs endast i mindre utsträckning på rügensill, istället är det i huvudsak höstlekande östersjösill som fiskas. De som fiskar rügensill i Östersjön är småskaliga kustfiskare i Öresund och ett par svenska trålare som inte har så mycket annat att fiska.

När det gäller övrig sill i Östersjön innebär rådet från ICES bl.a. en minskning av kvoten i Bottenhavet och en minskning av kvoten för höstlekande östersjösill inför 2020 (en höjning i förhållande till rådet för 2019 men en sänkning i förhållande till beslutad kvot (TAC).

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!