Svenska landningar av sej och kolja 2018

Sej (gråsej) är den viktigaste målarten för de svenska fiskebåtar som ägnar sig åt riktat fiskfiske i Västerhavet. Detta fiske bedrivs huvudsakligen i Skagerak och Nordsjön. Kolja fiskas i samma hav men inte alls i lika stora mängder som sej.

För kolja finns en jointkvot i Nordsjöns EU-vatten och en nabokvot i norsk zon. Den förstnämnda kvoten var på 183 ton år 2018. Endast 4 % (8 ton) av denna kvot landades. Nabokvoten var lite större, 707 ton, men bara 92 ton (13%) landades. Kvoten för Skagerak och Kattegatt var 245 ton.

När det gäller sej finns en nabokvot i norsk zon som var 880 ton år 2018. 761 ton (86%) landades. Dessutom en kvot i EU-vatten på 600 ton år 2018.

Båtarna som landar sej är framförallt från Göteborgsområdet. Flera av dem är också stora räktrålare men flera bedriver också ett blandat fiskfiske. Det är till stor del också samma båtar som landar mycket torsk från Västerhavet. GG 150 Älvsborg och GG 201 Bravik är de enda svenska båtar som huvudsakligen bedriver ett riktat fiskfiske. I stort sett är det samma båtar som landade sej år 2017.

GG 150 Älvsborg

Svenska landningar av sej 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 150 Älvsborg, 350, Älvsborg Fiske AB (Ganefjord m.fl.), Fiskebäck
 • GG 201 Bravik, 288, Bravik Fiskeri AB/Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 • GG 504 Randi, 118, Valöskär AB (Westerberg), Vrångö
 • GG 73 Ingun, 101, Fiskeri AB Ingun (Ivarsson), Fotö
 • GG 892 Strannefjord, 58, Hagberg Fiske AB, Björkö
 • GG 181 Västerland, 57, Västerland AB (Sörensson), Hönö
 • LL 628 Atlantic, 42, LL 628 Atlantic AB (Olsson), Grundsund
 • GG 781 Sandefjord, 38, Sandefjord Fiske AB (Johansson), Fotö
 • GG 234 Kennedy, 36, Klingander, Hönö
 • GG 567 Karlsö, 34, Klingander, Hönö
 • GG 707 Arkö, 33, Arkö Fiske AB (Ivarsson & Aronsson), Dyrön
 • LL 207 Nautic, 27, Vingaskär Fiskeri AB (M. Johansson), Fisketången/Styrsö
 • GG 173 Vingafjord, 24, Vingafjord Fiskeri AB (J. Abrahamsson), Hönö

Företagsmässigt landade Vingaskär Fiskeri AB 415 ton sej 2018, Jonas Klinganders fiskeriföretag 70 ton och Rossö Fiskeri AB (GG 32 Tristan och GG 39 Rossö) 22 ton sej. GG 201 Bravik är räknad som tillhörande Vingaskär Fiskeri AB trots att de bara ägde den en del av året.

När det gäller kolja är det i stort sett samma båtar som också landade kolja år 2017. Även här domineras fisket av de två fiskfiskebåtarna GG 201 Bravik och GG 150 Älvsborg.

Svenska landningar av kolja 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn

 • GG 201 Bravik, 51, Bravik Fiskeri AB/Vingaskär Fiskeri AB, Styrsö
 • GG 150 Älvsborg, 49, Älvsborg Fiske AB (Ganefjord m.fl.), Fiskebäck
 • GG 567 Karlsö, 31, Klingander, Hönö
 • GG 892 Strannefjord, 28, Hagberg Fiske AB, Björkö
 • GG 181 Västerland, 20, Västerland AB (Sörensson), Hönö
 • GG 504 Randi, 16, Valöskär AB (Westerberg), Vrångö

Det finns dock en svenskägd båt som troligen fiskar mer sej och annan fisk än GG 150 Älvsborg, den tyskflaggade NC 315 Victoria som ägs av Nicklasson Fiskeri AB på Öckerö.

Läs också: Svenska torsklandningar 2018

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!