Överfiske har inget med klimatet att göra

Årets Havs- och vattenforum är helt fokuserat på klimatfrågan och dess betydelse från havet. Förändrat klimat innebär påfrestningar för livet i havet och förändringar av arters utbredning och beståndsstorlek. Det innebär nya arter i en del områden och att gamla arter försvinner från vissa områden. Men det innebär inte överfiske och åtgärder mot ett överfiske som inte finns hjälper inte mot de förändringar som det varmare klimatet innebär för havet.

Ändå föreslog talar efter talare på Havs- och vattenforum att överfisket måste stoppas. Det är ytterst märkligt när det varken förekommer i svenska vatten eller är en lösning på klimatrelaterade problem. Miljöministern Isabella Lövin pratade om det, Sten Frohm från sportfiskarna pratade om det men han var ärlig nog att säga att det är politiska beslut och politikeran som är problemet, inte yrkesfiskarna.

Nog är situationen allvarlig för det östra beståndet av torsk i Östersjön, nog är läget allvarligt för fiskbestånden vid kusten i Västerhavet. Och överfiske är en orsak till problemen. Men överfisket ägde i huvudsak rum för 30-40 år sen då problemen uppstod. Huvudorsaken till det var att svenska fiskare då utestängdes från sina traditionella fiskevatten i Nordsjön på grund av politiska beslut som sålde ut det svenska fisket för att säkra oljetillförseln. Konsekvensen blev att den svenska fiskeflottan stängdes in på ett alldeles för lite område i Skagerak, Kattegatt och Östersjön. Följden blev överfiske i dessa hav. Konsekvensen blev obalans i ekosystemen.

Sen minst ett årtionde tillbaks förekommer dock inget överfiske. Att påstå det är att fara med osanning. Av de flesta svenska kvoter fiskas 25-35% upp, inte mer. I Danmark fiskas det lite större andel av kvoterna, men även där är det vissa kvoter som inte fiskas upp. Fisket ligger långt under de nivåer som den vetenskapliga rådgivningen rekommenderat.

Att stoppa överfisket är inte något som behöver göras för överfiske förekommer inte. Däremot bör politikernas ovana att besluta kvoter som är större än den vetenskapliga rådgivningens rekommendationer stoppas.

När det gäller klimatrelaterade problem i havet så gäller det att stoppa uppvärmingen av haven. Det kan bara i slutändan göras genom att minska utsläppen av koldioxid. Jag hörde inte ett enda konkret förslag från någon talare om detta. Inte nåt från Havs- och vattenmyndighetens chef Jakob Granit, inte nåt från Isabella Lövin, inte nåt från sportfiskarnas Sten Frohm.

Ändå finns det mindre åtgärder som kan åtgärdas och som har betydelse för klimatet och för den överkapacitet som finns inom vissa fisken. I andra fisken finns det snarast underkapacitet och underutnyttjande. Att införa överförbara köp- och säljbara fiskerättigheter inom det demersala fisket skulle snabbt minska överkapaciteten inom räkfisket och förmodligen kunna åtgärda underutnyttjande i vissa andar fisken. De skulle leda till en modernare och mindre fiskeflotta med mindre utsläpp av växthusgaser.

Att snabba på och underlätta övergången från fartygsdiesel (bunkerolja) till LNG som bränsle för större fartyg skulle också snabbat kunna minska utsläppen av miljöförstörande ämnen och växthusgaser från sjöfarten. Att snabba på en övergång från förbränningsmotorer till eldrift för mindre färjor skulle också innebär förbättringar liksom förbud mot vattenskotrar i de flesta havsområden. Ett förbud av stora förbränningsmotorer för fritidsbåtar skulle också vara en fungerande åtgärd. Under hela Havs- och vattenforum har det inte funnits någonting som handlat om sådan konkreta åtgärder mot klimatproblemen. Utan det har varat snack om käcka och fräcka datorsystem (naturligtvis också användbara, men de minskar inte utsläppen av växthusgaser), samarbete, hur allvarligt läget är och att vi måste göra nåt. Men det konkreta saknas helt.

Ingen har sagt nånting annat som är konkret förutom att det icke-existerande överfisket måste stoppas. Ingen nämner i det sammanhanget att läget för de flesta fiskbestånd i Nordostatlanten och Nordsjön bara blivit allt bättre och att det är bra för de allra flesta bestånd. Fisket är i huvudsak långsiktigt hållbart och de flesta bestånd är på biologiskt hållbara nivåer. Övergödningen har stoppats för länge sen så det är meningslöst att säga att övergödningen måste stoppas. Visserligen lider havet fortfarande av konsekvenserna men det viktigaste när det gäller att stoppa utsläppen av gödningsämnen har gjorts. Ingen nämner en enda åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!