Svenska landningar av sik och lax 2018

De flesta som fiskar stora mängder siklöja ägnar sig också åt fiske av strömming (sill), lax och sik. Eller någon av dessa arter. Ibland sker fisket med siklöjetrålarna men oftast med andra båtar. Strömmingsfisket bedrivs med garn (skötar) eller trål, det andra fisket med fällor eller garn.

Laxkvoten fastställs på EU-nivå efter rådgivning från ICES. I Sverige har det dessutom fattats beslut om att hela laxkvoten ska fiska i Norrland. 90% av laxkvoten fiskades 2018. Kvoten av sik är däremot bestämd på nationell nivå efter rådgivning från SLU Aqua. Siken fiskas också huvudsakligen i Norrland.

Landningar av lax 2018, båt, kg, ägare, hemmahamn

 • HA 121, 25 012, Ingvar Lerdin, Seskarö
 • HA 137, 14 197, Thomas Innala, Salmis
 • UÅ 6 Karin Sju, 9 653, Nils-Erik Sjöström, Obbola
 • HA 21, 9 352, Allan Lutström, Nikkala
 • HA 127, 8 507, Mats Innala, Nikkala
 • UÅ 7, 7 684, Mikael Steen, Holmsund
 • HA 120, 7 303, Arne Luthström, Nikkala
 • SN 4, 7 178, Magnus Johansson, Prästgrundet
 • HA 51, 5 046, Håkan Eskelinen, Nikkala
 • HA 148, 4 394, Kjell Strömbäck, Nyborg
 • HA 3, 4 220, Sven Danell, Nikkala
 • GE 117, 3 948, Tomas Karlsson, Gävle
 • UÅ 24, 3 896, Patrik Blomberg, Ostnäs/Rovågern
 • HA 110, 3 745, Svante Lutström, Nikkala
 • HA 58 Furön, 3 712, Viktor Medström, Nikkala
 • HA 113, 3 407, ??, ??
 • GE 74, 3 310, Lars Holmgren, Skutskär
 • UÅ 62 Filip, 3 205, Fredrik Jonsson, Holmsund
 • UÅ 2 Kirke, 3 102, Eos Shipbroker AB (Asplund), Umeå/Rovågern
 • HA 74 Haru 1, 3 091, Mikael Brännström, Haparanda/Nikkala
 • HA 2, 2 992, Saara Innala, Seskarö
 • GE 29, 2 710, Håkan Sundberg, Gåsholma
 • HA 33, 2 448, Jens Brännström, Haparanda/Laiva
 • HND 2, 2 398, Bondhamns Fisk AB (Frölander), Härnösand/Bondhamn
 • GE 101, 2 273, Bror Muhr, Gårdskär
 • UÅ 32, 2 007, Nils-Erik Sjöström, Obbola

Flera av de som landade mycket lax år 2018 ägnar sig också åt siklöjefiske med trålare. Det gäller Ingvar Lerdin, Thomas Innala, Allan Lutström, Arne Luthström, Mats Innala, Kjell Strömbeck och Bondhamns Fisk AB (Hans Frölander). Mats Innala fiskar siklöja ihop med Arne Luthström.

Thomas Innala har företagen Salmisfisk och Thomas Innala AB. Suppleant i styrelsen är Ann-Christine Karlsson som också är suppleant i styrelsen för siklöjeföretaget Sundströms Fiske AB.

Detta är också en enda av de listor på största landningar som faktiskt innehåller en kvinnlig fiskare, Saara Innala.

Eos Shipbroker AB är ett skeppsmäkleri som är en del av en liten koncern där moderbolaget heter Selene Shipping AB. Ägare är Gunnar Asplund.

Håkan Eskelinen är delägare i Bröderna Eskelinen Holding AB. Två av hans bröder verkar vara livsmedelshandlare, ägare av Dagligvaruhandeln i Kalix AB.

Landningar av sik 2018, båt, kg, ägare, hemmahamn

 • UÅ 32, 13 727, Nils-Erik Sjöström, Obbola
 • UÅ 35, 4 660, Bagarstugan Sikeå HB (Ronny Boström), Sikeå
 • UÅ 16 Storfiskarn 2, 4 551, Kent Sjöstedt, Lövånger/Gumhamn
 • PÅ 6, 3 463, Perssons Löjrom AB, Piteå
 • UÅ 47, 3 310, Rolf Sundin, Gumbodahamn
 • SL 1 Dagny, 3 125, Peter Nordin, Sundsvall/Juniskär
 • UÅ 7, 2 890, Mikael Steen, Holmsund
 • HA 121, 2 675, Ingvar Lerdin, Seskarö
 • LÅ 19 Junkön, 2 372, Bröderna Ökvist HB, Luleå/Junkön
 • ÖK 25 Mary, 2 132, Mika Pastinen, Husum
 • UÅ 3 Bonanza, 2 012, Rune Lundström, Sillviken

Många av de som fiskar sik fiskar också lax och siklöja, det gäller Perssons Löjrom AB, Ingvar Lerdin och Bröderna Ökvist HB. Nils-Erik Sjöström och Mikael Steen är också stora laxfiskare. Väldigt många fiskar också strömming (sill).

Nils Erik Sjöström är också ägare av Salteriet Byviken AB (Obbola Salteri) som tillverkar en lång rad olika fiskprodukter från lokalt fångad fisk. Mikael Steen är för sin del ägare av Obbola Fisk AB.

I stort sett alla som fiskar lax och sik ägnar sig också åt strömmingsfiske.

Bröderna Stålarm på laxfiske

Läs också: Svenska landningar av siklöja 2018

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!