Svenska landningar av siklöja 2018

Siklöjefisket i Bottenviken som äger rum under cirka två månader på hösten är ett av Sveriges mest lönsamma fisken. Fångsten används för att tillverka Kalix löjrom. Siklöjefisket kan stå för uppemot 70% av årsinkomsten för de yrkesfiskare som ägnar sig åt det. Resten av året fiskar de istället strömming (sill), lax och sik, då ibland med andra båtar.

Fisket av siklöja bedrivs i allmänhet som partrålning med bottentrål. Det betyder att fångsten ibland i huvudsak redovisas på en båt även om det är två som fångat siklöjan. Men ibland fiskas siklöjan bara med en båt. Även då med bottentrål. Fisket sker i anslutning till leken under senhösten. I trålarna används sen 2009 en sorteringsrist för att undvika fångst av unga siklöjor som inte innehåller rom. Högst 40 tillstånd får finnas samtidigt i hela Bottenviken. Idag finns det 35 trålfisketillstånd.

Trålområdena är reglerade i förordningar och i Havs och vattenmyndighetens trålfisketillstånd som yrkesfiskarna erhåller. Vissa delar av skärgården är avlysta från trålfiske för att minska störningar på siklöjans lekområden. Trålningen genomförs företrädesvis på vattendjup mellan 10-40 meter. 

Kvoten av siklöja är en inhemsk svensk angelägenhet. Internationella instanser lägger sig inte i besluten. SLU Aqua står för de vetenskapliga råden. Förvaltningen är så kallad samförvaltning som sköts av de båtar som har tillstånd att fiska siklöja och deras organisation Norrbottens Kustfiskare PO (NKF) i samarbeta med Havs- och vattenmyndigheten.

De allra flest siklöjefiskare ägnar sig också åt fiske av strömming (sill), lax och sik. Strömmingen fiskas oftast med siklöjetrålarna men sik och lax fångas ofta med andra båtar.

HA 30 Vilma. Bild: Guldhaven Pelagiska AB

Landningar av siklöja 2018, båt, ton, ägare, hemmahamn, kommentar

 • HA 30 Vilma, 126, Guldhaven Pelagiska AB (Bodlund & Karlsson), Kalix/Storön
 • PÅ 16 Brottsjö, 91, Perssons Löjrom AB (Persson), Piteå
 • LÅ 23 Airon, 90, Dag Hjelte, Luleå/Lövskär
 • PÅ 34 Polaric, 85, Renö Fisk AB (Persson), Piteå
 • LÅ 18 Nova, 62, Sundströms Fiske AB, Luleå/Lövskär
 • HA 89 Uddvik, 46, Lindbloms Fisk AB, Storön
 • HND 4 Johlin V, 46, Bondhamns Fisk AB (Frölander), Bondhamn
 • LÅ 19 Junkön, 43, Bröderna Ökvist HB, Junkön
 • LÅ 48 Sara II, 38, Holms Fiske AB, Luleå
 • LÅ 1 Tärnö, 38, Gunnar Nilsson, Sören/Luleå
 • PÅ 1 Räbben, 34, Roland Karlsson Fiske i Piteå AB, Piteå
 • LÅ 21 Altappen, 34, Stig Gren, Luleå/Altappen
 • HA 24 Lutskär, 34, Kjell Strömbäck, Kalix-Nyborg
 • LÅ 39 Elsa, 33, Johan Blomqvist, Luleå/Lövskär
 • HA 59 Annaett, 33, Per-Erik Sångberg, Karlsborgsverken
 • HA 64 Svallgrund, 29, Roger Andersson, Storön
 • LÅ 43 Nordanhav, 26, Stefan Ökvist, Storbrändön
 • LÅ 22 Silva, 26, Leif Holmberg, Luleå/Degerön
 • LÅ 17 Junkön, 23, Bröderna Ökvist HB, Junkön
 • HA 23 Ramona, 21, Ingvar Lerdin, Seskarö
 • LÅ 42 Lillan, 20, Thomas Innala, Luleå
 • HA 18 Rebecka, 20, Allan Lutström, Nikkala
 • HA 4 Sarlut, 17, Arne Luthström, Nikkala
 • LÅ 35 Lilla Fridolf, 14, Brändö Schakt AB, Luleå
 • SL 14 Irene, 14, Bo Sillman, Löran
 • LÅ 12 Viken, 11, Bröderna Stålarm AB, Luleå/Hindersön
 • LÅ 6 Tärnö, 11, Bröderna Stålarm AB, Luleå/Hindersön

Det är i stort sett exakt samma båtar som år 2017, men ordningen är lite annorlunda. Att det är samma båtar är inget märkligt. Det är de båtar som har tillstånd som får fiska.

Thomas Innala har företagen Salmisfisk och Thomas Innala AB. Suppleant i styrelsen för Thomas Innala AB är Ann-Christine Karlsson som också är suppleant i Sundströms Fiske AB.

HA 44 Anna och LÅ 1 Tärnö

Landad mängd siklöja 2018 per partrålningslag, båtar, ton, ägare

 • PÅ 16 Brottsjö / PÅ 34 Polaric, 176, familjen Persson
 • HA 83 Natalia / HA 30 Vilma, 126, Guldhaven Pelagiska (Bodlund & Karlsson)
 • LÅ 18 Nova / LÅ 39 Elsa, 95, Blomqvist & Sundström
 • LÅ 23 Airon / LÅ 28 Sann, 90, Hjelte & Ökvist
 • HA 44 Anna / HA 24 Lutskär / LÅ 1 Tärnö / HA 133 Matilde, 75, Nilsson & Strömbäck
 • LÅ 48 Sara II / LÅ 21 Altappen, 72, Holm & Gren
 • LÅ 17 Junkön / LÅ 19 Junkön, 66, Ökvist
 • SL 14 Irene / HND 4 Johlin V, 60, Sillman och Frölander/Klöver
 • LÅ 43 Nordanhav / LÅ 22 Silva, 52, Holmberg & Ökvist
 • HA 89 Uddvik / HA 29 Sandön, 48, Lindblom
 • HA 23 Ramona / LÅ 42 Lillan, 41, Lerdin & Innala
 • PÅ 1 Räbben / HA 17 Målsö, 34, Carlsson & Wik
 • HA 59 Annaett / HA 1 Ulrika, 33, Sångberg & Haglund

HND 4 Johlin V hyrs ut till Kenneth Klöver som alltså är den som fiskar siklöja med båten. När det gäller annat fiske med båten i fråga står Frölander för det.

Landad mängd siklöja 2018 per företag, båtar, hemort, ägare

 • Persson, 176, Piteå
 • Guldhaven Pelagiska AB, 126, Kalix, Karlsson & Bodlund
 • Dag Hjelte, 90, Luleå/Lövskär
 • Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna), 66, Junkön, Ökvist
 • Sundströms Fiske AB, 62, Luleå/Lövskär
 • Lindbloms Fisk AB, 46, Storön
 • Bondhamns Fisk AB, 46, Bondhamn

Familjen Persson i Piteå med sina två fiskeriföretag och Guldhaven Pelagiska AB i Kalix är utan tvekan de dominerande företagen i siklöjefisket. Genom att landningar ofta bara redovisas på en av båtarna i ett partrålslag blir redovisningen per företag lite skev. De två redan nämnda företagen/företagsgrupperna samt Junköfiskarna är därför egentligen de tre största företaget. Detta då de äger minst två båtar var.

De flesta yrkesfiskare och företag som är aktiva i siklöjefisket är medlemmar i Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation (NKFPO) men Guldhaven Pelagiska är med i Sveriges Fiskares PO (SFPO).

Läs också:

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Svenska landningar av siklöja 2018”

Kommentarer är stängda.