Det finns fortfarande lokalt lekande torsk i Bohuslän

Troligen förekommer det fortfarande att torsk och plattfiskar leker i Bohusläns skärgårds- och fjordområde. Det visar resultaten från 2017 års fiskäggsundersökningar, som presenteras i en nypublicerad rapport från institutionen för akvatiska resurser (SLU-Aqua).

Bild: Wilhelm von Wright

Lokalt lekande bestånd av torsk och andra bottenfiskar har under större delen av 1900-talet, och sannolikt långt tidigare, varit allmänt förekommande i Skageraks och Kattegatts kustområden. Sen 1970-talet har torskbestånden och andra bestånd av bottenfiskar längs den svenska västkusten minskat kraftigt. En majoritet av de lokala bestånd som förr lekte i Bohusläns skärgårds- och fjordområden är idag antagligen helt utslagna eller kraftigt decimerade.

Det finns dock fortfarande kvarvarande lekbestånd och fiske är sen länge förbjudet i många fjordar och fjordområden. Bottentrålning har aldrig förekommit förutom i Gullmarsfjorden där ett tidsmässig och ytmässigt begränsat räkfiske av 4 små båtar äger rum en kort period varje år. Det finns också tydliga tecken på återetablering av torsk längs Bohusläns kust.

Resultaten från 2017 års fiskäggundersökning indikerar att lek av torsk, lerskädda, sandskädda, rödspätta och skrubbskädda fortfarande kan förekomma i Bohusläns skärgårds- och fjordområde. Provtagning har skett från Smögen i norr till Marstrand i söder. Torskägg hittades i hela området, men de största koncentrationerna hittades runt Lyr och i Brofjorden. Torskägg fanns även i Åbyfjorden, Gullmarsfjorden, fjordarna norr om Orust, Havstensfjorden, Askeröfjorden, Stigfjorden, Hakefjorden och Marstrandsfjorden.

Äggundersökningen syftar till att bygga upp kunskap om vilka lokala fiskbestånd som fortfarande förekommer längs svenska västkusten och har pågått årligen sedan 2013. Insamling av fiskägg med förekomst av tidiga äggstadier som indikation på lokal lek, i kombination med genetiska artbestämningar, har i övervakningen redan visat sig vara en effektiv metod för att undersöka förekomsten av lokala torskbestånd utan att provtagningen ytterligare decimerar bestånden.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!