ICES rekommenderar kraftigt sänkt torskkvot i Nordsjön

2018 rekommenderade Internationella Havsforskningsrådet (ICES) en torskkvot på 53 000 ton i Nordsjön och Skagerak. Beslutet från EU:s ministrar var ungefär 53 000 ton (varav 8 000 ton i Skagerak). Det året fiskades 48 000 ton (varav cirka 6 000 ton i Skagerak) enligt ICES, 40 000 ton landades och 8 000 ton var oönskade fångster. Det mesta av det senare kastades tillbaks i havet. 2019 rekommenderades en torskkvot på 28 000 ton. Ministrarna i EU beslutade on en kvot på 35 000 ton (varav 4 000 i Skagerak), dvs en bra bit över ICES rekommenderade kvot.

För år 2020 rekommenderar ICES en kraftig sänkning av torskkvoten jämfört med 2019 års rekommendation. De anser att kvoten ska sättas till 10 457 ton. Det är troligt att beslutet från EU:s minstrar komerm att innebär en något högre kvot.

Brexit är dessutom ett orosmoment. Storbritanniens fiskare är kända för att vara notoriskt missnöjda med satta kvoter och efter Brexit måste EU förhandla med Storbritannien om kvoterna. Idag förhandlar de bara med Norge.

Storbritannien har idag större delen av torskkvoten. Därefter följer Danmark med ungefär hälften så stor andel och Norge med en fjärdedel av Storbritanniens kvot.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!