Skrubbskädda äter torskens mat

När det gäller torsken i Östersjön har skorv (ishavsgråsugga) varit en viktig föda. Men de senaste 20 åren har inslaget av skrov i torskens mathållning minskat kraftigt. Detta är sannolikt en bidragande orsak till att torsken i Östersjön är svältande och mager. Andra orsaker är säl, skarv, sälspridda parasiter, brist på annan mat, syrebrist och varmare hav.

En anledning till bristen på skorv är att mängden skrubbskädda (skrubba, flundra) ökat i Östersjön på grund av bristen på stora torskar som kan äta skrubba. Skrubban äter en stor mängd skorv och torsken får mindre att äta.

Två forskare, Michele Casini och Alessandro Orio, från SLU Aqua menar att detta eventuellt kan lösas genom att tillåta ett större fiske av skrubba (flundra). Ett större fiske av skrubba vore sannolikt bra på många sätt men det är faktiskt helt fritt att fiska hur mycket skrubbskädda som helst. Skrubba är idag ingen kvoterad fisk och fisket är fritt överallt. Problemet är att det inte finns någon marknad för skrubba. Det är helt meningslöst att fiska mycket skrubba för den går inte att sälja.

Det är ytterst faktiskt ytterst märkligt att två välmeriterade forskare som Michele Casini och Alessandro Orio är så okunniga på området att de tror att för små kvoter är ett problem när det faktiskt inte finns några kvoter.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!