Tänker Henning Kjeldsen avveckla sin fiskerikoncern?

Henning Kjeldsen är Danmarks törsta innehavare av fiskerättigheter. Den del innehas av egna företag, annat av hustruns företag och bulvaners företag. Han är också på detta sätt ägare av flest fiskebåtar. Nu ska han avveckla sitt fiskeriimperium enligt en artikel på Fiskerforum:

Fiskeskipper Henning Kjeldsen offentliggjorde dagen efter dåben i Thyborøn på sin fb profil, lørdag den 29. juni 2019 klokken 14,21, at nu vil han stille og roligt trække sig ud af dansk fiskeri. »Det har været en god rejse og jeg har gået 100 procent ind for det«, lød den korte melding fra én der har givet sine bedste år til erhvervet, en både rørt og meget beskeden fiskeskipper.

Artikeln ifråga är en mycket märklig produkt. Det är nämligen en helt okritisk hyllningsartikel. Det handlar inte om journalistik utan om nåt helt annat. Klart är i alla fall att Kjeldsen är mycket missnöjd med den danska fiskeriförvaltningen och dess byråkrati. I vissa fall med rätta, men inte i allt. Ingen journalist behöver dock skriva den smörja som publicerats i Fiskerforum. Det är skrivet som om Henning Kjeldsen var gud. En oseriös artikel som lämnar läsare osäker på om Kjeldsen verkligen vill lämna fisket.

Idag äger Hennings Kjeldsen själv via sitt holdingbolag Henning Kjeldsen Holding ApS 100% av Gitte Henning A/S och Fiskeriselskabet HM 349 Stefanie ApS. Han sitter också i styrelsen för August A/S som formellt ägs av Kim Folmer Pedersen via sitt holdingbolag Fiskeriselskabet KFP ApS. Pedersen fungerar i allt väsentligt som en bulvan för Henning Kjeldsen. Båtarna är mäkta med Kjeldsens rederimärke, ett K i en ring, och har alltid varit namngivna på samma sätt som i Gitte Henning A/S

Henning Kjeldsens fru Birthe Kjeldsen äger Nordstrand Fiskeri ApS som i sin tur kontrollerar 60% av HG 352 Polaris ApS. 40% av det senare bolaget kontrolleras av Kim Folmer Pedersen via hans personliga holdingbolag.

Henning Kjeldsen Holding ApS äger också 51% i P/R Frida Amalie L 549. Resterande andelar ägs av Johnni Kaalund Munksgaard.

Ett bolag som också har koppling till Henning Kjeldsen är Lynge Fiskeri ApS som ägs av Lindy Harald Lynge. Han är också eller har varit skeppare på fler av de fiskebåtar som tillhört Gitte Henning A/S. Båtarna är märkta med Kjeldsens rederimärke och har ett likartat namnskick som båtarna i de andra företagen. Allt tyder på att även Lindy Harald Lynge är att se som en bulvan för Henning Kjeldsen.

Företagen äger en lång rad båtar som fiskar pelagiskt såväl som demersalt. Alla båtar oavsett bolag är märkta med Kjeldsens rederimärke. Total handlar det om 17 registrerade fiskebåtar, 5 av dem är så kalle kvotjollar, dvs de finns bara för att äga fiskerättigheter. Kvotjollarna kommer att försvinna då lagstiftningen kring fiskerättigheter ändrats. Listorna innehåller ägda båtar i juli 2019.

Fiskebåtar ägda av Gitte Henning A/S, namn, bruttoton

 • ND 14 Nanna, 3
 • S 45 Sønderstrand, 153
 • S 47 Lasse, 117
 • S 49 Birgitte Martine, 111
 • S 149 Birthe, 442
 • S 249 Trygg, 54
 • S 349 Gitte Henning, 4 624

Fiskebåtar ägda av P/R Frida Amalie L 549, namn, bruttoton

 • L 549 Frida Amalie, 431

Fiskebåtar ägda av Nordstrand Fiskeri ApS och HG 352 Polaris ApS, namn, bruttoton

 • L 49 Lasse, 1
 • L 649 Martine, 482
 • HG 271 Lange Lars, 8
 • S 43 Nordstrand, 122

Fiskebåtar ägda av August A/S, namn, bruttoton

 • L 349 Birgitte, 439
 • S 549 Stefanie, 164

Fiskebåtar ägda av Lynge Fiskeri ApS, namn, bruttoton

 • HG 61 Nissum, 5
 • L 51 Nordstrand, 1
 • S 449 Myggenes, 443

Dessa båtar och företag kontrollerar stora fiskerättigheter för en lång rad arter. Både inom det pelagiska fisket såväl som inom det demersala. S 249 Trygg är köpt från Kjell-Inge Røkke i Norge. Det är en trålare som främst använts för räktrålning och kan tyda på att Kjeldsen planerat att också börja köpa upp räkkvoter. Det blir väl sannolikt inget med det om det nu är så att sådan planer funnits.

Pelagiska fiskerättigheter kontrollerade av Henning Kjeldsens båtar och företag 2019, art, andel, ton (avrundat till närmaste jämna hundratal eller tiotal om under 100 ton), båtar

 • Blåvitling Färöarna, 40,12%, 400, S 349 Gitte Henning
  Havgalt, 33,70%, 1 800, S 349 Gitte Henning
 • Sill Skagerak, 25,30%, 2 000, S 349 Gitte Henning
 • Blåvitling, 24,21%, 16 200, S 349 Gitte Henning
 • NVG-sill, 23,54%, 4 900, S 349 Gitte Henning
 • Sill Nordsjön, 19,54%, 8 500, S 349 Gitte Henning
 • Makrill, 18,8%, 2 300, S 349 Gitte Henning
 • Brisling Östersjön, 17,17%, 4 900, S 549 Stefanie och L 649 Martine
 • Tobis, 12,67%, S 349 Gitte Henning, S 549 Stefanie, S 149 Birthe och L 649 Martine
 • Brisling Skag/Katt, 12,05%, 1 800, S 349 Gitte Henning och S 549 Stefanie
 • Brisling Nordsjön, 9,67%, 8 800, S 349 Gitte Henning och S 45 Sønderstrand
 • Sperling, 4,51%, ??, S 349 Gitte Henning
 • Sill västra Östersjön, 3,93%, 70, S 549 Stefanie och L 649 Martine
 • Sill östra Östersjön, 3,93%, 300, S 549 Stefanie och L 649 Martine

När det gäller pelagiska fiskerättigheter finns flera andra företag som i stort sett är lika stora som Hanning Kjeldsen och Gitte Henning A/S, det är Rederiet Ruth A/S. Astrid Fiskeri A/S, Asbjørn A/S, Isafold Invest ApS/Partrederiet HG 333 Isafold och Beinur AS

Genom att båtarna formellt ägs av olika företag med olika ägare kan gränserna för hur stor del av fiskerättigheterna en ägare får ha överskridas för Kjeldsen-koncernen i sin helhet. En person eller ett företag som äger så mycket pelagiska fiskerättigheter som Henning Kjeldsen och Gitte Henning gör får inte inneha några demersala fiskerättigheter, men genom bulvanföretagen är det möjligt.

Även de företag som tillhör hans fru räknas inte som en del av det som Henning Kjeldsen formellt äger. Henning Kjeldsen och hans bulvaner utnyttjar systemet på ett medvetet sätt för att kontrollera en större del av fiskerättigheterna än vad som borde vara möjligt enligt den danska lagstiftningen. Detta agerande är vad som retat upp många i Danmark och lett till ändrad fiskerilagstiftning med en del negativa konsekvenser. Ingen annan större innehavare av fiskerättigheter har agerat på detta sätt. Kjeldsens agerande förefaller orimligt och omoraliskt även om det är helt lagligt. Det är helt klart inte i enlighet med intentionerna den danska lagstiftningen.

Formellt har Henning Kjeldsen själv inga demersala fiskerättigheter. Hans fru och två bulvaner är dock tillsammans de största innehavarna av demersala fiskerättigheter i Danmark.

Demersala fiskerättigheter kontrollerade av Henning Kjeldsens båtar och företag 2019, art, andel, ton (avrundat till närmaste jämna tiotal), båtar

 • Kolja Nordsjön, 22,45%, 280, S 449 Myggenes, S 549 Stefanie och L 649 Martine
 • Kummel, 20,37%, 610, S 449 Myggenes, S 549 Stefanie och L 649 Martine
 • Marulk, 16,99%, 230, S 449 Myggenes, S 549 Stefanie och L 649 Martine
 • Tunga Nordsjön, 15,21%, 80, L 649 Martine, S 549 Stefanie och S 449 Myggenes
 • Torsk Nordsjön, 15,00%, 790, S 449 Myggenes, S 549 Stefanie och L 649 Martine
 • Jomfruhummer norsk zon, 14,36%, 80, S 449 Myggenes och L 649 Martine
 • Kolja Skag/Katt, 13,22%, 140, S 449 Myggenes, S 549 Stefanie och L 649 Martine
 • Sej, 12,39%, 690, S 449 Myggenes och L 649 Martine
 • Torsk Skagerak, 12,04%, 400, S 449 Myggenes, S 549 Stefanie och L 649 Martine
 • Rödspätta, Skagerak, 11,45%, 1 390, S 549 Stefanie, L 649 Martine och S 449 Myggenes
 • Piggvar/Slätvar, 10,97%, 130, S 549 Stefanie och L 649 Martine
 • Rödspätta Nordsjön, 9,11%, 1 970, S 549 Stefanie, L 649 Martine och S 449 Myggenes
 • Rödspätta Kattegatt, 4,98%, 70, L 649 Martine, S 549 Stefanie och S 449 Myggenes
 • Jomfruhummer Nordsjön, 4,13%, 60, S 549 Stefanie
 • Torsk Kattegatt, 3,84%, 10, S 449 Myggenes, S 549 Stefanie och L 649 Martine
 • Tunga Skag/Katt, 3,42%, 10, L 649 Martine
 • Jomfruhummer Skag/Katt, 2,09%, 230, S 449 Myggenes

Vad Henning Kjeldsen menar med att han ska lämna fisket återstår att se. Ska han sälja hela Gitte Henning A/S eller alla företagets båtar? Kommer bulvanerna att ta över den reella kontrollen av de företag de äger på pappret eller kommer de också att sälja? Ska hans fru ta över aktierna i Gitte Henning A/S eller ska hon också sälja sina företag och båtar? Kommer Johnni Kaalund Munksgaard att ta över hela L 549 Frida Amalie?

Eller är det hela bara ett PR-utspel från Henning Kjeldsen? Eller kanske ett politiskt utspel.

En annan möjlighet är att danska myndigheter efter utredning kommit fram till att Kjeldsens innehav av demersala fiskerättigheter via bulvaner är olagligt och att han därför snart kommer att tvingas bort från det demersala fisket. Då är hans utspel bara till för att förebygga. Dessutom är det ett sätt att skylla på regeringen istället för att själv ta ansvaret för sitt handlande.

När det gäller de demersala fiskerättigheterna är det svårt att se vilka som kan köpa dem, men sannolikt kan de kollektivt ägda företagen såsom exempelvis Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, Hvide Sande Puljefiskeri ApS, Thorsminde Puljefiskeri ApS och Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S köpa upp en del. Även en del andra yrkesfiskare såsom Jens Peter Langer som nyligen investerat en del i demersalt fiske kan tänkas köpa. Langer behöver då förmodligen lämna det pelagiska fisket.

Om Henning Kjeldsen tänker sälja de pelagiska fiskerättighertna är det troligen endast några mindre danska pelagiska företag och svenskägda fiskeriföretag som kan köpa. Det handlar om sådana företag som Lingbank Fiskeri ApS, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Odeskar Fiskeri A/S, Gifico ApS, Ahlma Danmark ApS, Christer og Lennart Fiskeri ApS, Hametner Larsen, familjen Knak med flera. Men det är nog tveksamt on Kjeldsen faktiskt kommer att sälja de pelagiska fiskerättigheterna och vidhängande båtar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!