Dansk sillfiskare investerar i fiskfiske

Jens Peter Langer har via sitt personliga holdingbolag Jens Peter Langer Holding ApS och dess dotterbolag HJ Fiskeri A/S och delägda (50%) bolaget HJ Fiskeri Harboøre ApS investerat i demersala fiskebåtar för konsumtionsfiske. Den andre delägaren i det sistnämnda bolaget är Hans Jørgen Jensen via bolaget H.J. Jensen, Harboøre ApS.

HJ Fiskeri Harboøre ApS (tidigare Karbak ApS och precis köpt av Jens Peter Langer och Hans Jørgen Jensen) äger HM 635 Karbak som är till salu då HJ Fiskeri beställt ett nybygge från Thyborøn Skibs og Motor (3XJ) som dock är konstruerat av Vestværftet i Hvide Sande. Nybygget ska få namnet L 820 Nanna Cecilie. Köpet av Karbak ApS har sannolikt främst skett för att komma över fiskerättigheter (kvoter).

LL 820 Nanna Cecilie. Vestværftet

Via Jens Peter Langer Holding ApS är han också sen länge en av två delägare i Brdr. Langer A/S som är huvudägare av den stora pelagiska trålaren L 920 Tina Jeanette med en ägarandel på 75%. Båten används framförallt till sillfiske men även till industrifiske av brisling (skarpsill) och tobis.

Sillfiskaren Jens Peter Langers investeringar i demersalt fiske känns delvis som en anpassning till ett eventuellt Brexit som ju drabbar det pelagiska fisket mycket hårdare.

Det finns exempel på andra pelagiska fiskare i Danmark som investerat i demersalt fiske för kosnumtionsändamål. Dock inte med tanke på Brexit. Främst gäller det Henning Kjeldsen (Gitte Henning A/S) och Valter Vendelbo som lämnade det pelagiska fisket för att istället fiska demersalt för konsumtion. Men även familjen Tindskard och Gullak Madsen investerade i konsumtionsfiske.