Danmarks största fiskeriföretag 2019

Danmark största fiskeriföretag är i huvudsak pelagiska fiskeriföretag, men där finns även andra. Jag har i detta inlägg enbart mätt storlek i form av bruttoförtjänst och bokförda värden. De flesta danska företag redovisar inte omsättning. Det finns ett antal större fiskeriföretag, framförallt i Thyborøn, som består av enskilda firmor och partrederier, stora sådana företag eller innehavare av större sådana företag är bland Isafold (Jørgensen & Mølgaard), Hametner Larsen, familjen Knak, fam. Hovgaard Schmidt, fam. Ruby, Tommy Bach, Alfred Fisker Hansen, fam. Rom, fam. Christensen, Jens Frich och Kurt Adsersen.

FF Skagen A/S, Scandic Pelagic och svenska Västkustfisk SVC AB äger tillsammans ett polskt fiskeriföretag, DP Pelagic. De flesta av de som är intressenter i FF Skagen Fond är svenska yrkesfiskare som sysslar med pelagiskt fiske. De är också medlemmar i Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) som äger Västkustfisk SVC AB. Några av företagen som ägs av de fiskarna är också delägare i PFG Fish AB som också är delägare i det polska företaget.

Triplenine Group inkluderar ett företag i Chile som bland annat bedriver fiskeriverksamhet och de äger också en andel i Fiskeriselskabet 2bis ApS. Triple Fish A/S som ägs av yrkesfiskare i Thyborøn och Esbjerg är delägare i Triplenine Group och Fiskeriselskabet 2bis. Huvudägare i Triplenine Group är norska Koppernæs AS.

Polar Seafood Denmark A/S är främst ett försäljningsföretag för Polar Seafood Greenland A/S som också äger 50% av det danska företaget. De är också kontrollerande ägare genom olika bestämmelser i bolagsordningen. Men via ett dotterbolag, Acadienne Gale Fisheries Ltd och ett delägt företag, Davis Strait Fisheries Ltd (49%), i Kanada samt två delägda bolag i Norge, Arctic Pioner AS (40%) och Arctic Polar Management AS (40%), bedriver företaget också fiske.

De största rena fiskeriföretagen är pelagiska fiskeriföretag förutom Ocean Prawns som bedriver räkfiske i Canada och på Nordatlanten med en dansk fiskebåt och Henning Kjeldsens koncern.

Flera företag på listan ägs indirekt av Henning Kjeldsen via bulvaner. Båtarna i dessa företag har Kjeldsens rederimärke i fören och betraktas i allmänhet och av de flesta som hans båtar.

Många fiskeriföretag ägs via personliga holdingbolag. Dessa holdingbolag har jag inte tagit med i tabellerna.

Bruttoresultat i danska företag 2018, företag, resultat M DKK, ort, ägare

 1. Polar Seafood Denmark A/S, 409, Vodskov, Nielsen, Petersen, Friis-Salling och Brøns
 2. FF Skagen A/S, 388, Skagen, FF Skagen Fond (svenska fiskare)
 3. Rederiet Ruth A/S, 378, Hirtshals, Gullak Madsen
 4. Gitte Henning A/S, 260, Skagen, Henning Kjeldsen
 5. Astrid Fiskeri A/S, 256, Skagen, Johansson
 6. Scandic Pelagic A/S, 178, Skagen, FF Skagen A/S och Västkustfisk SVC AB (svenska fiskare)
 7. Asbjørn A/S, 111, Hirtshals, Magnusen
 8. Beinur A/S, 86, Hirtshals, Tindskard
 9. Cattleya A/S, 67, Esbjerg, Flemming Pedersen
 10. Cyrano II ApS, 41, Thyborøn, fam. Vendelbo
 11. Themis Fiskeri A/S, 37, Skagen, Ryberg
 12. Gifico ApS, 35, Skagen, Claesson
 13. Brdr. Langer ApS, 24, Thyborøn, fam. Langer
 14. Lynge Fiskeri ApS, 23, Thyborøn, Henning Kjeldsen (formellt Lindy Harald Lynge)
 15. Jette Kristine E 727 ApS, 19, Esbjerg, Hounisen
 16. S 386 Casilo ApS, 19, Skagen, Terpet & Sørensen
 17. Ny-Kingfisher ApS, 19, Hanstholm, Gasberg Grønkjær
 18. Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 18, Hanstholm, Nielsen
 19. Fiskeriselskabet Pondus ApS, 18, Hanstholm, Sand
 20. Aaltje Postma L 757 ApS, 14, Thyborøn, Tamme Bolt
 21. Odeskar Fiskeri A/S, 14, Grenå, Andersson
 22. Lingbank Fiskeri ApS, 14, Hanstholm, Rasmussen
 23. Ocean Prawns A/S, 14, Nexø, Ocean Prawns Holding ApS 50 (Barslund Jensen)
 24. Karen Nielsen ApS, 14, Thyborøn, Henning Kjeldsen (formellt Johnni Kaalund Munksgaard)
 25. August A/S, 13, Skagen, Henning Kjeldsen (formellt Kim Folmer Pedersen)
 26. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 12, Grenå, Bryngelsson
 27. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 12, Thyborøn, Jansson
 28. Tn Hirtshals A/S, 11, Hirtshals, Tindskard
 29. Nordstrand Fiskeri ApS, 11, Skagen, Henning Kjeldsen (formellt hans fru)
 30. HM 120 Astoria ApS, 11, Hanstholm, Kristensen & Christiansen
 31. Mindbo ApS, 10, Thyborøn, Christensen

När det gäller bokförda tillgångar dominerar i stort sett samma företag som när det gäller bruttoresultat. För jämförelsens skull har jag använts samma gränser som för svenska företag. Det innebär att det blir många fler på den danska listan än på den svenska. Av de tio största företagen så är 3 stycken majoritetskontrollerade eller ägda av svenskar och 3 av färingar. Av de 20 största är det sju som ägs av svenskar men forfarande bara 3 av färingar.

De allra flesta större danska fiskeriföretag hör hemma på Nordjylland i Skagen, Hirtshals, Thyborøn och Hanstholm.

Bokförda tillgångar i danska företag 2018, företag, tillgångar M DKK, ort

 1. FF Skagen A/S, 2 057, Skagen, FF Skagen Fond (svenska fiskare)
 2. Gitte Henning A/S, 1 775, Skagen, Henning Kjeldsen
 3. Polar Seafood Denmark A/S, 409, Vodskov, Nielsen, Petersen, Friis-Salling och Brøns
 4. Ocean Prawns A/S, 1 357, Nexø, Ocean Prawns Holding ApS 50% (Barslund Jensen)
 5. Rederiet Ruth A/S, 1 279, Hirtshals, Gullak Madsen
 6. Astrid Fiskeri A/S, 1 042, Skagen, Johansson
 7. Triplenine Group A/S, 987, Esbjerg, Triple Fish A/S, och Koppernæs AS, Norge
 8. Beinur A/S, 870, Hirtshals, Tindskard
 9. Asbjørn A/S, 784, Hirtshals, Magnusen
 10. Themis Fiskeri A/S, 567, Skagen, Ryberg
 11. Scandic Pelagic A/S, 514, Skagen, FF Skagen A/S och Västkustfisk SVC AB (svenska fiskare)
 12. Cattleya A/S, 283, Esbjerg, Flemming Pedersen
 13. Gifico ApS, 270, Skagen, Claesson
 14. Nordstrand Fiskeri ApS, 247, Skagen, Henning Kjeldsen (eg. hans fru)
 15. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 190, Grenå, Bryngelsson
 16. Jette Kristine E 727 ApS, 185, Esbjerg, Hounisen
 17. Lingbank Fiskeri ApS, 160, Hanstholm, Rasmussen
 18. Cyrano II ApS, 152, Thyborøn, Vendelbo
 19. Odeskar Fiskeri A/S, 134, Grenå, Andersson
 20. Fiskeriselskabet 2bis ApS, 133, Esbjerg (TripleNine är största ägare, danska fiskare i Thyborøn och Esbjerg är kontrollerande ägare)
 21. Brdr. Langer ApS, 132, Thyborøn, fam. Langer
 22. Lynge Fiskeri ApS , 124, Thyborøn, Henning Kjeldsen (formellt Lindy Harald Lynge)
 23. Tn Hirtshals ApS, 115, Hirtshals, Tindskard
 24. Ny-Kingfisher ApS, 112, Hanstholm, Gasberg Grønkjær
 25. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 105, Thyborøn, Jansson
 26. Kjærsgaard Hirtshals A/S, 90, Løkken, Kjærsgaard
 27. S 386 Casilo ApS, 86, Skagen, Terpet & Sørensen
 28. Aaltje Postma L 757 ApS, 85, Thyborøn, Tamme Bolt
 29. Fiskeriselskabet Pondus ApS, 80, Hanstholm, Sand
 30. Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 76, Hanstholm, Nielsen
 31. Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 74, Hvide Sande, yrkesfiskare i Hvide Sande
 32. Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 73, Thorupstrand, yrkesfiskare i Thorupstrand
 33. Karen Nielsen ApS, 72, Thyborøn, Henning Kjeldsen (formellt Johnni Kaalund Munksgaard)
 34. Thyborøns Kvoteselskab A/S, 69, Thyborøn, Tamme Bolt med flera yrkesfiskare i Thyborøn
 35. S 226 Emmely Pilegaard ApS, 63, Skagen, Christian Pilegaard
 36. August A/S, 59, Skagen, Henning Kjeldsen (formellt Kim Folmer Pedersen)
 37. Thorsminde Puljefiskeri ApS, 74, Thorsminde, yrkesfiskare i Thorsminde
 38. FN 104 Carpe Diem ApS, 57, Læsø, Erik Vinther Poulsen
 39. FN 462 Jeanne ApS, 54, Strandby, Svend-Erik Andersen
 40. RI 468 Juli-Ane ApS, 53, Hvide Sande, Verner Møller Jensen
 41. FN 234 Canopus ApS, 38, Frederikshavn, Jens Vinther Poulsen
 42. Fiskeriselskabet Hesselø ApS, 37, Thyborøn, fam. Vendelbo
 43. Fiskeriselskabet Westbank ApS, 36, Hanstholm, Christensen
 44. Mindbo ApS, 10, Thyborøn, Christensen
 45. Karbak ApS, 34, Hanstholm (idag Hj Fiskeri Harboøre ApS, Thyborøn, fam. Langer)
 46. S 430 Well-Bank ApS, 33, Skagen, Bang Andersen
 47. Brdr. Paulsen ApS, 31, Hanstholm, Paulsen
 48. Fiskeriselskabet Hounisen ApS, 29, Esbjerg, Hounisen
 49. Frederik Vendelbo Fiskeri ApS, 28, Thyborøn, fam. Vendelbo
 50. Ahlma Danmark ApS, 26, Skagen, Ahlström & Magnusson
 51. Partsrederiet Albatros ApS, 25, Bagenkop, Boll Clausen
 52. FN 338 Sonjan ApS, 23, Strandby, Søndergaard Larsen
 53. Amy A/S, 22, Thyborøn, Tamme Egbert Bolt (farbror till Tamme Bolt)
 54. Andrea Klitbo ApS, 21, Læsø, Eric Thomas Christiansen
 55. HM 120 Astoria ApS, 20, Hanstholm, Kristensen & Christiansen
 56. HG 410 Signet ApS, 18, Hirtshals, Tonny Espersen
 57. Saron Fiskeri A/S, 17, Skagen, Axelsson
 58. FN426 Kjølpen ApS, 16, Strandby, Karsten Marius Kristensen
 59. Moonlight ND 58 A/S, 14, Rødvig, Bo Spurr Nielsen
 60. Fiskeriselskabet Gi – Bri A/S, 11, Bagenkop, Theodorsen

Då det finns många danska fiskeriföretag är det möjligt att jag missat något eller några. Men inte bland de allra största.

Läs också: Sveriges största fiskeriföretag 2019

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!