Sveriges största fiskeriföretag 2019

Sveriges största fiskeriföretag kan mätas på fler olika sätt. Det kan handla om totala landningar, omsättning, bokförda värden eller antal anställda. Antal anställda är ganska ointressant då det är 3-7 i de flesta fiskeriföretag. Några har fler anställda, men det är också de företag som har störst omsättning. Totala landningar i ton är inte så intressant då det ekonomiska värdet är viktigare. Sillfiskeföretag landar alltid mest i ton. Omsättningen visar i princip hur mycket ett företag landar värdemässigt alternativ hur mycket de tjänar på uthyrd personal.

Det största företaget oavsett hur vi mäter har under en lång rad år varit Astrid Fiske AB. Företaget har sin största fiskeriverksamhet i Danmark och har dessutom en fiskberedningsindustri i Rönnäng. Huvudkontoret finns dock på Rörö i Göteborgs norra skärgård. Företaget är dock inte störst när det gäller fiske i Sverige. Astrid Fiske AB har också ett systerföretag, Astrid Pelagic AB som inkluderats i siffrorna. Astrid Pelagic AB äger två fiskebåtar i Sverige.

Av de tio största fiskeriföretagen omsättningsmässigt finns 4 i Fiskebäck och 2 på Rörö. Donsö, Dyrön, Göteborg och Fotö har ett var.

Största fiskeriföretagen omsättningsmässigt, företag, omsättning i M SEK, hemort

 1. Astrid Fiske AB/Astrid Pelagic AB, 433 (2017), Rörö
 2. Fiskeri AB Ginneton, 140, Fiskebäck
 3. Bryngeld Fiskeri AB, 111, Fiskebäck
 4. Rylo AB (Themis Fiskeri), 89, Rörö
 5. Torönland HB, 50-100, Fiskebäck (handelsbolag redovisar inte omsättning offentligt)
 6. Ahlma Fiskeri AB, 45, Fiskebäck
 7. B-C Pelagic AB, 43, Donsö
 8. Båt GG 330 Carmona AB, 43, Dyrön
 9. Västkustfisk SVC AB, 37, Göteborg
 10. Västfjord Fiskeri AB, 28, Fotö
 11. Zandic Management & Trading AB, 26, Fiskebäck
 12. Lövön AB, 25 (2017), Rönnäng
 13. Arkö Fiske AB, 24, Rönnäng
 14. Guldhaven Pelagiska AB, 24, Kalix
 15. Nicklasson Fiskeri AB, 18, Öckerö
 16. Hagberg Fiske AB, 15, Björkö
 17. Kristine Fiskeri AB, 13 (2017), Donsö
 18. Vingaskär Fiskeri AB, 13, Styrsö
 19. DE Fiske AB, 13, Öckerö
 20. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 13, Skillinge
 21. Fiskeri AB Ingun, 13, Fotö
 22. LL 207 Nautic AB, 13, Hunnebostrand
 23. LL 628 Atlantic AB, 12, Grundsund
 24. Rossö Fiskeri AB, 12, Rörö
 25. Valöskär AB, 11 (2017), Vrångö
 26. AB Clipperton, 11, Donsö
 27. Bröderberg AB, 11, Skillinge
 28. Perssons Löjrom AB, 11, Öjebyn
 29. Stella Nova Fiskeri AB, 10, Fotö
 30. Västerland AB, 10, Hönö
 31. Vingafjord Fiskeri AB, 10, Hönö
 32. Odeskär/Andersson Bemanning, 10, Vrångö/Donsö

Förutom Astrid Fiskeri AB har Fiskeri AB Ginneton och Odeskärs ägare verksamhet i Danmark. Ahlma Fiskeri har en mindre verksamhet i Danmark. Themis Fiskeri, Christer & Lennart Fiskeri AB och Stella Nova Fiskeri AB har enbart verksamhet i Danmark medan Nicklasson Fiskeri AB och Kristine Fiskeri AB enbart har verksamhet i Tyskland. Zandic har enbart fiskeriverksamhet i Marocko (egentligen Västsahara) och Västkustfisk SVC AB är delägare i ett fiskeriföretag, DP Pelagic, men en pelagisk fiskebåt i Polen. Ägarna av Bryngeld Fiskeri AB har också ett bolag i Finland, Kotka Fiskeri AB, som dock numera verkar vara delägt.

I vissa fall är det utländska företaget ett dotterbolag till det svenska och i andra fall är det ett systerföretag, dvs har samma ägare. I det senare fallet är det ofta så att det svenska företaget hyr ut personal till bolaget i det andra landet. Det kan därför vara intressant att titta lite på de utländska företagen och deras omsättning och tillgångar. För danska företag har jag siffror men inte för andra. Så redovisningen omfattar enbart svenskägda företag i Danmark. Många danska företag redovisar inte omsättning utan bruttoresultat.

Fiskefartyget Courage af Skillinge AB och Bröderberg AB har samma ägare.

Ett företag som saknas på listan är familjen Axelssons fiskeriföretag som idag heter Axfish AB men tidigare varit ett partrederi GG 158 Sunnanland. Siffror för partrederier är inte offentliga. Ett annat företag som skulle varit med på listorna om det inte varit en enskild firma är Jonas Klinganders fiskeriföretag. Inte heller enskilda firmors siffror är offentliga.

Guldhavens Pelagiska AB har precis som Astrid Fiske beredningsindustri och de viktigaste tillgångarna Västkustfisk SVC AB är delägandet i handels- och fiskindustriföretaget Scandic Pelagic. Bristol Fiske AB och AB Clipperton är ägare av B-C Pelagic AB.

När det gäller de tillgångsmässigt största fiskeriföretagen finns tre på Rörö, tre i Fiskebäck samt ett vardera i Göteborg, på Donsö, Dyrön och i Rönnäng.

Största fiskeriföretagen bokförda tillgångar, företag, omsättning i M SEK, hemort

 1. Astrid Fiske AB, 1 559 (2017), Rörö
 2. Rylo AB (Themis Fiskeri), 841, Rörö
 3. Fiskeri AB Ginneton, 482, Fiskebäck
 4. Västkustfisk SVC AB, 250, Göteborg
 5. B-C Pelagic AB, 242, Donsö
 6. Båt GG 330 Carmona AB, 155, Dyrön
 7. Bryngeld Fiskeri AB, 129, Fiskebäck
 8. Ahlma Fiskeri AB, 96, Fiskebäck
 9. Lövön AB, 95 (2017), Rönnäng
 10. Astrid Pelagic AB, 82, Rörö
 11. Västfjord Fiskeri AB, 71, Fotö
 12. Arkö Fiske AB, 52, Rönnäng
 13. Bristol Fiske AB, 50, Göteborg
 14. Guldhaven Pelagiska AB, 41, Kalix
 15. Stella Nova Fiskeri AB, 41, Fotö
 16. Torland Fiske AB, 40, Fiskebäck
 17. Tor-ön Fiske AB, 40, Fiskebäck
 18. AB Clipperton, 39, Donsö
 19. Västerland AB, 35, Hönö
 20. Odeskär/Andersson Bemanning, 27, Vrångö/Donsö
 21. Hagberg Fiske AB, 27, Björkö
 22. Nicklasson Fiskeri AB, 26, Öckerö
 23. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 23, Lysekil
 24. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 23, Skillinge
 25. PFG Fish AB, 21, Rönnäng
 26. Kristine Fiskeri AB, 20 (2017), Donsö
 27. SD 437 i Edsvik AB, 19, Edsvik/Grebbestad
 28. Zandic Management & Trading AB, 19, Fiskebäck
 29. Vingaskär Fiskeri AB, 17, Styrsö
 30. Fiskeri AB Ingun, 17, Fotö
 31. Tallona AB, 16, Sturkö
 32. Perssons Löjrom AB, 16, Öjebyn
 33. Valöskär AB, 14 (2017), Vrångö
 34. Sundströms Fiske AB, 14 (2017), Luleå
 35. Christer & Lennart Fiskeri AB, 14, Donsö
 36. Fiskebåt LL 9 Lysekil AB, 12, Lysekil
 37. Midlake Fiskeri AB, 11, Donsö
 38. Bröderberg AB, 10, Skillinge
 39. DE Fiske AB, 10, Öckerö
 40. Renö Fisk AB, 10, Piteå
 41. LL 207 Nautic AB, 10, Hunnebostrand

Källor till uppgifterna är allabolag.se, proff.se och årsbokslut

PFG Fish AB är ett samarbetsföretag för Lövön AB och Båt GG 330 Carmona AB. Tidigare också åt Midlake Fiskeri AB som dock inte bedriver någon fiskeriverksamhet sen lång tid tillbaka. Dessutom är PFG Fish AB indirekt delägare i samma polska fiskeriföretag som Västkustfisk SVC AB.

Astrid Fiske AB och Themis Fiskeri har stora fiskerättigheter i Danmark samt nya fiskebåtar. Fiskeri AB Ginneton och Stella Nova Fiskeri AB har också fiskerättigheter i Danmark. Ginneton har det via dotterbolaget Gifico ApS och Stella Nova Fiskeri AB har ett systerbolag/delägt bolag i Danmark. Dessutom har Ginneton och Astrid fiskerättigheter i Sverige. B-C Pelagic AB, Arkö Fiske, LL 91 och LL9 har nya båtar och såväl Carmona som Lövön har ganska nya båtar samt fiskerättigheter i Sverige. Stora fiskerättigheter i Sverige har också Ginneton, Bryngeld, Torönland och Ahlma.

Torland Fiske AB och Tor-ön Fiske AB är ägare av Torönland HB.

Bruttoresultat i helt eller delvis svenskägda danska företag 2018, företag, resultat M DKK, ort, svenskt moder/systerbolag

 1. FF Skagen A/S, 388, Skagen, (se texten)
 2. Astrid Fiskeri A/S, 256, Skagen, Astrid Fiske AB
 3. Scandic Pelagic A/S, 178, Skagen, Västkustfisk SVC AB
 4. Themis Fiskeri A/S, 37, Skagen
 5. Gifico ApS, 35, Skagen, Fiskeri AB Ginneton
 6. Odeskar Fiskeri A/S, 14, Grenå, Odeskär AB
 7. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 12, Grenå, Stella Nova Fiskeri AB
 8. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 12, Thyborøn, Christer & Lennart Fiskeri AB

Bokförda tillgångar i svenskägda danska företag 2018, företag, tillgångar M DKK, ort, svenskt moder/systerbolag

 1. FF Skagen A/S, 2 057, Skagen, (se texten)
 2. Astrid Fiskeri A/S, 1 042, Skagen, Astrid Fiske AB
 3. Themis Fiskeri A/S, 567, Skagen, Themis Fiskeri AB (Rylo AB)
 4. Scandic Pelagic A/S, 514, Skagen, Västkustfisk SVC AB
 5. Gifico ApS, 270, Skagen, Fiskeri AB Ginneton
 6. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 190, Grenå, Stella Nova Fiskeri AB
 7. Odeskar Fiskeri A/S, 134, Grenå, Odeskär AB
 8. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 105, Thyborøn, Christer & Lennart Fiskeri AB
 9. Ahlma Danmark ApS, 26, Skagen, Ahlma Fiskeri AB
 10. Saron Fiskeri A/S, 17, Skagen, August Fiskeri AB

Huvudägare i FF Skagen A/S är FF Skagen Fond. Huvudintressenter i FF Skagen Fond är pelagiska svenska fiskare som också är huvudintressenter i Västkustfisk SVC AB. FF Skagen A/S är i sin tur huvudägare i Scandic Pelagic där Västkustfiske SVC AB är delägare. Tillsammans är dessa företag huvudägare i det tidigare nämnda polska fiskeriföretaget DP Pelagic.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!