Veckans båt – GG 840 Svanen

Familjen Larsson på Rörö som varit fiskare i mer än 100 år köpte sin första stålbåt först 1989 (1988 enligt en del källor). Den fick samma namn och nummer som tidigare båtar familjen ägt, GG 840 Svanen (officiellt Svanen av Rörö).

Båten är på 152 bruttoton och 24 meter lång med en motor på 578 kW samt byggd vid Westers Mekaniska AB i Uddevalla som numera enbart bygger mindre arbetsbåtar och mindre passagerarbåtar i aluminium och rostfritt. Styrhytten är utbytt vid en ombyggnad av båten. Idag ägs båten av Svanen Fiskeri AB, ett företag ägt av bröderna Roger Larsson och Stefan Larsson.

GG 840 Svanen i Rörö hamn

GG 840 Svanen är en av mycket få båtar som har både pelagiska fiskerättigheter och demersala fiskemöjligheter. Den andra båten som finns är GG 39 Rossö som också är hemmahörande på Rörö. De två båtarna partrålar ibland, dvs drar en trål gemensamt. Vid sådant fiske används inte tråldörrar (trålbord, trållämmar) så det anses vara skonsammare mot bottnarna än singeltrålning. Svanen och Rossö trålar också ensamma med enkeltrål liksom med dubbeltrål. Huvudfisket är dock fiske efter kräfta medan fiskfiske och sillfiske är komplement. Fisk är ofta bifångst i kräftfisket. De två båtarna är helt enkelt de två sista i Sverige som fiskar traditionellt på det vis som var vanligt på 1960- och 1970-talen. Dvs vad de fiskar beror på säsongen. Fisket bedrivs främst i Skagerak och Kattegatt men de har också fiskerättigheter för sill i Östersjön.

Det finns emellertid ytterligare ett par båtar som har demersala fiskemöjligheter och pelagiska fiskerättigheter. Det gäller bland annat GG 210 Vera C och GG 77 Falken som används till lysbåtar vid snörpvadsfiske. De fiskar dock inte pelagiskt själva. Dessutom har vi GG 370 Mercy och GG 359 Westerö från Hönö som har såväl demersala som pelagiska fiskemöjligheter. Från november i år omvandlas deras pelagiska fiskemöjligheter till fiskerättigheter.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!