S 205 Ceton i vetenskapens tjänst

I juli månad var S 205 Ceton involverad i ett vetenskapligt samarbete med DTU Aqua och DPPO för att föra ut forskare till Nordsjöns djupa vatten för att studera makrill.

Syftet var att undersöka makrillens utbredning och betydelse i Nordsjöns ekosystem och att skapa en mer nyanserad förståelse av beståndets storlek och makrillens roll som rovdjur. Det var andra året som provfisket genomfördes och precis som under 2018 genomfördes det hela utan problem.

S 205 Ceton

S 205 Ceton avgick den 2 juli från hamnen i Skagen. Den normala besättningen ökades under den tolv dagar långa resan med tre deltagare från DTU-Aqua, Kai Wieland, Per Christensen och Søren Eskildsen. Under nästan två veckor samlades kunskap om fiskbeståndet:

’Togtet er vigtigt, fordi den viden, der er omkring makrelbestandenes størrelse i Nordsøen og dens betydning som rovfisk på for eksempel tobis, er meget mangelfuld. Den viden er DPPO sammen med DTU Aqua nu begyndt at indsamle systematisk. Togtet havde ikke være muligt at gennemføre uden brug af forsøgskvote. Et system som er kommet i stand i forbindelse med seneste fiskeripakke. Jeg vil vurdere, at en aktiv og strategisk brug af forsøgskvoten vil kunne forbedre forvaltningen af ganske mange bestande, ikke alene makrel,’’ forklarer chefbiolog, Claus Sparrevohn. 

Provfisket är en fortsättning av NordMak EMFF-projektet 2018, som lanserades för att hjälpa till att belysa hur mycket makrill som finns i Nordsjön. Detta gjordes i samarbete med IESSNS (International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas) och Internationella Havsforskningsrådet (ICES). ICES är de som på vetenskaplig rekommenderar kvoter för en stor mängd fiskarter inför de politiska besluten kvoter och kvotstorlekar. Projektet är därför spännande ur politisk synvinkel då resultaten på lång sikt kan ha en inverkan på kvottilldelningsfrågor.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!