Storbritanniens största fiskeriföretag 2019

De två största brittiska fiskeriföretagen är handelsföretag och rederier som som expanderat till fiskeriverksamhet genom att köpa upp leverantörer. Andrew Marr International och J & J Denholm Ltd är sådan företag. De flesta av de största företagen är pelagiska fiskeriföretag och de hör i allmänhet hemma i Fraserburgh, Peterhead, Lerwick och Aberdeen. De allra största företagen har ofta verksamhet i både det pelagiska och demersala fisket. De allra flesta företagen är familjeägda.

Andrew Marr International äger en lång rad fiskeriföretag som i sin tur äger eller deläger många olika fiskebåtar. Företaget är dock i första hand en internationell handelskoncern som säljer fisk, fiskprodukter, fiskmjöl och kött. De viktigaste fiskeriföretagen är Humber Fishing Ltd, P & J Johnstone Ltd och Caley Fisheries Ltd. Caley Fisheries är minoritetsdelägare i flera mindre fiskeriföretag och flera fiskebåtar, P & J Johnstone är delägare i många fiskebåtar både direkt och via dotterbolag eller intressebolag medan Humber Fishing framförallt är innehavare av fiskerättigheter men även delägare i mindre fiskebåtar och fiskeriföretag.

J & J Denholm Ltd bedriver fiskerirelaterad verksamhet i Denholm Seafood Group Ltd som inkluderar Denholms Fishselling Ltd och Denholm Seafood Ltd. Denholm Seafood är uppköpare av fisk som Klondyke Fishing och Unity Fishing fångar samt driver fiskbearbetningsindustrier. Denholm Fishselling Ltd handlar med fisk och fiskprodukter samt är minoritetsdelägare i en mängd fiskebåtar och mindre fiskeriföretag. J & J Denholm är i övrigt huvudsakligen ett rederi och transportföretag som också har verksamhet i offshorebranschen.

Fiskeriföretag på Shetlandsöarna (Lerwick) ägs oftast av de som arbetar ihop. De är i många fall släkt men kan ofta ha olika efternamn även om de är nära släkt. L.H.D Ltd fungerar som managementbolag för flera fiskeriföretag på Shetland och äger själv minoritetsandelar i flera mindre fiskeriföretag såväl som i enskilda fiskebåtar. Dessutom bedriver företaget fiske genom majoritetsägda företag. Underhåll och service samt försäljning av utrustning, is och annat till fiskebåtar är också en del av företagets verksamhet. Vidare är företaget en stor innehavare av fiskerättigheter.

Interfish vars största aktieägare med 90% av aktierna är John Colam 97 Children’s Trust bedriver också fiske i Nederländerna och Sri Lanka samt fiskodling.

När det gäller Lunar Fishing är företaget också ägare av fiskindustriföretag och fiskindustrier. De bedriver också fiske genom flera dotterbolag i Kanada.

UK Fisheries ägs av det nederländska storföretaget Parlevliet & van der Plas (PP Group) och Onward Fisheries som är dotterbolag till det isländska storföretaget Samherji. UK Fisheries har dotterbolag och intressebolag med fiskeriverksamhet i Frankrike, Spanien och Portugal och bedriver fiske (i egen regi eller via dotter- och intressebolagen) i brittiskt vatten, Kanada och internationellt vatten i Nordatlanten.

Även i övrigt finns det flera nederländska företag som äger fiskeriföretag i Storbritannien. Cornelis Vrolijk äger North Atlantic (Holdings) Ltd och den nederländska familjen De Boer äger en lång rad mindre fiskeriföretag.

Observera att familjer med samma efternamn inte behöver vara släkt med varandra även om de kommer från samma ort.

Omsättning brittiska fiskeriföretag 2018, namn, miljoner pund, ort, ägare

 1. Andrew Marr International Ltd, 590,5, Hessle, fam. Marr
 2. J & J Denholm Ltd, 238,0 (2017), London, fam. Denholm
 3. Lunar Fishing Co Ltd, 80,5, Peterhead, fam. Buchan
 4. UK Fisheries Co Ltd, 70,9 (2017), Hessle, Onward Fishing (Samherji) och PP Group
 5. Interfish Ltd, 53,6, Manchester, fam. Colam
 6. Klondyke Fishing Co Ltd, 28,4, Fraserburgh, fam. Tait
 7. North Atlantic (Holdings) Ltd, 27,8, Caterham, Cornelis Vrolijk BV
 8. MacDuff Shipyards Ltd, 26,0, Macduff, C.L. Ritchie och John Watt
 9. L.H.D. Ltd, 25,3, Lowestoft, yrkesfiskare på Shetland (Peter Jackson Trust, Duncan Robertson 19% m.fl.)
 10. Altaire Fishing Co Ltd, 21,9, Glasgow, Interfish 69%, Serene Fishing Co
 11. Serene Fishing Co Ltd, 20,8 (2017), Lerwick, yrkesfiskare på Shetland
 12. J.W. Holdings Ltd, 20,3 (2017), Aberdeen, fam. Wood
 13. Northbay Pelagic Ltd, 19,5 (2017), Manchester, Interfish 50% och Altaire Fishing 35%
 14. Voyager Fishing Co Ltd, 18,8, Bristol, fam. McCullough
 15. Research Fishing Co Ltd, 18,8 (2017), Lerwick, yrkesfiskare på Whalsay
 16. Zephyr Fishing Co Ltd, 13,6, Lerwick, fam. Irvine
 17. W. Stevenson & Sons Ltd, 12,8, Penzance, fam. Stevenson
 18. Mewstead (Fraserburgh) LLP, 11,6 (2017), Fraserburgh, Challenge Fishing Co Ltd 33% (fam. Tait), MB Daystar Bf.250 Limited 33% (fam. West) och Westward Bf 350 Limited (fam. West & Tait)
 19. Denholm Fishselling Ltd, 9,6 (2017), Glasgow, J & J Denholm Ltd
 20. The Don Fishing Co Ltd, 7,0 (2017), Aberdeen, J.W. Holdings Ltd
 21. Lunar Harvest LLP, 4,6, Peterhead, Lunar Fishing Co Ltd 50%, Harvester LLP 50%

Familjen De Boer är huvudägare i en koncern som delvis hör hemma i Nederländerna i vilken Osprey Vessel Management Ltd är huvudföretag i den brittiska verksamheten. I Storbritannien representeras familjen av Williamina Walker. Detta bolag sköter också fiskeriverksamheten i de olika båt- och fiskerättighetsägande företagen som finns i listan ovan. Gruppen av dessutom av ytterligare företag som dock är för små för att plats på listan. Osprey Vessel Management Ltd sköter också fiskeriföretag i Nederländerna. Ägarförhållandena i gruppen är komplicerade med flera moderbolag.

The Don Fishing Co Ltd är minoritetsdelägare i många fiskebåtar och innehar fiskerättigheter för deras räkning, köper deras fångade fisk och agerar manager för fler av de delägda bolagen och båtarna.

MacDuff Shipyards Ltd som huvudsakligen sysslar med fartygskonstruktion och varvsverksamhet är också minoritetsdelägare i flera mindre fiskeriföretag och fiskebåtar.

Bokförda tillgångar brittiska fiskeriföretag 2018, namn, miljoner pund, ort,ägare

 1. UK Fisheries Co Ltd, 159,6 (2017), Hessle, Onward Fishing (Samherji) och PP Group
 2. Interfish Ltd, 136,9, Manchester, fam. Colam
 3. J & J Denholm Ltd, 131,6 (2017), London, fam. Denholm
 4. Lunar Fishing Co Ltd, 126,1, Peterhead, fam. Buchan
 5. Andrew Marr International Ltd, 105,1, Hessle, fam. Marr
 6. Voyager Fishing Co Ltd, 63,7, Bristol, fam. McCullough
 7. Klondyke Fishing Co Ltd, 50,5, Fraserburgh, fam. Tait
 8. Serene Fishing Co Ltd, 41,1, Lerwick, yrkesfiskare på Shetland
 9. North Atlantic (Holdings) Ltd, 36,0, Caterham, Cornelis Vrolijk BV
 10. Antares Fishing (Whalsay) Ltd, 34,6, Lerwick, yrkesfiskare på Whalsay
 11. Altaire Fishing Co Ltd, 33,8, Glasgow, Interfish 69%, Serene Fishing Co
 12. Mewstead (Fraserburgh) LLP, 30,6 (2017), Fraserburgh, Challenge Fishing Co Ltd 33% (fam. Tait), MB Daystar Bf.250 Limited 33% (fam. West) och Westward Bf 350 Limited (fam. West & Tait)
 13. Zephyr Fishing Co Ltd, 30,4, Lerwick, fam. Irvine
 14. L.H.D. Ltd, 30,0, Lowestoft, yrkesfiskare på Shetland (Peter Jackson Trust, Duncan Robertson 19% m.fl.)
 15. Research Fishing Co Ltd, 25,6, Lerwick, yrkesfiskare på Whalsay
 16. J.W. Holdings Ltd, 24,8 (2017), Aberdeen, fam. Wood
 17. Freedom Fish Ltd, 22,8 (2017), Fraserburgh, fam. Simpson
 18. The Don Fishing Co Ltd, 22,1 (2017), Aberdeen, J.W. Holdings Ltd
 19. Wiseman Fishing Co Ltd, 19,8, Aberdeen, fam. Wiseman
 20. Charisma Fishing Co Ltd, 19,6, Lerwick, yrkesfiskare på Whalsay
 21. Onward Fishing Co Ltd, 18,5 (2017), Hessle, Samherji hf
 22. Castlehill LLP, 18,3, Fraserburgh, fam. West
 23. Adenia Fishing Co Ltd, 17,3, Lerwick, L.H.D. Ltd 60%
 24. Challenge Fishing Co Ltd, 16,4 (2017), Fraserburgh, fam. Tait
 25. MB Daystar Bf.250 Limited, 15,5 (2017), Fraserburgh, fam. West
 26. Shannon Fishing Co Ltd, 15,3, Fraserburgh, fam. Simpson
 27. MacDuff Shipyards Ltd, 14,4, Macduff, C.L. Ritchie och John Watt
 28. Fiskebas Fishing Co Ltd, 14,0, Lerwick, yrkesfiskare på Whalsay
 29. W. Stevenson & Sons Ltd, 12,8, Penzance, fam. Stevenson
 30. Heather Fishing Co Ltd, 12,4 (2017), Nairn, fam Mcleman 52% och Denholm Fishselling 48%
 31. Northbay Pelagic Ltd, 12,2 (2017), Manchester, Interfish 50% och Altaire Fishing 35%
 32. MV Quantus Ltd, 12,2, Aberdeen, fam. Buchan
 33. Stefanie M Fishing Co Ltd, 11,4, Kilkeel, fam. McCullough
 34. Glenluce Fishing Co Ltd, 9,6, Kilkeel/Newry, fam. Orr
 35. Denholm Fishselling Ltd, 9,6 (2017), Glasgow, J & J Denholm Ltd
 36. Lockers Trawlers, 8,0 (2017), Whitby, fam. Lockers
 37. Unity Fishing Co Ltd, 6,8, Fraserburgh, fam. Bellany
 38. Sunbeam Fishing Ltd, 6,1, Fraserburgh, fam. Duthie
 39. 60 North Fishing (Shetland) Co Ltd, 5,8, Lerwick, R. Arthur, A.J. White och L.H.D. Fishing Co Ltd
 40. Keila Fishing Co Ltd, 5,4, Lerwick, Thomas Tulloch
 41. Bremner Fishing Co Ltd, 5,3, Wick, fam. Bremner
 42. Knockhead LLP, 5,2 (2017), Aberdeen, Knockhead Fishing Ltd 75% & Don Fishing Co 25%
 43. Lunar Harvest LLP, 4,6, Peterhead, Lunar Fishing Co Ltd 50% & Harvester LLP 50%
 44. Westward Bf 350 Limited, 4,7, Fraserburgh, fam. Tait & West
 45. Buchan (WN 1) Ltd, 4,7 (2017), Aberdeen, De Boer
 46. Opportunus Fishing Co Ltd, 4,6, Peterhead, fam. Buchan
 47. Osprey (PD 63) Ltd, 4,3 (2017), Aberdeen, De Boer
 48. Resilient Fishing (Whalsay) Ltd, 4,3, Lerwick, yrkesfiskare på Whalsay & L.H.D. Ltd
 49. NC Trawlers Ltd, 4,2, Blackpool, Neil Martin Clarkson
 50. Osprey (PD 357) Ltd, 3,6 (2017), Aberdeen, De Boer
 51. MB Achieve FR100 Ltd, 3,3, St. Combs, fam. Buchan
 52. Buchan (PD 657) Ltd, 3,2 (2017), Aberdeen, De Boer
 53. Buchan (E 102) Ltd, 3,2 (2017), Aberdeen, De Boer
 54. Merson Ltd, 2,9, Milford Haven, Juan Celso Parada
 55. Osprey (PW 447) Ltd, 2,8 (2017), Aberdeen, De Boer
 56. Venture II Fishing Co Ltd, 2,7, Banff, fam. Lovie
 57. Buchan (PW 457) Ltd, 2,6 (2017), Aberdeen, De Boer
 58. J.C.J.M. Ltd, 2,6, Nairn, fam. Mitchell 63,7% & Denholm Fishselling Ltd 36,3%
 59. Alison Kay Fishing Co Ltd, 2,6, (2017) Lerwick, yrkesfiskare på Shetland & L.H.D. Ltd
 60. International Maritime Services Ltd, 2,5, Dorking, fam. Pombo
 61. Kincurdie Fishing Co Ltd, 2,5, Nairn, fam. Patience 66,9% & Denholm Fishselling 33,1%
 62. The Arcturus Fishing Co Ltd, 2,4, Lerwick, fam. Sandison m.fl.
 63. Harcus Fishing Co Ltd, 2,2, St. Ola, fam. Harcus 75% & Don Fishing Co 25%
 64. Crystal River Fishing Co Ltd, 2,2, Fraserburgh, fam. Cardno
 65. Deveron Fishing Co Ltd, 2,1, Peterhead, fam. Gatt
 66. Guardian Angell Fishing Co Ltd, 2,0, Lerwick, yrkesfiskare på Shetland
 67. Tranquility Fishing Co Ltd, 2,0, Lerwick, yrkesfiskare på Shetland & L.H.D. Ltd
 68. Knockhead Fishing Ltd, 1,9 (2017), Aberdeen, fam. Lovie
 69. Oceanway Fishing Co Ltd, 1,9, Lerwick, fam. Hughson
 70. O.B. Fishing Co Ltd, 1,8, Peterhead, fam Beagrie & Don Fishing Co
 71. Summer Isle Fishing Co Ltd, 1,8, Peterhead, fam Buchan
 72. Pitcairn Fishing Co Ltd, 1,8, W.A. Hunter, A. Read, J. Smith och Denholm Fishselling (42,17%)
 73. The Uberous Partnership LLP, 1,6 (2017), Fraserburgh, fam. Duthie & fam. West
 74. Burlort Ltd, 1,6, Milford Haven, fam. Carracedo & fam. Argibay Fernandez
 75. MFV Sunrise LLP, 1,6, Fraserburgh, fam Stephen
 76. Thornbay Ltd, 1,5, Fraserburgh, fam. Lovie
 77. MB Norlan BF 362 LLP, 1,4 (2017), Fraserburgh, fam. Pirie
 78. Osprey (PD 156) Ltd, 1,3 (2017), Aberdeen, De Boer
 79. Excel BF 110 LLP, 1,3 (2017), Fraserburgh, fam. Watt & Caley Fisheries (Andrew Marr)
 80. MP Lapwing LLP, 1,3, Peterhead, fam Buchan och P & J Johnstone (Andrew Marr)
 81. Harvest Fishing Co Ltd, 1,2, Peterhead, fam. Stephen
 82. Quiet Waters Fishing Co Ltd, 1,2, Lerwick, fam. Christie
 83. Nereus Fishing Co Ltd, 1,2, Nairn, Denholm Fishselling Ltd 32,58% och Macduff Shipyards
 84. Ocean Quest (Scotland) LLP, 1,1, Fraserburgh, fam. Cowie
 85. Fuimus LLP, 1,1 (2017), Fraserburgh, fam. Bruce & Caley Fisheries (Andrew Marr)
 86. Radiant Star Fishing Co Ltd, 1,4, Lerwick, yrkesfiskare på Shetland
 87. Harvester Fishing LLP, 1,0, Peterhead, fam. Stephen
 88. Favonius Fishing LLP, 1,0, Peterhead, fam. Buchan & Caley Fisheries (Andrew Marr)
 89. Venturous Fishing Co Ltd, 1,0, Lerwick, yrkesfiskare på Whalsay
 90. Fruitful Bough Fishing Co Ltd, 1,0, Nairn, R.W. West 66,67% och Denholm Fishselling 33,33%

Antalet fiskeriföretag i Storbritannien är mycket stor och jag kan mycket väl ha missat något företag. Källa till uppgifterna är Companies House och årsredovisningar, PECH.

Läs också: