Estlands största fiskeriföretag 2019

Estland fiskerisektor består av två distinkta grupper av företag. Dels företag som ägnar sig åt uthavsfiske i andra delar världen, dels av fiskeriföretag som ägnar sig åt fiske i Östersjön. Den förstnämnda gruppen ägs i huvudsak av utländska fiskeriföretag medan den sistnämnda ägs av estniska företagare. När det gäller fisket i Östersjön handlar det främst om fiske av sill och skarpsill.

Det största företaget i Östersjöfisket är Hiiu Kalur AS vars huvudägare är Toomas Kõuhkna och Tiit Kõuhkna. Hiiu Kalur AS äger också 40% av fiskeriföretaget Krapesk AS som till 60% ägs av företaget i skattesmitarländer som Malta och Panama, Klein Holding Group (Panama) and Netwell (Malta). Eventuellt ägs de företagen av Oleg Omeltsenko då han är företrädare för bolaget ifråga men de kan också ha koppling till Toomas Kõuhkna och Tiit Kõuhkna. Kajax Fishexport AS ägs också till 40% av Hiiu Kalur AS med 39% ägs av Oleg Lusjyk och 21% av Oleg Omeltsenko. Den sistnämnde är företagets företrädare. Alla de tre nämnda företagen bedriver också fiske i Finland samt fiskindustrier och fiskhandel. Hiiu Kalur AS via delägda bolaget Soome Kala AS.

Den andra delägaren i Soome Kala AS är Saare Fishexport Oü som ägs av Tiit Sõber, Arne Salong och Ivar Kiil. De två förstnämnda är också delägare i Monistico Oü med dotterbolaget Saare Kalapüügi Oü.

Två fiskeriföretag ägs av Raivo Baum, det är Morobell Oü och Bentros Oü. Via Kopeika Oü som äger 78% av Bentros så äger han också ett transportföretag. Morobell Oü bedriver även fisk i Finland och Litauen. En person som sannolikt är släkt med Raivo Baum och heter Ragnar Baum är ägare av fiskeriföretaget Fortem Holding Oü som har dotterbolaget Caroline Oü. Tidgare var Raivo Baum också den ende företrädaren för Fortum och han företräder fortfarande dotterbolaget Caroline.

Av de internationella företagen är MFV Lootus Oü störst. Bolaget äger båtar i Estland såväl som i Belize. Ägare av företaget är spanska Grupo Profand via Fletainvest SL som äger 66% av MFV Lootus. Ägare av resterande 33% är portugisiska fiskerikoncernen Largispot. Båtarna som är hemmahörande i Belize sköts av portugisiska Atlantikaromas Unipessoal Lda som är ett helägt dotterbolag till Largispot. Largispot och MFV Lootus äger tillsammans företaget IF Vigo SL.

Reyktal þjónusta ehf är ett isländskt företag som ägnar sig åt räkfiske på internationellt vatten. Företaget bedriver fiske via dotterbolag Reyktal AS och intressebolag i Estland (Reval Seafood). Ägare är Ottar Yngvason som också äger Iceland Export Center Ltd och räkskalningsföretaget Dögun ehf.

Ocean Prawns är ett av Danmarks större fiskeriföretag.

Då det inte finns tillgång till koncernredovisningar så redovisas även dotterbolag separat.

Omsättning estländska fiskeriföretag 2018, namn, omsättning 1000-tals EUR, ort, ägare

 1. MFV Lootus Oü, 11 532, Tallinn, Grupo Profand (Spanien)
 2. Morobell Oü, 8 189, Hapsal, Raivo Baum
 3. DGM Shipping AS (Briis), 4 926, Narva, Dmitri Matvejev
 4. Hiiu Kalur AS, 3 228, Kärrdal (Kärdla), fam. Kõuhkna
 5. Kajax Fishexport AS, 4 384, Tallinn, fam. Kõuhkna, Lusjyk och Omeltsenko
 6. Saare Fishexport Oü, 2 921, Tallinn, Tiit Sõber, Arne Salong och Ivar Kiil
 7. Reyktal AS, 2 429, Tallinn, Reyktal hf (Island)
 8. Kaabeltau Oü, 1 319, Kuressaare (Arensburg), Mihkel Undrest
 9. Reval Sefaood Oü, 1 021, Tallinn, Reyktal AS 50% och Ocean Prawns AS (Danmark)
 10. Monistico Oü, 796, Lümanda, Tiit Sõber och Arne Salong
 11. Krapesk AS, 611, Tallinn (Reval), Oleg Omeltsenko och fam. Kõuhkna
 12. Soome Kala AS, 603, Tallinn, Saare Fishexport 50% och Hiiu Kalur AS 50%
 13. Kalalaev Kotkas Oü, 592, Tallinn, Krapesk AS 100%
 14. Fortem Holding Oü, 556, Hapsal, Ragnar Baum
 15. Caroline Oü, 354, Hapsal, Fortem Holding 100%
 16. Saare Kalapüügi Oü, 338 (2017), Tallinn, Monistico 100%
 17. Bentros Oü, 301, Hapsal, Raivo Baum

Källor: teetmik.ee,

Sammantaget domineras det estländska fisket i internationella vatten av utländska företag medan östersjöfisket domineras av ett antal privatägda estniska företag med ägare som Toomas Kõuhkna, Tiit Kõuhkna, Oleg Omeltsenko, Dmitri Matvejev, Raivo Baum, Mihkel Undrest, Tiit Sõber och Arne Salong. De flesta av de nämnda är också delägare i finska fiskeriföretag.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!