Mängder med tonfisk i Skagerak och Kattegatt

För tredje året i rad märks blåfenad tonfisk i Skagerak och Kattegatt. Märkningen görs för att kunna följa tonfiskens vandringar och skaffa mer kunskap om hur tonfisken lever.

– I år har vi fått in få observationer av blåfenad tonfisk i våra vatten men vi tror att de är på plats och att vi får en bra start på projektet, säger Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet och ledare för märkningsprojektet, i ett pressmeddelande.

SLU genomförde den första märkningen av blåfenad tonfisk på västkusten 2017 i samarbete med det danska forskningsinstitutet DTU Aqua, WWF och Sportfiskarna. Då fångades, provtogs och märktes totalt 18 tonfiskar med avancerade satellitsändare. Under ett års tid samlar ”märket” information om hur fisken rör sig. Därefter släpper det från fisken, flyter upp till ytan och sänder över den insamlade informationen. Även 2018 märktes blåfenad tonfisk i Skagerrak, då i DTU Aquas regi.

– Vi har fått in en hel del spännande data från sändarna som tillsammans med de genetiska prover som tas bland annat visat att rörelsemönstren kan skilja sig mycket mellan olika fiskindivider. För att vi verkligen ska kunna förstå hur fiskarna vandrar, varifrån de kommer och varför de vissa år kommer till våra nordiska vatten så behöver vi data från fler individer och med fler typer av märken som kan samla information under en lång tid framöver, säger Andreas Sundelöf.

Märkningen genomförs både i Sverige och Danmark genom samarbete mellan forskare från SLU Aqua respektive DTU Aqua och sportfiskare.

I år har det hittills, på bara en vecka, märkts 40 tonfiskar i Danmark. Hur många som märkts i Sverige är okänt, men det har märkts tonfiskar även av svenska forskare och sportfiskare.

Bifångst av tonfisk förekommer vi enstaka tillfällen i samband med pelagiskt fiske av sill med flyttrål i Skagerak såvida fisket inte sker med ristförsedd trål. Om trålen är utrustad med rist för att undvika bifångst av sej fångas i allmänhet inte heller tonfisk. Om en tonfisk fås som bifångsts är det förbjudet att landa den och en måste slängas tillbaka i havet, oavsett om den är levande eller inte. Det är onekligen ett slöseri med resurser och tonfisk borde naturligtvis få landas om den tas som bifångst i sillfisket.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!