Lettlands största fiskeriföretag 2019

Precis som i Estland består den lettiska fiskeribranschen av två helt åtskilda segment. Det ena sysslar med internationellt fiske och den andra med fiske i Östersjön.

När det gäller internationellt fiske är Baltreids SIA störst. Baltreids SIA ägs av Oleg Charmov från Litauen och Nikolajs Varuseckins från Lettland. Företagets båtar fiskar framförallt i Västafrika (Marocko, Västsahara och Mauretanien) men har ett dotterbolag på Seychellerna, Limmat Inter SA, för att äga och sköta bekvämlighetsflaggade fiskebåtar. En del av företagets båtar ägs via bolaget på Seychellerna eller via ett kanadensiskt företag, Oceanic Fisheries N.B. Ltd som ägs av Baltreids. Ett par av båtarna är flaggade i Georgien.

Ägare av Batterfisa SIA är Latvian Fishing Company som ägs det stora isländska företaget Samherji genom polska dotterbolaget Arctic Navigations och nederländska jätteföretaget Parlevliet & van der Plas genom ett tyskt dotterbolag.

Eventuell och trolig ägare av Baltjura-Serviss SIA är ryska Polar Group som också ägare krabfiskeföretaget CJSC Vostok-Japan. Formellt ägs dock Baltjura-Serviss av det litauiska företaget Turijanus som i sin tur ägs av den ryska advokaten Maksim Chan. Han samarbetar mycket med Sergei Ro som är ägare till Polar Group. Aleksandras Ramanauskas är en person som företrätt bolaget, en annan är Didzis Šmits. Den sistnämnde är politiker:

We continue the mini-series with Didzis Šmits, a Saeima deputy, former spokesman of the European Crabbing Association and current President of Union of Latvian Fish Processing Industry. Šmits was nominated to become president by renegade members of the KPV LV party, which has in effect split into two warring factions.

[…]

But as reported by Norway’s Dagbladet and LSM, this presidential candidate is no stranger to scandals. Šmits, who was also a spokesman for the Baltjura-serviss fishing company, was mentioned in Dagbladet’s coverage of questionable contracts for fishermen and poor working conditions particularly involving employees from Indonesia aboard Latvian and Russian vessels.

Previously, Šmits was part of the now-defunct People’s Party and had connections to oligarch Ainārs Šlesers.

Ingen av de båtar med lettisk flagg som kan kopplas till Baltjura (Baltmore) fiskar i lettiska vatten utan fisket bedrivs troligen för närvarande främst i Indiska Oceanen och Stilla Havet eller så fiskar de inte alls. Tidigare har företaget bedrivit krabbfiske i Barents Hav och Nordatlanten. Företaget använde då bemanningsföretaget Mayking Management på Seychellerna för att bemanna sina krabbfiskebåtar i Barents Hav och Nordatlanten som fiskade med bas i norska Båtsfjord.

North Star SIA verkar framförallt ha fiskat och fiskar kanske fortfarande i mindre skala krabba i Barents hav och Nordatlanten. Vem som äger företaget är okänt, men Peteris Pildegovics har framträtt som bolagets företrädare. Företaget levererade sina krabbor till det norska företaget Seagourmet Norge AS i Båtsfjord vars ägare är Kirill Levanidov (40%), Alexander Danilenko (20%), Igor Nezhinskiy (20%) och Chika Roman (20%). Levanidov är kusin med Pildegovics som för sin del äger företaget Sea & Coast AS som anställde en del av personalen ombord. Andra var anställda i ett bemanningsföretag på Seychellerna. Det är väl sannolikt denna grupp av män som också är ägare av North Star SIA.

Pildegovics har ockaså agerat företrädare för de ryska krabbfiskeföretagen Paros, Albakor Prim och Promrybflot.

Anställningsförhållandena ska ha varit i det närmaste slavliknande för de delar av besättningen på krabbfiskebåtarna som var från Indonesien och andra länder i Asien.

Krabbfisket i Nordatlanten och Barents Hav har minskat under senare år på grund av att Norge begränsat fisket kring Spetsbergen. Det är detta som lett till att krabbfiskebåtarna numera i huvudsak verkar finnas i Indiska Oceanen och Stilla Havet om de ens används. Omsättningen i krabbfiskeföretagen Baltjura-Serviss, North Star och Batterfisa har därför minskat kraftigt sen 2016 och sannolik tillhör bolagen inte längre de 10 största fiskeriföretagen i Lettland. Idag tycks fabriken i Båtsfjord inte ha nån större verksamhet.

Omsättning lettiska fiskeriföretag 2018, namn, 1000-tals EUR, ort, ägare

 1. Baltreids SIA, 21 650, Liepaja, Nikolajs Varušečkins och Oleg Charmov
 2. Vergi SIA, 8 335, Jurmala,
 3. Baltjura-Serviss SIA (Baltmore Service SIA), 8 083 (2016), Liepaja
 4. BraDava SIA, 7 028, Ventspils, Aleksandrs Blohins 51%, Guntis Gailtis 39% och Juris Bubiss 10%
 5. Fishfarm IRBE SIA, 3 449, Roja,
 6. 5B SIA, 2 896, Carnikava,
 7. Varita SIA, 1 908, Zvejniekciems,
 8. Fisheries Grifs, 1 306, Ventspils, I. Albertins, J. Petersons och V. Kovalenko
 9. North Star SIA, 6 992 (2016), Riga,
 10. Batterfisa SIA, ??, Riga, Latvian Fishing Co (PP Group & Samherji)
 11. A.I. un KO SIA, 1 443 (2016), Zvejniekciems,

Källor: Halids.com, Rapport till fiskekonferens

Det största företaget när det gäller fisket i Östersjön är Vergi SIA som hör hemma i Liepaja. Fishfarm IRBE SIA ägnar sig främst åt fiskodling. Fisheries Grifs är en avknoppning från fiskindustriföretaget Banga. De flest av de företag som fiskar i Östersjön bedriver också fiskbearbetningsverksamhet.

Ägare till de olika bolagen har varit svårt att får fram då årsredovisningar och siffror för lettiska bolag kostar pengar. Men några finns i en översyn av det europeiska fisket som EU gjort.

Vissa av företagen som nämns i den länkade artikeln på Halids.com är rena fiskindustriföretag. Det gäller exempelvis JSC Kursa som ligger i en ekonomisk frizon i Liepaja. Dvs. ett område med sänkta eller obefintliga skatter. JSC Kursa har en koppling till det svenska företaget Skärhamns Frys AB. De använder nämligen Skärhamns varumärke för bland annat sina torskfileer. Skärhams Frys AB ägs av familjen Bertelsen/Fransson och tillverkar lutfisk vid en fabrik i Skärhamn. Om det finns nån ägarmässig koppling mellan Kursa och Skärhamns Frys är inte känt mend et är kanske inte sannolikt..

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!