Reservera hummerfisket för yrkesfiskare

Att överleva som småskalig yrkesfiskare med kustnära fiske är svårt. Hummerfisket ger en bra extrainkomst för småskaliga yrkesfiskare och gör det lättare att överleva.

Huvuddelen av hummern fiskas dock av fritidsfiskare, kanske 80-90%. De rapporterar inte sin fångst och tjuvfiske är sannolikt vanligt förekommande liksom olaglig försäljning. Det största problemet är dock att genom att fritidsfisket inte rapporterar sin fångster är det mycket svårt att uppskatta beståndets storlek. Risken för överfiske och utfiskning är därför på grund av det omfattande fritidsfisket överhängande. Hummerbestånden har också minskat kraftigt över tid vilket framgått av olika undersökningar.

För att kunna hantera hummer och hummerbestånd på ett långsiktigt hållbart sätt behöver därför fritidsfisket regleras hårdare. Det rimligaste vore att fritidsfiskare helt enkelt inte får lov att fiska hummer. Det skulle göra förvaltningen bättre och säkrare samt ge många småskaliga yrkesfiskare som annars fiskare kräfta med bur, sill och makrill med garn och/eller torsk med krokredskap en möjlighet till bättre inkomster och överlevnadsmöjligheter.

Hummerfisket borde reserveras för yrkesfiskare. Det kan rädda både hummern och många av de småskaliga kustfiskarna.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!