Kräfta, scampi, langustin, räka med mera

När det gäller skaldjur är begreppsförvirringen i stort sett lika stor som när det gäller ansjovis, sardin och skarpsill. På svenska betyder scampi i allmänhet odlade tropiska räkor som också kallas gamba eller tigerräkor. Det kan handla om många olika arter, men oftast om tigerräka, Penaeus monodon.

Tigerräka

Andra räkor (också de ofta odlade) som ofta också kallas scampi i Sverige är Litopenaeus vannamei (kungsräka, vitbensräka, stillahavsräka) och Macrobrachium rosenbergii (jätteflodräka, jätteflodkräfta, cherubin).

I Storbritannien, Irland och tidigare brittiska kolonier kallas räkor omväxlande för prawn och shrimp. Det tycks som om det är vanligare att kommersiellt använda arter kallas prawn. Ursprungligen användes ordet shrimp för tångräka (Crangon crangon) som också kallas brown shrimp (brunräka) eller hästräka medan prawn betecknade arten Palaemon serratus som inte tycks ha något svenskt namn. På en räksmörgås på Tivoli i Köpenhamn ligger det hästräkor (tångräkor).

Tångräka. Foto: Hans Hillewaert. Licens: CC BY-SA 4.0

Vår vanliga räka, nordhavsräkan Pandalus borealis, kallas oftast shrimp (coldwater shrimp) men ibland prawn (coldwater prawn, northern prawn) medan den nära släktingen Pandalus montagui oftast kallas prawn. I USA kallas i allmänhet räkor från havet för shrimp medan räkor och kräftor som lever i sötvatten oftast tycks kallas prawn. Shrimp uppfattas av många som varande mindre djur medan prawns uppfattas som större, men det kan lika gärna vara så att små räkarter kallas prawns. Det finns helt enkelt ingen ordning på detta.

Nordhavsräka. Public domain

I större delen av Europa har scampi inget med jätteräkor från Asien att göra. Istället handlar det om vår vanliga havskräfta, Nephrops norvegicus. Så när du äter scampi i exempelvis Sydeuropa eller Storbritannien kan det handla om kräftor fångade i Kattegatt eller Skagerak. Havskräfta kallas också kejsarhummer, langoustine, norway lobster, jomfruhummer, prawn med mera. När kräfta fiskas i andra länder kallas den i allmänhet nephrops, ibland norway lobster, men i handeln i allmänhet scampi. I Sverige finns det två andra arter som kallas kräfta, de sötvattenlevande arterna flodkräfta (Astacus astacus) och signalkräfta (Pacifastacus leniusculus).

Havskräfta. Foto: Hans Hillewaert. Licens: CC BY-SA 4.0

Langust på svenska är ett kräftdjur utan klor, Palinurus elephas eller Palinurus vulgaris på latin. Klolösa kräftdjur kallas på spanska och flera andra språk för langouste. I många engelskspråkiga länder som exempelvis Australien kallas de för crayfish, annars oftast spiny lobsters eller rock lobsters. I andra engelsktalande länder betyder crayfish kräftdjur från sötvatten. Ibland heter det crawfish istället för crayfish.

I USA används det spanska ordet langostino om skaldjur som vi i Sverige kanske skulle kalla en krabba, squat lobster, som i sin tur kan vara många olika arter. Squat lobsters är närmast släkt med eremitkräfta. Langostino är inte samma sak som langouste.

Scampi kan alltså vara odlade tropiska räkor eller havskräfta. I de flesta länder det senare.

Kräfta i den svenska handeln är i allmänhet signalkräfta eller havskräfta men kan också vara flodkräfta eller nån annan art. Sötavttenkräftorna kallas crayfish på engelska men i vissa engelsktalande länder kan crayfish vara klolösa kräftdjur från havet.

Krabba är en mängd olika arter, från strandkrabba (Carcinus maenas) och krabbtaska (Cancer pagurus) över till kungskrabba (Paralithodes camtschaticus) som också kallas kamtjatkakrabba och snökrabba (Chionoecetes opilio).

Hummer är stora kräftdjur som också kan vara flera olika arter som exempelvis europeisk hummer (Homarus gammarus) och Amerikansk hummer (Homarus americanus). På engelska heter de lobster. Ihop med andra ord så kan det dock handla om andra typer av skaldjur.

Langustin, langust etc kan vara klolösa kräftdjur men även helt andra saker beroende på var det är.

Crayfish eller crawfish är kräftdjur från sötvatten i delar av världen men i andra delar kan det vara klolösa kräftdjur från havet. De säljs som kräftor i Sverige.

Prawn kan vara räkor eller kräftor medan shrimp enbart kan vara räkor.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!