Danska fiskerättigheter för sill 2019

Danska fiskebåtar fiskar NVG-sill (atlantoskandisk sill) i norska havet, nordsjösill i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt, rügensill (WBSS) i Skagerak, Kattegatt och västra Östersjön samt östersjösill i västra och östra Östersjön. Det är ett fåtal båtar och företag som dominerar fisket av sill och har fiskerättigheter för sill.

De fiskerättigheter en båt har under ett visst år är dels sådana de innehar själva, dels såna de bytt till sig eller hyrt in. Det kan därför var skillnad på vad de innehar själva och vad de har rätt att fiska under ett visst år liksom skillnader under året. Det det själva innehar kan vara mer eller mindre i jämförelse med vad de har rätt att fiske i nuläget.

Förekomsten av kvotbåtar som innehar fiskerättigheter för sill har i stort sett upphört. Kvar på listorna finns egentligen bara S 206 Ahlma West och RS 2 Lukas-Silas. Henning Kjeldsen hade tidigare kvotbåtar både i företaget Gitte Henning A/S och i företag som kan betraktas som bulvanföretag. Det har han inte längre.

I detta sammanhang redovisar jag vad de har rätt att fiska innevarande år och i nuläget i ton. För att vis att det inte alltid är samma båtar företag som faktiskt innehar fiskerättigheterna redovisar jag också andelen av de totala fiskerättigheterna en båt har och hyr mycket det motsvarar i ton.

HG 264 Ruth. Bild: Jimmy Romanowski

Faktiska danska fiskerättigheter för atlantoskandisk sill 2019, båt, ton, hemmahamn, ägare

 1. HG 264 Ruth, 5 737, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 2. HG 333 Isafold, 4 771, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 3. S 349 Gitte, 4 112, Skagen, Gitte Henning A/S
 4. HG 265 Asbjørn, 3 273, Hirtshals, Asbjørn A/S
 5. S 264 Astrid, 1 405, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 6. E 349 Cattleya, 1 215, Esbjerg, Cattleya A/S
 7. HG 62 Beinur, 1 110, Hirtshals, Beinur A/S
 8. S 364 Rockall, 660, Skagen, Astrid Fiskeri A/S

Danska fiskerättigheter för atlantoskandisk sill 2019, båt, andel, ton, hemmahamn, ägare

 1. S 349 Gitte, 23,54%, 5 246, Skagen, Gitte Henning A/S
 2. HG 333 Isafold, 22,06%, 4 914, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 3. HG 264 Ruth, 20,98%, 4 676, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 4. HG 265 Asbjørn, 15,90%, 3 542, Hirtshals, Asbjørn A/S
 5. HG 62 Beinur, 8,62%, 1 921, Hirtshals, Beinur A/S
 6. E 349 Cattleya, 3,5%, 778, Esbjerg, Cattleya A/S
 7. S 264 Astrid, 0,4%, 92, Skagen, Astrid Fiskeri A/S

Den tidigare S 364 Rockall har sålts till Gifico ApS och heter numera S 205 Ceton och den äldre Rockall (tidigare E 532 Rockall) är numera S 364 Rockall. Sill från Norska havet, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt används till mat. De flesta båtar med stora fiskerättigheter för sill hör hemma i Hirtshals och Skagen.

S 264 Astrid

Faktiska danska fiskerättigheter för sill i Nordsjön 2019, båt, ton, hemmahamn, ägare

 1. S 264 Astrid, 14 407, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 2. S 349 Gitte, 13 936, Skagen, Gitte Henning A/S
 3. HG 333 Isafold, 11 090, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 4. HG 264 Ruth, 9 957, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 5. HG 265 Asbjørn, 6 042, Hirtshals, Asbjørn A/S
 6. HG 62 Beinur, 5 753, Hirtshals, Beinur A/S
 7. L 920 Tina Jeanette, 4 814, Thyborøn, P/R L 920 Tina Jeanette
 8. S 364 Rockall, 2 543, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 9. E 349 Cattleya, 2 285, Esbjerg, Cattleya A/S
 10. S 205 Ceton, 1 250, Skagen, Gifico ApS

Limfjorden ingår i Nordsjön.

Danska fiskerättigheter för sill i Nordsjön 2019, båt, andel, ton, hemmahamn, ägare

 1. S 349 Gitte, 19,54%, 14 680, Skagen, Gitte Henning A/S
 2. HG 333 Isafold, 15,14%, 11 378, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 3. S 264 Astrid, 14,46%, 10 862, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 4. HG 264 Ruth, 11,26%, 8 458, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 5. HG 62 Beinur, 7,71%, 5 792, Hirtshals, Beinur A/S
 6. HG 265 Asbjørn, 6,85%, 5 148, Hirtshals, Asbjørn A/S
 7. L 920 Tina Jeanette, 6,36%, 4 783, Thyborøn, P/R L 920 Tina Jeanette
 8. E 349 Cattleya, 4,14%, 3 110, Esbjerg, Cattleya A/S
 9. S 144 Themis, 3,16%, 2 374, Skagen, Themis Fiskeri A/S
 10. E 727 Jette Kristine, 2,13%, 1 599, Esbjerg, Jette Kristine E 727 ApS
 11. S 205 Ceton, 0,9%, 679, Skagen, Gifico ApS

I Skagerak och Kattegatt finns det också flera mindre företag med små fiskebåtar som har fiskerättigheter för sill. De är i allmänhet hemmahörande i Gilleleje på Sjælland och har också fiskerättigheter på sill i Östersjön. De flesta av dessa mindre företag är enskilda firmor.

Faktiska danska fiskerättigheter för sill i Skagerak och Kattegatt 2019, båt, ton, hemmahamn, ägare

 1. S 349 Gitte, 2 146, Skagen, Gitte Henning A/S
 2. HG 333 Isafold, 1 962, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 3. HG 265 Asbjørn, 1 252, Hirtshals, Asbjørn A/S
 4. S 205 Ceton, 823, Skagen, Gifico ApS
 5. AS 202 Neptun, 600, Grenå, Odeskar Fiskeri A/S
 6. HG 62 Beinur, 495, Hirtshals, Beinur A/S
 7. H 218 Mette, 282, Gilleleje, Leif Aage Larsen
 8. H 10 Hanne, 270, Gilleleje, Jens Evald Seestern Petersen
 9. H 29 Christina Mortensen, 260, Gilleleje, Michael Fabricius Mortensen
 10. H 45 Lone, 245, Gilleleje, Jakob Jørgensen
 11. L 421 Cadiz, 200, Thyborøn, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS
 12. FN 267 Emilie, 200, Strandby, FN 267 Emilie ApS

Danska fiskerättigheter för sill i Skagerak och Kattegatt 2019, båt, andel, ton, hemmahamn, ägare

 1. S 349 Gitte, 25,30%, 2 380, Skagen, Gitte Henning A/S
 2. S 264 Astrid, 13,23%, 1 245, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 3. HG 333 Isafold, 12,97%, 1 220, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 4. HG 62 Beinur, 7,19%, 677, Hirtshals, Beinur A/S
 5. HG 265 Asbjørn, 7,14%, 671, Hirtshals, Asbjørn A/S
 6. HG 264 Ruth, 6,90%, 649, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 7. AS 464 Stella Nova, 5,88%, 553, Grenå, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
 8. S 144 Themis, 4,77%, 448, Skagen, Themis Fiskeri A/S
 9. H 10 Hanne, 1,96%, 185, Gilleleje, Jens Evald Seestern Petersen
 10. H 218 Mette, 1,95%, 184, Gilleleje, Leif Aage Larsen
 11. H 29 Christina Mortensen, 1,78%, 167, Gilleleje, Michael Fabricius Mortensen
 12. H 45 Lone, 1,78%, 167, Gilleleje, Jakob Jørgensen

När det gäller Östersjön är kvoterna så små i västra Östersjön så det är meningslöst att redovisa separat. Jag har därför räknat ihop alla fiskerättigheter för sill i Östersjön och redovisar dem i en enda tabell. Större delan av kvoten finns alltså i östra Östersjön och används främst till fiskmjöl. Sillen från västra Östersjön används till mat.

S 144 Themis

Faktiska danska fiskerättigheter för sill i Östersjön 2019, båt, ton, hemmahamn, ägare

 1. S 205 Ceton, 2 421, Skagen, Gifico ApS
 2. AS 464 Stella Nova, 1 681, Grenå, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
 3. S 206 Ahlma West, 1 478, Skagen, Alma Danmark ApS
 4. S 144 Themis, 1 045, Skagen, Themis Fiskeri A/S
 5. S 349 Gitte, 986, Skagen, Gitte Henning A/S
 6. S 264 Astrid, 658, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 7. RS 2 Lukas-Silas, 282, Bønnerup, Themis Fiskeri AB (dansk filial)
 8. S 549 Stefanie, 263, Skagen, August A/S
 9. H 10 Hanne, 255, Gilleleje, Jens Evald Seestern Petersen
 10. H 45 Lone, 241, Gilleleje, Jakob Jørgensen

När det gäller fiskerättigheterna i östra Östersjön och därmed Östersjön som helhet dominerar svenskägda fiskeriföretag och fiskebåtar.

Danska fiskerättigheter för sill i västra Östersjön 2019, båt, andel, ton, hemmahamn, ägare

 1. H 45 Lone, 15,00%, 258, Gilleleje, Jakob Jørgensen
 2. H 10 Hanne, 15,00%, 258, Gilleleje, Jens Evald Seestern Petersen
 3. H 29 Christina Mortensen, 15,00%, 258, Gilleleje, Michael Fabricius Mortensen
 4. H 218 Mette, 11,03%, 190, Gilleleje, Leif Aage Larsen
 5. S 144 Themis, 9,81%, 169, Skagen, Themis Fiskeri A/S
 6. S 264 Astrid, 4,96%, 85, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 7. RS 2 Lukas-Silas, 3,18%, 55, Bønnerup, Themis Fiskeri AB (dansk filial)
 8. S 549 Stefanie, 2,47%, 42, Skagen, August A/S
 9. SG 25 Anni Holm, 2,22%, 38, Søby (Ærø), Gert Anker Pedersen
 10. AS 202 Neptun, 2,21%, 38, Grenå, Odeskar Fiskeri A/S

Danska fiskerättigheter för sill i östra Östersjön 2019, båt, andel, ton, hemmahamn, ägare

 1. S 144 Themis, 15,00%, 1 432, Skagen, Themis Fiskeri A/S
 2. S 264 Astrid, 14,66%, 1 401, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 3. H 45 Lone, 10,60%, 1 013, Gilleleje, Jakob Jørgensen
 4. H 10 Hanne, 9,96%, 952, Gilleleje, Jens Evald Seestern Petersen
 5. H 218 Mette, 8,11%, 775, Gilleleje, Leif Aage Larsen
 6. RS 2 Lukas-Silas, 7,69%, 735, Bønnerup, Themis Fiskeri AB (dansk filial)
 7. AS 202 Neptun, 6,14%, 586, Grenå, Odeskar Fiskeri A/S
 8. H 61 Fusion, 2,81%, 269, Gilleleje, Jens Evald Seestern Petersen
 9. S 549 Stefanie, 2,47%, 236, Skagen, August A/S

Totalt sett dominerar de båtar som har fiskerättigheter i Nordsjön, både när det gäller faktiska fiskerättigheter för innevarande år samt de fiskerättigheter företaget äger. Det är också tydligt att de flesta svenskägda företag, med undantag av Astrid Fiskeri A/S och Themis Fiskeri i huvudsak byter till sig, lånar in eller hyr fiskerättigheter.

Faktiska danska fiskerättigheter för sill per båt totalt 2019, båt, ton, hemmahamn, ägare

 1. S 349 Gitte, 21 180, Skagen, Gitte Henning A/S
 2. HG 333 Isafold, 17 850, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 3. S 264 Astrid, 16 596, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 4. HG 264 Ruth, 15 895, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 5. HG 265 Asbjørn, 10 567, Hirtshals, Asbjørn A/S
 6. HG 62 Beinur, 7 358, Hirtshals, Beinur A/S
 7. L 920 Tina Jeanette, 4 814, Thyborøn, P/R L 920 Tina Jeanette
 8. S 205 Ceton, 4 494, Skagen, Gifico ApS
 9. E 349 Cattleya, 3 538, Esbjerg, Cattleya A/S
 10. S 364 Rockall, 3 203, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 11. AS 464 Stella Nova, 1 723, Grenå, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
 12. S 206 Ahlma West, 1 558, Skagen, Alma Danmark ApS
 13. S 144 Themis, 1 317, Skagen, Themis Fiskeri A/S

Innehav av danska fiskerättigheter för sill per båt totalt 2019, båt, ton, hemmahamn, ägare

 1. S 349 Gitte, 22 306, Skagen, Gitte Henning A/S
 2. HG 333 Isafold, 17 540, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 3. HG 264 Ruth, 13 783, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 4. S 264 Astrid, 13 685, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 5. HG 265 Asbjørn, 9 361, Hirtshals, Asbjørn A/S
 6. HG 62 Beinur, 8 390, Hirtshals, Beinur A/S
 7. L 920 Tina Jeanette, 4 783, Thyborøn, P/R L 920 Tina Jeanette
 8. S 144 Themis, 4 423, Skagen, Themis Fiskeri A/S
 9. E 349 Cattleya, 3 888, Esbjerg, Cattleya A/S
 10. E 727 Jette Kristine, 2,13%, 1 599, Esbjerg, Jette Kristine E 727 ApS

Det största danska fiskeriföretaget om vi ser till innehav av fiskerättigheter för sill är Gitte Henning A/S följt av P/R HG 333 Isafold, Rederiet Ruth A/S, Astrid Fiskeri A/S, Asbjørn A/S och Beinur A/S. Efter dessa 6 företag är det en lucka till övriga 4 lite större företag, P/R L 920 Tina Jeanette, Themis Fiskeri A/S, Cattleya A/S och Gifico ApS. Astrid Fiskeri A/S och Gifico ApS har skaffat sig stora fiskerättigheter för sill genom byten, lån och hyra under 2019 medan Themis Fiskeri A/S bytt bort. de flesta stora fiskeriföretag har skaffat sig en del fiskerättigheter.

Faktiska danska fiskerättigheter för sill per företag totalt 2019, företag, ton, hemmahamn, ägare

 1. Gitte Henning A/S, 21 180, Skagen, Henning Kjeldsen
 2. Astrid Fiskeri A/S, 19 799, Skagen, fam. Johansson
 3. P/R HG 333 Isafold, 17 850, Hirtshals, Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard
 4. Rederiet Ruth A/S, 15 895, Hirtshals, Gullak Madsen
 5. Asbjørn A/S, 10 567, Hirtshals, fam. Johansson
 6. Beinur A/S, 7 358, Hirtshals, fam, Tindskard
 7. P/R L 920 Tina Jeanette, 4 814, Thyborøn, fam, Langer
 8. Gifico ApS, 4 494, Skagen, fam. Claesson
 9. Cattleya A/S, 3 538, Esbjerg, Flemming Pedersen
 10. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 1 723, Grenå, fam. Bryngelsson
 11. Themiskoncernen, 1 599, Skagen, fam, Ryberg
 12. Alma Danmark ApS, 1 558, Skagen, fam. Ahlström & Magnusson

Innehav av danska fiskerättigheter för sill per företag totalt 2019, företag, ton, hemmahamn, ägare

 1. Gitte Henning A/S, 22 306, Skagen, Henning Kjeldsen
 2. P/R HG 333 Isafold, 17 540, Hirtshals, Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard
 3. Rederiet Ruth A/S, 13 783, Hirtshals, Gullak Madsen
 4. Astrid Fiskeri A/S, 13 685, Skagen, fam. Johansson
 5. Asbjørn A/S, 9 361, Hirtshals, fam. Magnusen
 6. Beinur A/S, 8 390, Hirtshals, fam. Tindskard
 7. Themiskoncernen, 5 203, Skagen, fam. Ryberg
 8. P/R L 920 Tina Jeanette, 4 783, Thyborøn, fam. Langer
 9. Cattleya A/S, 3 888, Esbjerg, Flemming Pedersen
 10. Lingbankkoncernen, 2 725, Hanstholm, fam. Rasmussen
 11. Jette Kristine E 727 ApS, 1 599, Esbjerg, fam. Hounisen

Läs också: Danska landningar av sill 2018 – båtar och företag

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!