Förbjud burar, tinor och garn i fritidsfisket

Ett problem i havet är så kallat spökfiske. Det är fiskeredskap som blir kvar havet genom att de tappas bort eller glöms bort. Det handlar främst om hummertinor och kräftburar men också om garn. Nästan uteslutande är det fritidsfiskare som tappar bort fiskeredskap.

Eftersom, moderna fiskeredskap är gjorda i syntetmaterial ruttnar de inte sönder. Därför kan de ligga kvar mycket länga och fånga fisk och skaldjur som dör. Varje år tappar fritidsfiskare bort allt fler fiskeredskap så det blir bara fler och fler som ligger på havets botten och fiskar till ingen nytta men till skada för den biologiska mångfalden.

Ett effektivt sätt att förhindra fler spökfiskeredskap i havet är att förbjuda fritidsfiskare att använda garn, tinor och burar. Det ligger också i linje med hur jag resonerat kring hummerfisket. Hummerfisket borde vara helt reserverat för yrkesfiskare.

Ett annat sätt är att reservera vissa områden för burfiske. Utanför dessa områden skulle det inte vara tillåtet. Ett sådant förhållningssätt skulle göra det lättare att städa bort redskap som blivit i kvar i havet. Det skulle också troligen innebära att burar och tinor av nödvändighet reserverades för yrkesfisket då de områden där fiske med burar och tinor skulle vara begränsade och inte ha plats för så många fiskare.

Betänk också att det i områden som bottentrålas i allmänhet inte finns några spökfiskeredskap. Skulle någon sätta garn, burar eller tinor där skulle de snabbt hamna i trålen. Det verkar som det även finns bra saker med bottentrålning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!