Minskade kvoter i Östersjön inför 2020

EU: s ministerråd har avslutat förhandlingarna om nästa års TAC (totalt tillåten fångst), eller mer vardagligt kvoter, för Östersjön. Även om förhandlingarna slutade med att minskningarna av nästa års kvoter i Östersjön inte var lika stora som EU-kommissionen hade föreslagit i sitt förslag, är det fortfarande stora minskningar av kvoterna för framförallt torsk och sill

För torsk i västra Östersjön slutade nästa års TAC på 3 806 ton, vilket är en minskning med 60 procent jämfört med fiskemöjligheterna 2019. Dessutom återinförs stängningsperioden för torskfiske i områdena 22 och 23 i februari och mars. I område 24 riktat torskfiske förbjudet under hela året, men det kommer att finnas undantag för fartyg under 12 meter som fiskar med passiv redskap. I juni och juli 2020 är allt torskfiske förbjudet. Men nån nollkvot är det inte riktigt vilket DN hävdar.

Kvoten i östra Östersjön är 2 000 ton, vilket är en minskning med 92 procent. Förbudet mot riktat fiske fortsätter att gälla och torsk i östra Östersjön kan endast fångas som bifångst 2020.

Sillfisket minskas också kraftigt år 2020. Kvoten (TAC) för sill i västra Östersjön har minskats med 65 procent, så att den totala kvoten nästa år blir 3 150 ton. I centrala Östersjön minskades kvoten med 10 procent, så att 153 384 ton kan fångas nästa år. Kvoten för sill i Bottenhavet minskades med 27% till 65 018 ton.

Skarpsillskvoten sattes till 210 147 ton vilket är en minskning med 22% och rödspättekvoten till 6 894 ton (-32%) medan antalet laxar som får fångas bestämdes till 86 575 stycken (-5%).
 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!