Olaglig arbetskraft vid löjromstillverkning?

Den 8 oktober genomfördes en myndighetsgemensam kontroll mot företag inom fiskerinäringen i Norrbotten. Vid kontrollerna deltog Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Migrationsverket.

Kontrollen genomfördes den 8 oktober, mitt under pågående löjromsfiske. Allt tyder väl därför på att det handlar om anställda i anläggningarna som utvinner löjrommen från siklöjan.

Löjrom

Företag som sysslar med sådan verksamhet är bland annat Guldhavens Pelagiska AB, Perssons Löjrom AB, Junköfiskarna (Bröderna Ökvist HB), Kalix Fiskprodukter, Sundströms Fiske AB, Lindbloms Fisk AB, Holms Fiske AB, Bröderna Stålarm AB, Dag Hjelte AB, Thomas Innala AB, Brändö Fisk AB, Kalixfiskarn, Blomqvist & Son AB, Stefan Ökvist AB, Öhlunds Skogsmaskin AB och Roland Karlsson Fiske i Piteå AB. Dessutom finns en mängd enskilda firmor. Om något, några av eller alla dessa företag tillhör de kontrollerade företagen är okänt. Det är också okänt om något eller några av dem haft olagligt anställda personer.

40 personer kontrollerades gällande deras rätt att arbeta i Sverige. Av dessa saknade 26 stycken arbetstillstånd. Det handlar om personer som inte är EU-medborgare. I samtliga 26 ärenden som utreddes fattade gränspolisen beslut om avvisning med en tidsfrist på två veckor för frivillig hemresa. De flesta av de som saknade arbetstillstånd var enligt uppgifter thailändska medborgare.

Arbetsmiljöverket kontrollerade för sin del bland annat säkerhetsrutiner för trycksatta anordningar, hanteringen av kemikalier samt att gällande kollektivavtal gällande nattarbete fanns. En förundersökning gällande brott mot utlänningslagen har inletts.

Läs också: Svenska landningar av siklöja 2018

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!