Stöd till fiskare som drabbats av torskfiskestoppet

Jordbruksverket kommer med anledning av fiskestoppet i Östersjön 2019 betala ut ett stöd till yrkesfiskare med fiske- och torsklicens.

Stöd betalas ut till yrkesfiskare med fiske- och torsklicens vars infiskade värde består av minst 50 % eller mer av torsk. Yrkesfiskarna ska även ha 120 aktiva fiskedagar de två senaste åren. För att vara berättigad till stödet får inget fiske bedrivas under perioden då ersättning erhålls.

Det betyder att den som börjat fiska kräfta på västkusten, bedriver räk- och fiskfiske på Västkusten eller fiskar sill i Bottenhavet inte kan erhålla stödet under den period som fiske bedrivits. De fiskare som varit aktiva och sökt sig till ett nytt fiske bestraffas därmed medan de som suttit still på sin röv och inga åtgärder vidtagit med anledning av det dåliga torskfisket belönas. De räddas sannolikt från total undergång och konkurs. Det är samtidigt en uppenbar diskriminering av många fiskare som faktiskt förlorat en del av sin inkomst.

Stödet utgör ersättning för inkomstbortfall under perioden fiskeverksamhet inte bedrivs, dock som längst 24 juli till 31 december 2019. Stödet kommer att betalas ut innan årsskiftet 2019/2020.

De som är berättigade till stödet har identifierats och kommer kontaktas av Jordbruksverket inom kort.

I samband med informationen om stödet för inkomstförlust på grund av torskfiskestoppet uppmärksammar Jordbruksverket ytterligare några möjligheter för fiskare att få bidrag till investeringar.

Yrkesfiskare kan bland annat söka stöd för att diversifiera och komplettera verksamheten. Stöd kan exempelvis sökas för att utveckla fisketurism, utbildningsverksamhet, restaurang eller annat som har en koppling till fiskeriföretagets befintliga fiskeverksamhet.

Dessutom kan yrkesfiskare söka stöd i syfte förädla fångsten och höja kvaliteten på dem. Exempelvis investeringar i utrustning för förädling, särskilt investeringar som skapar möjligheter för egen beredning, saluföring och direktförsäljning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!