Kraftigt höjd makrillkvot inför 2020

EU, Norge och Färöarna undertecknade i torsdags ett avtal om makrillkvoten (TAC) i Nordatlanten för 2020. Avtalet följer ICES-rådet och TAC har fastställts till 922 064 ton, vilket motsvarar en ökning med 41 procent jämfört med fiskemöjligheterna 2019.

Avtalet kommer efter ett turbulent år där ICES identifierade betydande fel med den vetenskapliga rådgivningen för 2019 och som en konsekvens av detta var de tvungna att korrigera det ursprungliga rådet med en ökning på 140 procent i maj. Danmarks Pelagiske PO är nöjda med beskedet om den höjda makrillkvoten:

Direktør i Danmarks Pelagiske PO, Esben Sverdrup-Jensen deltog i forhandlingerne i London, og han er godt tilfreds med aftalen for næste år.

– Vi har nu en aftale for 2020, som langt bedre afspejler de forhold i havet, som fiskerne oplever på felterne. Det er et positivt udgangspunkt for fiskeriet til næste år, siger Esben Sverdrup-Jensen, som nu ønsker, at rådgivningen bliver mere retlinet fremadrettet.

– Fokus må nu rettes på at styrke den videnskabelige rådgivning fremadrettet – den har stukket i øst og vest over de seneste år. Makrel er den mest værdifulde enkeltart i Nordatlanten, og vi skylder os selv at forvalte den bedre, end det grundlag ICES giver os mulighed for i dag. Som erhverv spiller vi en afgørende rolle i forskningen, dels med det mærkningsprojekt, vi søsatte i 2014 og den kortlægning af makrelbestanden, som DPPO-fartøjer hvert år gennemfører i Nordsøen. Nu skal brikkerne til at hænge sammen, så vi får en rådgivning, vi har tillid til, siger han. 

Även de irländska yrkesfiskarna är nöjda:

Ireland’s Killybegs Fishermen’s Organisation (KFO) described the quota hike as a welcome boost and a rectification of previous errors in science. 

The Irish quota for 2020 is 78,054t, which represents an increase of 22,740t on this year’s quota of 55,314t.

“Last year, I was extremely critical of…ICES and its scientific advice,” said KFO CEO Sean O’Donoghue. ”That criticism was proven 100% accurate since an ICES review on May 15 last provided for an overall figure of 770,358t for 2019 instead of 318,403t, and now a further increase for 2020 to 922,064t, a figure which is an incredible increase of almost 190% on the advice it had offered in September of 2018.”

Det finns dock ett problem i sammanhanget. Nämligen att Ryssland, Island och Grönland vägar acceptera rådgivningen från ICES och vägrar teckna avtal med andra makrillfiskande länder. Som en följd av det brukar de bestämma helt gena makrillkvoter som ligger utanför den rådgivning som finns. Island och Grönlands inställning leder till att det fiskas mer makrill än vad den vetenskapliga rådgivningen vill att det ska fiskas. Det är bl.a. detta som lett till att makrillen förlorat sin MSC-märkning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!