Fiskare drivs till att bli människosmugglare

Jag har tidigare i flera inlägg berört hur en felaktig fiskeripolitik kan leda till att fiskarbefolkning tvingas in i brottslighet för att kunna försörja sig. Detta på grund av felaktig fiskeripolitik där yrkesfiskare lämna ensamma och utan möjligheter att försörja sig. Det finns exempel på en sådan utveckling i Spanien, Mexico och Kanada. Men även på närmare håll, i Polen, finns det risk för en sådan utveckling.

I Medelhavet som är världens mest överfiskade hav finns en liknande utveckling i Tunisien, men sannolikt även i andra nordafrikanska länder. Minskade fångster ger fiskarna sämre försörjningsmöjligheter och genom att deras länder inte har någon existerande socialpolitik eller vidtar några som helst åtgärder för att skapa annan sysselsättning för de yrkesfiskare som drabbas av det allt sämre fisket så framstår människosmuggling som ett alternativ för de allt fattigare yrkesfiskarna:

For some, smuggling goods or even people is an increasingly tempting option. Tunisia’s coastline, a short sail to Italian or Maltese waters, is part of a people-smuggling route that extends deep into the Sahel and beyond.

Fayal was reluctant to say whether he had ever witnessed smuggling, answering only that fishermen can choose to sell their boats to those looking to help migrants cross the waters to Sicily, Italy.

“The smugglers use the forest nearby, 10km away,” he says, explaining how they carry boats to the forest and depart from the nearby waters, attaching high-speed engines and driving with their lights off to avoid detection. Coastguards, he says, whose uniforms often mask cordial or even familial relations to the fishermen-turned-smugglers, can often be persuaded to turn a blind eye for the right price.

Inte heller har de aktuella länderna vidtagit några som helst åtgärder för att få till en fungerande fiskeriförvaltning i Medelhavet. Något som kanske kunnat rädda delar av det fiske som nu slås ut i allt snabbare takt.

Samtidigt dom en del fiskare i Tunisien drivs till att bli människosmugglare är dock andra fiskare, kanske ibland till och med samma fiskare, viktiga när det gäller att rädda flyktingar från sjunkande båtar eller när de hamnat i vattnet. Utan yrkesfiskarna i vattnen mellan Tunisien, Libyen, Malta och Italien skulle många fler flyktingar dö i en situation när det redan är för många som dör.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!