Sänkt kvot för NVG-sill och ökad för blåvitling

EU, Ryssland, Norge, Island och Färöarna har enats om kvoter för blåvitling och NVG-sill i Nordatlanten inför 2020. Kvoten (TAC) för NVG-sill (atlantoskandisk sill) sänks med 11% jämfört med 2019, till 525 594 ton. Kvoten för blåvitling (kolmule) höjs i gengäld, men inte mer än med 2% jämfört med 2019. Den blir 1 161 615 ton för 2020. Grönland har inga kvoter för dessa två arter.

När det gäller makrill har EU, Norge och Färöarna tidigare kommit överens om en kvot som innebär en kraftig höjning. Island, Ryssland och Grönland är inte villiga att följa internationella överenskommelser när det gäller makrill vilket innebär att det ofta fiskas mer makrill än vad vetenskapliga rekommendationerna anger.

Svenska fiskebåtar har fiskerättigheter både för NVG-sill och blåvitling. I allmänhet byts blåvitlingen bort mot sill i Nordsjön och Skagerak. Bytena sker ofta mellan svenska båtar och svenskägda samt svenskbemannade båtar i Danmark. Blåvitlingen fiskas därmed ofta av svenska fiskare oavsett vilken flagga som återfinns i aktern på båten.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!