Hälften av alla yrkesfiskare och fiskodlare finns i Västsverige

Totalt finns hälften av Sveriges yrkesfiskare och fiskodlare i Västra Götaland och antalet har ökat under senare år. Flest finns i Göteborgsområdet. I Göteborgsområdet har antalet anställda inom fiskenäringen ökat från 1 242 år 2008 till 1 367 år 2017. Förädlingsvärdet har ökat från 705 miljoner kronor år 2008 till 1 171 miljoner kronor år 2017. Detta enligt en rapport från Business Region Göteborg (BRG) om fiskerinäringen i Göteborgsregionen.

Rapporten är intressant och visar på en del mycket intressant förhållanden inom fiskbranschen. Men slarvigt gjord.

Det har exempelvis smugit sig in en del felaktigheter i rapporten. Främst på grund av bristande kunskap om yrkesfisket hos rapportförfattaren samt dålig faktakontroll. Det pelagiska fisket ägnar sig inte åt vitlingfisket (bara ett ”t” i vitling, inte två). Däremot så fiskas blåvitling, också kallad kolmule, i det pelagiska fisket. Svenska pelagiska fiskeriföretag har inte bara expanderat till Danmark utan också till Finland, Polen, Tyskland, Island och Marocko. Listan över de största pelagiska fiskeriföretagen är också felaktig på en punkt.

Moderbolaget i Themis-koncernen heter Rylo AB och för att omsättningen i Danmark ska finns med i redovisningen är det detta företag som ska redovisas. Det går heller inte att redovisa fiskeriverksamheten i Astrid Fiske AB genom att bara räkna moderbolagets omsättning som BRG gjort. Då försvinner omsättningen i Danmark. Exakt samma gäller alla andra fiskeriföretag med dotterbolag i andra länder. En mer rättvisande bild av storleken på företagen kan ni se nedan. Jag redovisar också bara nettoomsättning för att rensa bort fartygsaffärer och kvotaffärer. BRG har också helt tappat bort B-C Pelagic AB (som ägs av AB Clipperton och Bristol Fiske AB) och dessutom har de med Vingaskär Fiskeri AB som är ett demersalt fiskeriföretag.

Största pelagiska fiskeriföretagen i Göteborgsregionen 2018, namn, nettoomsättning M SEK, hemort

 1. Astrid Fiske AB, 354, Rörö (omsättningen i Astrid Fiskexport borträknad)
 2. Fiskeri AB Ginneton, 135, Fiskebäck
 3. Rylo AB, 84, Rörö
 4. Bryngeld Fiskeri AB, 82, Fiskebäck
 5. Ahlma Fiskeri AB, 44, Fiskebäck
 6. Båt GG 330 Carmona AB, 43, Dyrön
 7. B-C Pelagic AB, 40, Donsö
 8. Lövön AB, 28, Rönnäng
 9. Västfjord Fiskeri AB, 28, Fotö
 10. Zandic Management & Trading AB, 26, Fiskebäck

När det gäller det pelagiska fisket finns det ett antal svenska företag som har systerföretag i Danmark och Finland som exempelvis Ahlma Fiskeri AB och Bryngeld Fiskeri AB. Omsättningen i dessa systerföretag är inte medräknad. Inte heller företag som är handelsbolag, partrederier eller enskilda firmor är medräknade som Torönland HB och GG 158 Sunnanland. Astrid Fiske AB har dessutom ett svenskt systerföretag, Astrid Pelagic AB, med en omsättning på cirka 6 miljoner kronor.

Av de 10 största pelagiska fiskeriföretagen hör 4 hemma i Fiskebäck och två på Rörö.

Även när det gäller redovisningen av demersala fiskeriföretag i Göteborgsregionen finns en del fel. Solmaskiner AB är inget fiskeriföretag, Odeskär AB är i första hand innehavare av pelagiska fiskerättigheter i Sverige och alltså ett pelagiskt fiskeriföretag. Istället borde Vingaskär Fiskeri AB ha varit med på listan över de demersala fiskeriföretagen.

Största demersala fiskeriföretagen i Göteborgsregionen 2018, namn, nettoomsättning M SEK

 1. Arkö Fiske AB, 24, Dyrön
 2. Hagberg Fiske AB, 18, Björkö
 3. Vingaskär Fiskeri AB, 18, Styrsö
 4. Nicklason Fiskeri AB, 17, Öckerö
 5. Fiskeri AB Ingun, 13, Fotö
 6. Rossö Fiskeri AB, 12, Rörö
 7. Västerland AB, 10, Hönö
 8. Sandefjord Fiske AB, 9, Fotö
 9. Valöskär AB, 8, Vrångö
 10. Vingafjord Fiskeri AB, 8, Hönö

Även när det gäller demersala fiskeriföretag saknas större företag på grund av att de är enskilda firmor eller handelsbolag, Jonas Klingander fiskeriverksamhet är en av de större och borde varit med på listan men då det är en enskild firma finns inga omsättningssiffror. Ett annat företag som varit partrederi är GG 150 Älvsborg.

Av de 10 största demersala fiskeriföretagen hör 2 hemma på Fotö och två på Hönö. Alla sysslar huvudsakligen eller delvis med räkfiske förutom Nicklason Fiskeri AB med verksamhet i Tyskland och Rossö Fiskeri AB. Vingaskär Fiskeri AB är främst ett fiskfiskeföretag.

När det gäller beredningsindustri och fiskhandel har jag inte sån koll att jag kan säga om där finns fel eller inte. Men en liten kommentar har jag. Sweden Seafood i Göteborg AB ägs av Västkustfisk SVC AB som också äger del i ett polskt fiskeriföretag samt del i Scandic Pelagic AB vars andre ägare är FF Skagen som i sin tur delvis kontrolleras av samma yrkesfiskare om delvis kontrollerar Västkustfisk SVC AB.

Helt klart är dock att den person som gjort genomgången för BRG inte har några egentliga kunskaper om yrkesfisket i Sverige. Nästa gång vore en liten faktakontroll bra. I sammanhanget kan det vara bra att veta att tjänstemännen på Havs- och vattenmyndigheten inte heller alltid har så bra koll.

Källor: allabolag.se, proff.se och årsredovisningar

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!