Gnällspikarna och lögnarna – sportfiskarna, landshövdingarna och miljömupparna

Lögnerna om svenskt fiske (och danskt fiske) haglar tätt i debatten. Är det inte gaphalsar från miljörörelsen eller sportfiskarna så är det landshövdingar, anställda på länsstyrelser, politiker eller forskare. Det är ett ofattbart gnäll, oftast helt renons på verklighetsförankring. Gaphalsarnas förnekande av verkligheten är beklämmande.

Allt är enligt dem det storskaliga pelagiska fiskets fel och ingen landar längre sill för konsumtion. Det finns ingen sill (strömming) att fiska. Lögnerna är desamma år efter år. Verklighetsförankringen blir bara sämre och sämre. Gnällnivån stiger.

I verkligheten landades totalt 54 616 ton sill för konsumtion av svenska fiskebåtar år 2018. Av detta landades 16 972 ton på östkusten (31,1%) och 5 002 ton på sydkusten (9,2%). Denna fisk fångas i Östersjön.

I Danmark och andra länder (främst i Skagen) landades 17 009 ton (31,1%) och på västkusten landades 15 633 ton (28,6%) för konsumtion. Denna fisk fiskades i Skagerak, Kattegatt och Nordsjön och det i huvudsak av de stora pelagiska båtar om vilka gaphalsarna och lögnarna säger att de inte kan landa konsumtionsfisk. Naturligtvis är deras uppfattning dumheter. De stora båtarnas moderna kylanläggningar gör dessutom att sillen från dem har ofta har bättre kvalitet än fisken från små kustnära garnfiskebåtar.

Totalt landades 36 000 ton sill från Kattegatt, Skagerak och Nordsjön varav 32 000 ton (cirka 89%) landades för konsumtion.

Totalt landades 47 700 ton fisk (huvudsakligen sill och skarpsill) i de tre stora landningshamnarna på östkusten, Västervik, Norrsundet och Ronehamn. Totalt landades 50 000 ton fisk på östkusten. Av detta var ungefär 28 000 ton sill och fisk för konsumtion, dvs ungefär 56%. I de stora hamnarna på sydkusten, Karlskrona-Saltö, Simrishamn och Nogersund, landades totalt cirka 14 000 ton fisk, totalt på hela sydkusten lika mycket varav cirka hälften (7 000 ton) var konsumtionsfisk (inkl. sill).

Som en jämförelse kan nämnas att det på västkusten landades totalt 18 235 ton fisk i de tre största hamnarna, Rönnäng, Ellös och Göteborg. Totalt landades 19 000 ton fisk på västkusten, i stort sett allt var konsumtionsfisk (inkl sill och skarpsill).

Totalt landades cirka 86 500 ton sill från Östersjön. Cirka 20% av detta landades för konsumtion. Det mesta, 53 000 ton (cirka 61%), landades av de stora pelagiska trålarna från västkusten.

Bland det som landades till fiskmjöl i Skagen finns också felrapportering och en del av det som redovisats som sill är i själva verket skarpsill. I verkligheten landades alltså mindre sill till foder och fiskmjöl än vad som redovisats vilket gör att det kanske är så mycket som 25-30% av den landade sillen från Östersjön som gått till konsumtion.

Nåt överfiske förekommer inte i Östersjön och har inte heller förekommit sen 2000-talet. Påståenden om sådant är ren lögn. De stora pelagiska båtarna fiskar hållbart, klimat- och miljövänligt samt skonsamt för bottnar, fåglar och havsdäggdjur. Alla påståendet om nåt annat är helt enkelt falska nyheter.

Sportfiskarnas och miljörörelsernas representanter måste blir mer kunniga om de frågor de så högljutt debatterar. De måste reda på hur verkligheten ser ut och sluta ljuga om de ska betraktas som seriösa. Forskare måste sluta rapa upp felaktigheter, läsa den forskning som finns och sluta uttala sig om sådant som ligger utanför deras kompetensområde. Politiker och tjänstemän måste sluta lyssna på lögner från miljörörelser och själva sätta sig in i frågorna istället för att upprepa andras lögner.

Läs mer:

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!