Den minskande svenska fiskeflottan

Fiskeflottan i Sverige minskar och minskar. Minskningen har framförallt skett bland de stora båtarna medan den varit måttlig bland de små. Andelen små båtar har ökat och den genomsnittliga storleken på en svensk fiskebåt har minskat. Detta enligt en rapport från EU.

2010 fanns det 1 474 fiskebåtar i den svenska fiskeflottan, 2018 hade antalet minskat till 1 117. En minskning med 24,2%. Antalet aktiva båtar var 1 096 år 2010 och 2018 hade antalet minskat till 887. En minskning med 19,1%. Antalet inaktiva fiskebåtar har minskat mer än antalet aktiva.

Det sammanlagda bruttotonnaget har minskat med 29,3%, från 39 600 ton till 28 000 ton och den sammanlagda motorstyrkan har minskat med 24,3%. Det genomsnittliga tonnaget för en fiskebåt var 26,9 ton år 2010. 2018 hade det minskat till 25,1 ton. En minskning med 6,7%. Svenska fiskebåtar har genomsnittligt blivit mindre samtidigt som 1/4 av alla båtar försvunnit sen 2010.

Det tyder på att det är bland de stora båtarna som minskningen varit störst. I detta avsnitt handlar det bara om aktiva fiskebåtar. Minskningen bland stora fiskebåtar, över 24 meter långa, har varit 42,8% mellan 2010 och 2018. Antalet har gått ner från 56 stycken till 32. Alla stora båtar fiskar med aktiva redskap.

Bland de minsta båtarna, båtar under 10 meter som fiskar med passiva redskap har minskningen varit betydligt mindre under samma period, 15,4%, från 656 till 555 båtar. Antalet båtar under 12 meter som fiskar med aktiva redskap har istället ökat, från 75 stycken till 78 stycken, en ökning med 4%. Det är det enda fiskebåtssegmentet där antalet fiskebåtar ökat.

Förändring av fiskeflottan, båtsegment, antal 2010, antal 2018, förändring

  • Båtar passiva redskap < 10 m, 656, 555, – 15,4%
  • Båtar passiva redskap 10-12 m, 145, 105, – 27,6%
  • Båtar passiva redskap > 12 m, 21, 9, – 57,1%
  • Båtar aktiva redskap < 12 m, 75, 78, + 4,0%
  • Båtar aktiva redskap 12-18 m, 92, 69, – 25,0%
  • Båtar aktiva redskap 18-24 m, 51, 39, – 23,4%
  • Båtar aktiva redskap > 24 m, 56, 32, – 42,8%

Tabellen omfattar bara aktiva fiskebåtar.

Ju större båtar desto större minskning. Antalet båtar som fiskar med passiva redskap har minskat mer än antalet båtar som fiskar med aktiva redskap. Men andelen av antalet aktiva fiskebåtar har inte förändrats. Andelen fiskebåtar som fiskar med passiva redskap var 75% år 2010 och 75,4% år 2018. Dvs ingen förändring alls.

Andelen båtar under 12 meter var 81,8% år 2010 och 84,2% år 2018. Andelen små båtar i den svenska fiskeflottan har alltså ökat något.

När det gäller sammanlagt bruttotonnage och sammanlagd motorstyrka är utvecklingen i stort sett likadan som med antalet båtar. Störst minskning bland de större båtarna.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!