Supermiljöbloggens fantasier om Greenpeacerapport

Greenpeace har skrivit en rapport om plastskräp i havet. I rapporten sägs att uppskattningsvis är 10% av plastskräpet i havet består av borttappade fiskeredskap. Uppgiften är ursprungligen en uppskattning i en äldre FAO-rapport. Det finns inga bevis eller belägg för denna uppgift utan det är en siffra helt tagen ur luften. En uppskattning utan någon egentlig koppling till verkligheten. Siffran skulle kunna vara sann, men vi vet inte om den är det.

Exakt samma sak gäller deras påstående om att 85% av plastskräpet i vissa områden är borttappade fiskredskap. Det finns inga bevis eller belägg för den uppgiften. Det handlar om en uppskattning av hur stor andel av plastskräpet som flyter omkring i ett visst område i Stilla Havet som är fiskeredskap. Uppskattningen är att det handlar om 86%. Om uppskattningen är korrekt eller inte har vi ingen aning om, men vi vet att det inte finns några fysiska bevis eller liknande för uppgiften.

Det finns inget i rapporten från Greenpeace som säger att alla dessa borttappade fiskeredskap kommer från industrifiske, inte heller något som säger att de kommer från storskaligt fiske. Men det påstår Supermiljöbloggen. Det är en helt påhittad uppgift som inte ens Greenpeace för fram. Uppgifterna i rapporten visar snarare att det småskaliga fisket står för större delen av de borttappade redskapen. Anna Ljungström som skrivit inlägget på Supermiljöbloggen verkar inte ha lästa rapporten från Greenpeace eller så har hon inte begripit vad hon läst.

Det stora problemet med borttappade redskap handlar om garn (nät) som sätts ut. Garn används främst inom det småskaliga fisket. Det nästa största problemet är burar, tinor och fällor. Också detta används mest inom det småskaliga fisket. När det gäller krokfiske är det vanligast att linor med krokar från spöfiske tappas bort. Krokar och linor spökfiskar bara i liten utsträckning. Det är också ett i huvudsak småskaligt fiske. Det är minst problem med snörpvadar, flyttrålar och bottentrålar, de redskap som främst används i det storskaliga fisket. FAD:s (fish aggregating devices) spökfiskar inte men kan utgöra ett problem på flera andra sätt. I mycket av de storskaliga fisket används inte heller fisklådor som är vanligt bland plastskräp runtomkring i världen.

Någon tvekan om att spökfiske är ett problem finns inte. Däremot så vet vi mycket lite om storleken på problemet. Enskilda incidenter, om än väldigt upprörande, säger ingenting om hur stort problemet är. Men insatser för att plocka upp spökredskap och ändra konstruktionen på andra så att delar av redskapen består av material som förmultnar eller löses upp med tiden är nödvändigt. Begränsningar av var garnfiske och burfiske får utföras är också en lämplig åtgärd.

Plastskräp är också ett stort problem. Hur stor andel av plastskräpet som kommer från fisket eller hur stor andel som är borttappade fiskeredskap vet vi däremot inte. Greenpeace skarvar och hittar på medan Supermiljöbloggen hittar på saker som inte finns i Greenpeace-rapporten.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!