Den minskande sysselsättningen i det svenska fisket

Att antalet fiskebåtar i den svenska fiskeflottan minskat kraftigt de senaste tio åren har visats tydligt i en rapport från EU. Det har också skett en viss förskjutning från större till mindre båtar. Även sysselsättningen har förskjutits från större båtar till mindre båtar.

Hur sysselsättningen utvecklats visas dock inte i EU-rapporten. Men det finns andra rapporter. I rapporten Värden av svenskt fiske från Agrifood anges att antalet yrkesfiskare minskat från 1 980 år 2008 till 1 385 år 2017 (en minskning med cirka 30%). Antalet fiskebåtar under samma period minskade från 1 500 till 1 200.

När det gäller sysselsättning inom det svenska fisket finns det dock inga lämpliga siffror per segment. Men ungefärliga beräkningar kan göras. Detta genom att använda utvecklingen för antalet båtar i EU-rapporten och räkna om sysslsättningsiffrorna i rapporten från Agrifoods rapport till att gälla 2010 och 2018. År 2008 fanns det 1,32 fiskare per båt och 2017 hade det minskat 1,15 fiskare per båt. Det innebär att det fanns ungefär 1,29 fiskare per båt år 2010 och 1,13 år 2018.

Antalet fiskebåtar år 2010 var 1 474 och 2018 var antalet 1 117 vilket ger ett ungefärligt antal fiskare på 1 900 respektive 1 300 de aktuella åren. I dessa beräkningar ingår även inaktiva fiskebåtar. En minskning med 600 personer och cirka 30%. Sysselsättningen på en större båt (över 24 meter) är kanske 4 personer i snitt. 56 båtar som var längre än 24 meter år 2018 innebär 224 yrkesfiskare och 32 båtar år 2018 innebär 128 yrkesfiskare. En minskning med cirka 100 yrkesfiskare. Antalet sysselsatta på fiskebåtar på under 12 meter med passiva redskap minskade under samma period med 154, från 954 till 800.

Den procentuella minskningen av sysselsättningen på de stora båtarna var cirka 43 % vilket i stort sett är lika stor som minskningen av antalet fiskebåtar i detta fiskebåtssegment. I den minsta gruppen av båtar, båtar på max 10 meter som fiskar med passiva redskap är sysselsättningsminskningen bara cirka 16% under samma period.

Antalet sysselsatta på fiskebåtar (räknat med 2 per båt 2010, 1,5 år 2018) mellan 12 och 18 meter har minskat från 184 till 104, dvs med cirka 45% och på båtar mellan 18 och 24 meter (3 per båt 2010, 2 per båt år 2018) från 153 till 78 (en minskning med cirka 50%). Bemanningen på många båtar har dragits ner från 3 till 2 och från 2 till 1.

På båtar mellan 10 och 12 meter som fiskar med aktiva redskap har sysselsättningen inte förändrats. 75 yrkesfiskare år 2010 och 78 år 2018. En ökning med cirka 4 %. På båtar som fiskar med passiva redskap mellan 10 och 12 meter har sysselsättningen minskat från 189 till 138 (-27%) och på båtar över 12 meter som huvudsakligen fiskar med passiva redskap (2 per båt) har sysselsättningen minskat från 114 personer till 42 personer (-63%), inklusive ett antal inaktiva båtar som fiskar med aktiva redskap.

Yrkesfiskare per båtsegment, antal år 2010, antal år 2018, minskning

 • Båtar passiva redskap < 10 m, 954, 800, – 16%,
 • Båtar passiva redskap 10-12 m, 189, 138, – 27%
 • Båtar passiva redskap > 12 m, 114, 42, – 63%
 • Båtar aktiva redskap < 12 m, 75, 78, + 4%
 • Båtar aktiva redskap 12-18 m, 184, 104, – 45%
 • Båtar aktiva redskap 18-24 m, 153, 78, – 50%
 • Båtar aktiva redskap > 24 m, 224, 128, – 43%

Andel av yrkesfiskarna per segment, 2010, 2018

 • Båtar passiva redskap < 10 m, 50%, 60%
 • Båtar passiva redskap 10-12 m, 10%, 10%
 • Båtar passiva redskap > 12 m, 6%, 3%
 • Båtar aktiva redskap < 12 m, 4%, 6%
 • Båtar aktiva redskap 12-18 m, 10%, 7%
 • Båtar aktiva redskap 18-24 m, 8%, 5%
 • Båtar aktiva redskap > 24 m, 12%, 9%

Tabellerna inkluderar även inaktiva båtar. Sannolikt har minskningen av antalet yrkesfiskare på de större båtarna varit större än beräknat. I den första tabellen minskar antal sysselsatta med 525 personer, men minskningen av antalet yrkesfiskare ska vara cirka 600. I den andra tabellen har jag justerat för detta fel och minskat andelarna år 2010 för att det inte ska bli 110 %. Sysselsättningsminskningen ser ut att ha varit klart större bland stora fiskebåtar och bland fiskebåtar som fiskar med aktiva redskap.

Det är troligt att det finns beräkningsfel på grund av de osäkra uppgifterna och ungefärliga beräkningarna men det kan också handla om att en allt större del av de anställda ombord på de stora fiskebåtarna saknar yrkesfiskelicens.

När det gäller små båtar kan en enda yrkesfiskare ha flera stycken, det är speciellt vanligt i Norrland, vilket gör att sysselsättningen i verkligheten är något mindre än i tabellen. För större båtar spelar detta mindre roll då det oftast finns flera personer med licens ombord. Detta förändrar dock inte bilden av den generella utvecklingen.

Andelen som sysselsattes på fiskebåtar under 10 meter som fiskar med passiva redskap var cirka 50% år 2010 och 60% år 2018. Andelen yrkesfiskare på båtar mellan 10 och 12 meter med passiva redskap var cirka 10% år 2010 och lika mycket år 2018. När det gäller båtar över 12 som huvudsakligen fiskar med passiva redskap var andelen yrkesfiskare 6% år 2010 och 3% år 2018.

Andelen sysselsatta på fiskebåtar över 24 meter år 2010 var cirka 12% och 2018 ungefär 9%. Andelen som fiskade på båtar mellan 12 och 18 meter år 2010 var cirka 10% och 2018 cirka 7%. Andelen som arbetade på båtar mellan 18 och 24 meter var ungefär 8% och 2018 cirka 5%. En förskjutning av sysselsättningen från stora till små fiskebåtar har alltså skett.

I tabellerna finns inte sysselsättningen på svenska båtar i andra länder med. Totalt kan det handla om omkring 50-60, kanske så många som 70 personer.

Beräkningarna är visserligen mycket osäkra men med tanke på att även antalet fiskebåtar förskjutits mot en större andel små fiskebåtar är det sannolikt också så att sysselsättningen också förskjutits i samma riktning.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!