Korrespondenternas förljugna program om fiske

TV-programmet Korrespondenterna (SVT) har gjort ett avsnitt om fiske i Mocambique och Somaliland. Det uttalade syftet med programmet är att visa hur kinesiska fiskebåtar fiskar ut fiskevattnen utanför Mocambique. I programmet presenteras dock inte ett enda bevis för att så är fallet. För att understryka sin redan från start bestämda tuppfattning och sina förutfattade meningar börjar de programmet med en ren lögn: ”De fisksorter vi tar upp kommer att vara utrotade 2048 visar forskning.”

Det finns ingen som helst forskning som visar något sådant. Den forskning som finns visar att någon fiskart i havet aldrig har utrotats och den visar också att 67% av världens fiskbestånd är hållbart fiskade. 82% av den vildfångade fisken är hållbart fiskad. 88 % av världens fisk fångas i konsumtionsfiske och bara 12% i industrifiske.

Att en massa lokala yrkesfiskare gnäller på att det inte finns nån fisk är nämligen inget som helst bevis på att kineserna fiskar upp fisken. Det kan vara så, men programmet lägger inte fram ett enda bevis för att det är så.

Den forskning som finns visar nämligen på det omvända. Det är för många små lokala yrkesfiskare utan fungerande kontroll som leder till överfiske. Ytterst sällan det storskaliga fisket som är mycket bättre kontrollerat än de det småskaliga lokala fisket. Det kan alltså mycket väl vara så att det är de små lokala yrkesfiskarna i Mocambique som själva fiskat för mycket och då orsakat en brist på fiske.

Den historia som yrkesfiskaren i Mocambique berättar stämmer inte heller. De är 7-8 personer i båten för ett fiske som kan utföras av två. Han som pratar har fina kläder och deltar inte i fisket utan delar bara ut olika order. Han säger att fisket ger mat för dagen till familjen och att han inget kan sälja, men han besöker bara familjen var 15:e dag. Hans berättelse hänger inte ihop.

Det är dock sannolikt så att kontrollen av det kinesiska fisket är mycket sämre än kontrollen av europeiskt och nordamerikanskt fiske. Programmet säger dock inte nånting om detta.

När det gäller berättelsen om de marina skyddsområdena i Somaliland finns det också många problem. Marina skyddsområden är inte på något sätt det bästa sättet att skydda livet i havet som det påstås. De två svenskarna hänvisar också till en bok som är bevisat felaktig när det gäller det mesta den påstår.

Dessutom är definitionerna av fiske felaktiga i programmet. Ett mindre problem, men det gör ofta att diskussionen om fiske blir förvirrad. Industrifiske är egentligen fiske till fiskmjöl, fiskolja och foder. Dvs fiske till industrier. Men ibland anses också fabrikstrålare och frystrålare syssla med industrifiske. Det kinesiska fiske programmet pratar kallas för storskaligt fiske och i detta fall är det fiske för konsumtion med frys- och fabrikstrålare som rensar och fryser fisken ombord samt färskfisktrålare vilka levererar till fiskfabriker i land. Industrifiske är i allmänhet också storskaligt men måste inte vara det.

Läs mer: