Laxföretag stämda av US-amerikanska företag

I våras granskades några ledande stora laxföretag, Mowi (tidigare Marine Harvest), Lerøy, Seafood, Salmar (som äger Scottish Seafarms ihop) och Grieg Seafood av EU-komissionens konkurrensmyndighet för kartellsamarbete. De misstänkte att fiskodlarna kunde ha brutit mot EU:s monopolregler som förbjuder kartellsamarbeten. 

Bolagens skotska dotterbolag utsattes för en razzior i februari. Däremot ingick inte färöiska Bakkafrosts (börsnoterat i Norge) eller kanadensiska Cookes skotska verksamheter bland de bolag som undersöktes. Undersökningen avslutades i april då kommissionen inte hittat några belägg för kartellbildning och inte har mandat att driva undersökningar i länder som inte är med i EU såsom Norge. Enligt en del debattörer i Norge är det konkurrerande bolag som legat bakom anklagelserna om kartellbildning. Men att de samarbetat kring priser är inte helt otänkbart. Det har nämligen skett tidigare.

Däremot så är de norska laxföretagen föremål för en US-amerikansk undersökning och stämning kring prissamarbete och kartellbildning. Stämningen inlämnades i april när EU:s undersökning fortfarande pågick. De bolag som omfattas av den US-amerikanska undersökningen och stämningen är Mowi (Marine Harvest och Ducktrap), Lerøy Seafood, Salmar, Grieg Seafood, Bremnes Seashore, Scottish Seafarms (ägt av Salmar och Lerøy), Ocean Quality (försäljningsbolag ägt av Bremnes och Grieg) samt deras US-amerikanska och kanadensiska dotterbolag.

Anklagelserna om prissamarbete som kommer från uppköpare i USA har förekommit sen 2015. De US-amerikanska företagen använder EU-undersökningen som ett argument i stämningen som alltså lämnades in i april detta år. Undersökningen och stämningen i USA är alltså både en följd av och en orsak till EU-undersökningen.

De norska laxföretagen förnekar att de skulle ägna sig åt prissamarbete.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!