MSC efterfrågar certifiering av arbetsvillkor

MSC välkomnar att myndigheter startat en utredning och gjort tillslag mot fiskeindustrin i Norge. Enligt norska medier har utredningen startat efter misstankar om grova missförhållanden för framför allt utländska gästarbetare i Lofoten och Vesterålen. Nu efterfrågar MSC en internationell standard för certifiering av arbetsvillkor.

Kravet från MSC är mycket bra. En certifiering av arbetsvillkoren i fisket vore välkommen. Det har föranletts av en norsk diskussion om arbetsförhållanden och social bärkraft i norsk fiske. Ursprunget till diskussionen är en razzia som A-krimsenteret i Nordland genomförde i mars mot 17 fiskeriföretag på Lofoten och Vesterålen.

Därefter har det kommit en rapport som heter ”Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring” vilken publicerades redan i maj. Resultatet av rapporten är inte speciellt uppseendeväckande och missförhållanden i det norska fisket och den norska fiskindustrin ska inte överdrivas för rapportens slutsatser är följande:

  • Det er meget liten risiko for at det foregår alvorlige lovbrudd rundt menneskerettigheter som frihetsberøvelse, tvangsarbeid og barnearbeid.
  • Norge har forskrifter og systemer som dekker hele spekteret av det som inngår i internasjonale avtaler rundt temaet sosial bærekraft.
  • Utenlandsk arbeidskraft har en noe høyere risiko for å bli utnyttet eller diskriminert.
  • Økt bevilgning og ansvarsavklaring vil også kunne forbedre kontroll, opplæring og pålegg i forhold til elementer som angår sosial bærekraft.
  • Kontinuerlig fokus på samarbeid mellom kontrollmyndigheter og fagforeninger vil bevare og styrke sosial bærekraft i norsk fiskerinæring.

Problemen är uppenbart ganska små. Men de förekommer och berör framförallt utländska arbetskraft i fiskindustrin vilket en av rapportförfattarna, Bjørg Helen Nøstvold, skrivit om:

I Norge har vi den siste tiden sett medieoppslag om tilfeller som ikke er av en standard norsk arbeidsliv eller fiskerinæringen kan være bekjent av. Noen hevder at utenlandsk arbeidskraft kan reise hjem og leve som grever på lønna de får i Norge, selv om de ikke tjener like mye som en norsk arbeidstaker. Og at de utenlandske arbeiderne er innforstått med at de ikke får lønn om det ikke er arbeid. Og at det ikke er å utnytte folk om de må betale (dyrt) for arbeidsklær og en madrass på et firemannsrom.

Hvor går grensen for hva som er diskriminering? Og hva vil være insentivet til å ansette norske fiskere og arbeidere hvis man kan ha to østeuropeere for prisen av én nordmann? Skal det å skaffe seg billig arbeidskraft fra utlandet bli bedriftens største konkurransefordel? Og hva skjer når man oppdager at man kan få filippinere eller afrikanere enda billigere enn østeuropeere?

– Det är helt oacceptabelt att människor far illa ombord på båtar och i fiskeindustrin i Norge. Vi välkomnar att norska myndigheter utreder misstänkta lagbrott, och hoppas att det kan bidra till en snabb förbättring av arbetsförhållandena inom det norska fisket, säger Linnéa Engström, programdirektör MSC Östersjöregionen och Skandinavien, i ett pressmeddelande.

Under de senaste dagarna har norska medier publicerat uppgifter om missförhållanden inom fiskeindustrin, bland annat i form av svart arbetskraft, missbruk och överträdelser mot arbetsrätt, arbetsmiljölagar och lönedumpning. Ärendet utreds av A-krimsenteret i Nordland.

I dagsläget är det oklart om de fisken som omfattas av utredningen är certifierade av MSC. MSC:s certifiering utgår från tre parametrar: fiskebeståndens status, påverkan på ekosystemen och fiskets förvaltning. Standarden omfattar inte arbetsvillkor på fiskebåtar. 

– MSC skapades för att komma till rätta med överfisket, men vi vill förstås även göra vad vi kan för att motverka dåliga arbetsvillkor. 2018 införde vi ett system där fisken som ingår i vårt program måste intyga att tvångs- och barnarbete inte förekommer. Vi driver också på för att ta fram en internationell standard för certifiering av arbetsvillkor, säger Linnéa Engström.

MSC är en världsomspännande ideell organisation som genom miljömärkning vill göra det enkelt att välja fisk som kommer från hållbara bestånd och fiskas med hållbara metoder. MSC-certifieringen bygger på standarder som utformats i samråd med oberoende experter, forskare, industrin och miljöorganisationer.

– Dåliga arbetsvillkor är ett problem som fiskeindustrin brottas med över hela världen, som vi bara kan lösa genom att arbeta tillsammans med andra inom och utanför fiskeindustrin. Men i slutändan är det staterna som måste ta ansvar. Därför är det bra att norska myndigheter inlett en utredning, säger Linnéa Engström. 

Förhållanden i Storbritannien är mycket värre än i Norge eller Sverige där problemen är mycket små. I Storbritannien förekommer livegna arbetare på fiskebåtar. Det är förhållanden som kommer att bli mycket värre efter Brexit. Det finns ingen som vill bli fiskare i Storbritannien och för att fisket ska bli lönsamt används billig asiatisk arbetskraft:

Vi skal heller ikke lengre bort enn til Storbritannia for å finne forhold som vi i Norge aldri ville godtatt. Filippinske og afrikanske fiskere flys inn til London, kjøres rett om bord i et havgående fartøy, og blir om bord i opp mot ti måneder. De er på transittvisa og får dermed ikke landlov, selv om båten er i land. Her snakker vi heller ikke om moderne norske trålere med treningsrom og egen lugar, dette er fartøy av en helt annen standard – mer lik det vi hadde på 60 og 70-tallet.

Läs också: